Моите Пари - защита на личните данни
ФОРУМ За нас Реклама Профил
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Този уебсайт е собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. МОИТЕ ПАРИ ООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията, без предварително уведомление. С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

АВТОРСКО ПРАВО
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на МОИТЕ ПАРИ ООД с всички произтичащи от него права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията на ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА /ЗАПСП/. Забранява се възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска цел, без предварително писмено разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ
МОИТЕ ПАРИ ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

ГАРАНЦИЯ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА ЛИЧНИ ДАННИ
МОИТЕ ПАРИ ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени от тях формуляри или електронна кореспонденция.

МОИТЕ ПАРИ ООД има правото да предоставя попълнените от Вас лични данни при кандидатстване за финансов продукт на трети страни, които са свързани с обработката на тези заявки.
За по-голяма сигурност, при попълване на онлайн заявка за продукт, поддържана от МОИТЕ ПАРИ ООД, дружеството използва криптирана (SSL) връзка, за да защити Вашата информация.

МОИТЕ ПАРИ ООД Е РЕГИСТРИРАНО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ОТГОВОРНОСТ
МОИТЕ ПАРИ ООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността инцидентно да възникват обективни пропуски. МОИТЕ ПАРИ ООД не носи отговорност за разминаване на информацията в публичния сайт на дружеството с информацията, предоставена на клиента в офис или клон на банкова или нефинансова институция в страната. МОИТЕ ПАРИ ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция от наша страна за нейната ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е доброволно и по инициатива на ползвателя. МОИТЕ ПАРИ ООД не носи отговорност за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

МОИТЕ ПАРИ ООД Ви уведомява, че калкулираните от сайта стойности в секция „Застраховки”, в частност „Автокаско”, „Гражданска отговорност” и ”Живот” са ориентировъчни, като прецизни цени на застрахователните продукти, клиентът може да получи на етап консултация със застрахователният брокер – партньор на МОИТЕ ПАРИ ООД.

МОИТЕ ПАРИ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

МОИТЕ ПАРИ ООД използва "бисквитки" (cookies) и подобни технологии. Повече информация за "бисквитките" можете да прочетете тук.


Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА