ФОРУМ За нас Реклама Профил
Речник на термините в сайта
Всички
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Моля, въведете търсения термин, или буквите, с които започва:

Годишен Процент на Разходите Годишният Процент на Разходите (ГПР) е показател изразяващ реалната цена на кредита. Той включва следните компоненти: договорената лихва по кредита и дължимите към банката такси и комисиони. Таксите, които се дължат на банките и оказващи влияние върху размера на ГПР могат да бъдат първоначални, годишни, месечни или други:
• Първоначалните такси са таксата за кандидатстване за кредита и обработката на документите. Възможно е да има друга такса, която трябва да бъде заплатена, но важното е да се знае, че тези такси са еднократни (заплащат се веднъж независимо от размера и срока на кредита).
• Годишни такси – това са такси, които се заплащат за всяка от годините на кредита. Те също са еднократни, както първоначалните, но заплащането им става веднъж годишно (ако кредита е например за 5 години, то броят на тези такси също ще е 5). Годишна такса е например таксата за управление на кредита.
• Месечните такси са свързани с месечните разходи по обслужването на кредита и те се заплащат за всеки месец от срока на кредита (ако срока на кредита е 5 години, то месечните такси, които ще трябва да бъдат платени ще са 60).
Всички посочени такси, респ. комисиони могат да бъдат, като процент от сумата на кредита или да са посочени като конкретна сума в зависимост от практиката на банката. Годишни и месечни такси е възможно да има или не, но първоначални винаги има. Първоначалните такси, които се заплащат се приспадат от сумата на кредита, но те са разход за кредитоискателя, поради което се отразяват на цената на кредита, респ. върху размера на ГПР.

При изчисляването на ГПР освен договорената лихва се отчитат и всички разходи платими от кредитоискателя. Вземайки предвид всички тези компоненти, показателя се калкулира, като процент от сумата на кредита. Изчисляването на ГПР, като сума от договорената лихва и всички такси и комисиони е некоректно.

Конкретна илюстрация как споменатите такси и комисиони променят цената на кредита са представени в следната таблица при кредит за сума от 10 000 лв. и срок 7 г.:
Договорена лихва Такса за кандидатстване Годишни такси Месечни такси ГПР
8% 20 лв. 1% 4 лв. 10.12%
9% 20 лв. 1% - 10.35%
9.5% 20 лв. - - 9.99%

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА