ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Интернешънъл Асет Банк - "Асет Жилище" с фиксирана лихва за първите 2 години, за клиенти осигурени на максимален осигурителен доход - 2600 лв., с превод на заплата и пакет "Асет Предимство +" - EUR
Интернешънъл Асет Банк - Каталог
 
Валута: EUR  Срок на кредита: 240  Размер на кредита: 20000  Цел на кредита: Покупка на готов имот  Стойност на имота: 50000  Вид на имота: Апартамент  Тип строителство на имота(вх.параметър): Тухла/ЕПК  Възможни начини на олихвяване: Анюитетни вноски  Тип оферта: Стандартни  Местоположение: Големи градове  Отговорност на кредитополучателя: Пълна  
РЕКЛАМА 

Интернешънъл Асет Банк - "Асет Жилище" с фиксирана лихва за първите 2 години, за клиенти осигурени на максимален осигурителен доход - 2600 лв., с превод на заплата и пакет "Асет Предимство +" - EUR


Интернешънъл Асет Банк
ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 20/09/2017
Цена на кредита
ГПР  4.39 %
РЕКЛАМА
Общо изплатени с такси и комисионни 29,845.21 EUR
Общо изплатени лихви 8,587.82 EUR
Общо такси и комисионни 1,257.39 EUR
Първоначални такси 153.39 EUR
Месечна вноска 119.64 EUR
Месечна вноска с такси и застраховки към 1-ви месец  124.24 EUR
Месечна вноска - промоционален период 114.46
Общо месечни вноски 28,587.82 EUR
Лихвени условия
Промоционална лихва  3.35 %
Промоционална лихва (описание) При пълна отговорност на кредитополучателя - 3.35%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 7.15%
Срок на промоцията 2 години (24 месецa)
Договорена лихва 3.90 %
Договорена лихва  При пълна отговорност на кредитополучателя:

- Равни вноски - 6 м. EURIBOR + 3.90%
- Намаляващи вноски - 6 м. EURIBOR + 4.15%

При ограничена отговорност на кредитополучателя:

- Равни вноски - 6 м. EURIBOR + 7.90%
- Намаляващи вноски - 3 м. SOFIBOR + 8.90%

6 м. EURIBOR към 31.09.2016 г. е отрицателен. Според Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица стойността му се приема за 0%.

При приемане на служебна бележка за доказване на доход над официално декларирания в НОИ, лихвените проценти са с 1% по-високи.
Вид лихва Променлива лихва
Ограничения на кредита
Максимална сума 150000 EUR
Максимален срок на кредита (месеци) 30 години (360 месецa)
Минимална сума на кредита 10000 EUR
Максимална възраст при погасяване (жени)  65
Максимална възраст при погасяване (мъже)  65
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране (LTV)  85.00 %
Максимално финансиране LTV - описание До 85% - при пълна отговорност на кредитополучателя
До 90% - при пълна отговорност на кредитополучателя в случай на рефинансиране
До 60% - при ограничена отговорност на кредитополучателя
Валидност на съотношение кредит/стойност
Превод на заплата С превод
Кредитоспособност
Допустимо съотношение вноска/доход 60.00 %
Съотношение вноска/доход - описание Изисква се остатъчен доход от една МРЗ на възрастен член от семейството и по 1/2 МРЗ - за всяко дете.
Първоначални такси
Такса за оценка на обезпечението 120.00 BGN (61.35 EUR)
Такса за оценка на обезпечението - описание Оценка на 1 бр. апартамент
Такса за юридическо обслужване 120.00 BGN (61.35 EUR)
Такса за юридическо обслужване - описание Таксата е за обработка на документи за учредяване на ипотека
Еднократна такса в началото 60.00 BGN (30.68 EUR)
Еднократна такса в началото(описание) Таксата е за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 60 лева
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" е: за сметка на банката
Застраховка "Имот" е: за сметка на банката
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Такси управление
Месечна такса за обслужване на кредита 9.00 BGN (4.60 EUR)
Месечна такса за обслужване на кредита(%) - описание Таксата от 9 лв. месечно, включваща пакет "Асет Предимство +" :

- Издаване на карта - дебитна карта DEBIT MASTERCARD PAYPASS - без такса
- Без такса за поддръжка на карта ;
- Теглене на пари в брой от АТМ на Банката - без такса;
- 5 тегления от АТМ на други банки в страната месечно - без такса;
- Заплащане на стоки и услуги при търговци - без такса;
- Регистрация и поддръжка на системата Асет Онлайн - без такса
- 10 изходящи вътрешнобанкови превода между сметки
на различни титуляри месечно - без такса
- 5 изходящи междубанкови превода през системата
БИСЕРА месечно - без такса
- 10 SMS съобщения месечно - без такса
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване (%) 1.00 %
Такса за предсрочно погасяване - описание 1% при погасяване на кредита през първите 12 месеца от срока на кредита;
0% след изтичане на 12 месеца от срока на кредита.
Наказателна лихва при просрочие 10% + ОЛП на БНБ - начислява се веднага след датата на падежа върху просрочената главница.
Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Покупка на имот в строеж
• Рефинансиране на кредити от други банки
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
Възможни начини на олихвяване • Намаляващи вноски
• Анюитетни вноски
Гратисен период
Гратисен период - забележки До 12 месеца
Тип на Гратисния Период По главницата
Служебен номер
Служебен номер ML001685
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня