ФОРУМ За нас Реклама Профил
Уважаеми посетители на Моите Пари, информираме ви, че в момента информацията в секция "Взаимни фондове" е в процес на актуализация и са възможни неточности. Молим да ни извините за причиненото неудобство. Очаквайте скоро обновената секция.

Данни за инвестиционен фонд
Адванс Инвест ДФ

 
История за последния 1 месец (26.8.2017 г. - 26.9.2017 г.)
  Изберете период: 

  Доходност / Фонд
  Ф1
  Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.32BGN
  Доходност от началото на годината18.49%
  Доходност за последните 12 месеца35.75%
  Доходност от началото на публичното предлагане (анюализира се)1.72%
  Стандартно отклонение9.44%
  Легенда:
  • Адванс Инвест ДФ (Ф1)

  Адванс Инвест ДФ


  Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД
  Информация за фонда
  Инвестиционен профил Високорисков
  РЕКЛАМА
  Профил на фонда според съответния актив на инвестиране Фонд в акции
  Регион на инвестиране • България
  Регион на инвестиране - описание Фокус акции в България и Румъния
  Страна на регистрация България
  Форма на организация Договорен фонд
  Доходност
  Нетна стойност на активите 6,493,130.8300 BGN
  Нетна стойност на активите на дял/акция днес 1.3194 BGN
  Котировки
  Последна промяна 0.30 %
  Цени и разходи
  Операция Разходи
  Купувате
  (За покупка до 100 000 лв)
  1,50% от НСА на 1 акция
  Купувате
  (За покупка от 100 000,01 лв. до 500 000 лв.)
  1% от НСА на 1 акция
  Купувате
  (За покупка от 500 000,01 лв. до 1 000 000 лв.)
  0,50% от НСА на 1 акция
  Купувате
  (За покупка над 1 000 000 лв)
  Без такса
  Продавате Без такса
  Детайлна Информация
  Валута BGN
  Начало на публичното предлагане 09.5.2004 г.
  Срок за обратното изкупуване до 7 дни от датата на подаване на поръчката
  Такса управление - % от средногодишната НСА 2.50 %
  Възможност за разпределяне на дивидент
  ISIN BG1100004040
  Обновяване на котировките Всеки понеделник и четвъртък до 17:00ч се преизчисляват и се публикуват на следващия ден.
  Документи
  Документи
  Допълнителна информация
  Корпоративен данък (% от средногодишната НСА) 0.0000 %
  Данък върху дивидента (% от изплатени дивиденти) 5.0000 %
  Данъчно облагане (допълнителна информация) Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България не се облагат с корпоративен данък. Съгласно разпоредбите на ЗКПО и на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), не се облагат получените от местни и чуждестранни юридически и физически лица доходи от сделки с акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, включително сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми допуснати за публично предлагане в Република България. Съгласно разпоредбите на ЗКПО и ЗОДФЛ, разпределените от колективни инвестиционни схеми дивиденти се облагат с данък при източника, който е окончателен и е в размер на 5 на сто.
  Допълнителна информация Общият капитал на дружеството е разделен на равни части – акции, като всяка акция представлява пропорционален дял от общия капитал.Собственици на инвестиционното дружество са инвеститорите, които закупуват акции на дружеството. Стойността на акциите се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на инвестиционното дружество.
  Служебен номер
  Служебен номер MF000004
  Запитване


  * Емисионната цена и Цената за обратно изкупуване са за 1 дял/акция.
  Емисионна цена = НСА/1 дял или акция + Разход по емисията (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
  Цена за обратно изкупуване = НСА/1 дял или акция - Разход по обратното изкупуване (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
  НСА - Нетната стойност на активите е разликата между пазарната стойност на активите в портфейла на фонда и задълженията му по баланса.
  * Таксата управление при взаимните фондове се отчислява от средната годишна нетна стойност на активите на фонда и не се заплаща отделно.

  Важно:
  ** Предложеното сравнение на фондовете, както и графичното изразяване на стойността на дяловете/акциите е само за лична информация. Представената информация не бива да се счита, като предложение за инвестиране или съвет за такова.
  ** Посочените доходности са минали и нямат отношение към бъдещите резултати от дейността на фондовете.
  ** Доходността от инвестицията не е гарантирана и е такава, каквото се постигне, когато инвеститорът продаде своите дялове/акции.
  ** Инвестицията във фонд не се гарантира по никакъв начин, както от управляващото дружество, така и от Гаранционен фонд или от законодателството в страната.
  ** Инвестирането в колективна схема е риск за инвеститора. Печалбите не са гарантирани и съществува възможност той да не възстанови в пълен размер вложената сума.
  ** Разпределянето на дивидент от фондовете е само възможност и не следва да се приема, като гарантиран доход за инвеститора.
  ** Информацията поместена на сайта се базира на публично достъпни официални източници предоставени от управляващите дружествата за управляваните от тях фондове.
  Свързани статии

  Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
  Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
  RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
  Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня