Индекс Моите пари Депозити (ЛЕВА)
ФОРУМ За нас Реклама Профил
Индекс МП Депозити (ЕВРО)
Стойност текуща +/- минала
0.0700 % 0.0700 %

Индекс МП Депозити (ЕВРО)

2017
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
2016
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2015
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Октомври
Ноември
Декември
2014
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Декември
2013
Февруари
Март
Април
Май
Юни
2012
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
2011
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Декември

Динамика на Индекс МП Депозити (BGN)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
08.2017 0.01 % 0.46 % 0.0708 % 0.9676
07.2017 0.01 % 0.46 % 0.0708 % 0.9676
06.2017 0.01 % 0.46 % 0.0707 % 0.9664
05.2017 0.01 % 0.46 % 0.0709 % 0.9693
04.2017 0.01 % 0.46 % 0.0833 % 1.1383
03.2017 0.01 % 0.46 % 0.0850 % 1.1619
02.2017 0.01 % 0.46 % 0.0937 % 1.2812
01.2017 0.01 % 1.06 % 0.1051 % 1.4369
12.2016 0.01 % 1.06 % 0.1177 % 1.6081
11.2016 0.01 % 1.06 % 0.1238 % 1.6920
10.2016 0.01 % 1.06 % 0.1523 % 2.0818
09.2016 0.01 % 1.06 % 0.1913 % 2.6143
08.2016 0.01 % 1.29 % 0.2752 % 3.7609
07.2016 0.01 % 1.29 % 0.2767 % 3.7815
06.2016 0.01 % 1.29 % 0.2860 % 3.9096
05.2016 0.01 % 1.29 % 0.3146 % 4.2994
04.2016 0.01 % 1.29 % 0.3204 % 4.3795
03.2016 0.01 % 1.06 % 0.2379 % 3.2519
02.2016 0.05 % 1.29 % 0.2890 % 3.9494
01.2016 0.05 % 1.53 % 0.3498 % 4.7804
12.2015 0.05 % 1.53 % 0.3936 % 5.3801
11.2015 0.09 % 1.53 % 0.4181 % 5.7142
10.2015 0.09 % 1.57 % 0.4258 % 5.8198
09.2015 0.09 % 1.57 % 0.4802 % 6.5635
08.2015 0.09 % 2.13 % 0.5321 % 7.2724
07.2015 0.14 % 2.13 % 0.5617 % 7.6771
06.2015 0.14 % 2.13 % 0.4924 % 6.7300
05.2015 0.14 % 1.85 % 0.5304 % 7.2498
04.2015 0.14 % 2.13 % 0.6643 % 9.0792
03.2015 0.18 % 2.69 % 0.7307 % 9.9863
02.2015 0.28 % 2.69 % 0.8813 % 12.0459
01.2015 0.28 % 2.69 % 1.0070 % 13.7630
12.2014 0.28 % 3.40 % 1.1660 % 15.9362
11.2014 0.28 % 3.40 % 1.3663 % 18.6745
10.2014 0.46 % 3.40 % 1.4626 % 19.9901
09.2014 0.69 % 3.40 % 1.5465 % 21.1368
08.2014 0.69 % 3.64 % 1.6067 % 21.9604
07.2014 0.92 % 3.64 % 1.7764 % 24.2794
06.2014 0.92 % 3.73 % 1.9843 % 27.1208
05.2014 0.92 % 3.73 % 1.9954 % 27.2727
04.2014 0.92 % 3.97 % 2.1335 % 29.1602
03.2014 0.92 % 3.97 % 2.1121 % 28.8677
02.2014 0.92 % 4.20 % 2.3259 % 31.7903
01.2014 0.92 % 4.20 % 2.3810 % 32.5430
12.2013 0.90 % 4.11 % 2.3934 % 32.7118
11.2013 0.90 % 4.58 % 2.3671 % 32.3526
10.2013 1.22 % 4.58 % 2.4910 % 34.0461
09.2013 1.13 % 4.62 % 2.5352 % 34.6500
08.2013 1.13 % 4.62 % 2.6116 % 35.6941
07.2013 1.13 % 4.62 % 2.6793 % 36.6199
06.2013 1.13 % 4.62 % 2.7388 % 37.4337
05.2013 1.13 % 4.86 % 2.7489 % 37.5706
04.2013 1.49 % 4.86 % 2.7932 % 38.1769
03.2013 2.04 % 5.28 % 3.1144 % 42.5661
02.2013 2.04 % 5.28 % 2.9502 % 40.3231
01.2013 2.04 % 5.51 % 2.9812 % 40.7456
12.2012 2.27 % 6.14 % 3.3607 % 45.9334
11.2012 2.27 % 6.14 % 3.3607 % 45.9334
10.2012 2.27 % 6.14 % 3.4673 % 47.3903
09.2012 2.27 % 6.14 % 3.5000 % 47.8367
08.2012 2.27 % 6.14 % 3.6313 % 49.6310
07.2012 2.27 % 6.14 % 3.6531 % 49.9290
06.2012 2.27 % 6.14 % 3.6425 % 49.7850
05.2012 2.27 % 6.14 % 3.7372 % 51.0788
04.2012 2.52 % 6.14 % 3.8027 % 51.9747
03.2012 2.52 % 6.22 % 3.8360 % 52.4299
02.2012 2.52 % 6.92 % 3.7729 % 51.5669
01.2012 2.52 % 6.92 % 3.9609 % 54.1363
12.2011 2.52 % 6.14 % 4.1130 % 56.2151
11.2011 2.52 % 6.14 % 4.1192 % 56.3002
10.2011 2.52 % 6.35 % 4.2148 % 57.6061
09.2011 2.52 % 6.35 % 4.1963 % 57.3533
08.2011 2.96 % 6.35 % 4.2431 % 57.9934
07.2011 2.96 % 6.66 % 4.2519 % 58.1141
06.2011 2.96 % 6.66 % 4.2460 % 58.0330
05.2011 2.96 % 6.66 % 4.2824 % 58.5305
04.2011 2.96 % 6.92 % 4.4432 % 60.7279
03.2011 2.96 % 6.92 % 4.4317 % 60.5717
02.2011 2.96 % 6.92 % 4.4317 % 60.5717
01.2011 2.96 % 7.19 % 4.5022 % 61.5353
12.2010 3.29 % 7.19 % 4.6905 % 64.1078
11.2010 3.29 % 7.19 % 4.7168 % 64.4673
10.2010 3.29 % 7.19 % 4.7168 % 64.4673
09.2010 2.96 % 7.19 % 4.6120 % 63.0349
08.2010 2.96 % 7.19 % 4.7064 % 64.3256
07.2010 2.96 % 7.45 % 4.7096 % 64.3688
06.2010 3.44 % 7.45 % 5.0059 % 68.4185
05.2010 3.44 % 7.71 % 5.0850 % 69.5004
04.2010 3.85 % 7.71 % 5.6905 % 77.7763
03.2010 3.85 % 7.98 % 6.0480 % 82.6617
02.2010 5.25 % 8.86 % 6.8675 % 93.8634
01.2010 4.58 % 9.31 % 7.0500 % 96.3574
12.2009 4.58 % 9.63 % 7.4403 % 101.6917
11.2009 4.06 % 9.63 % 7.4976 % 102.4752
10.2009 4.06 % 9.63 % 7.6478 % 104.5282
09.2009 4.06 % 10.11 % 7.8360 % 107.1005
08.2009 4.06 % 10.11 % 7.8448 % 107.2202
07.2009 4.06 % 10.11 % 7.8413 % 107.1720
06.2009 4.06 % 10.11 % 7.7768 % 106.2904
05.2009 4.06 % 10.11 % 7.7149 % 105.4444
04.2009 4.06 % 9.42 % 7.6389 % 104.4066
03.2009 4.06 % 9.42 % 7.3165 % 100.0000

Индексът МОИТЕ ПАРИ Депозити (BGN) осреднява Ефективната Годишна Лихва (ЕГЛ) по 3-месечни срочни депозити на избрани търговски банки при сума от 10000 лева. В индекса са включени 22 банки (които притежават над 97% пазарен дял при привлечените средства в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 17 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец март 2009 г. Стойността му е приета да е 100 (Март 2009 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ЕГЛ, като база за сравнение, тъй като той е единственият обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и спецификите при олихвяване на депозита.ЮЛИ 2017

Нито една банка не предложи новости при най-добрите си оферти за тримесечни депозити в лева през юли. По този начин Индексът в лева се запази на нивата си от предходния месец юни на 0,07%.

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА