Индекс Моите пари Депозити (ЕВРО)
ФОРУМ За нас Реклама Профил
Индекс МП Депозити (ЛЕВА)
Стойност текуща +/- минала
0.0700 % 0.0700 %

Индекс МП Депозити (ЛЕВА)

2017
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
2016
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2015
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Октомври
Ноември
Декември
2014
Януари
Февруари
Март
Април
Декември
2013
Февруари
Март
Април
Май
Юни
2012
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
2011
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Декември

Динамика на Индекс МП Депозити (EUR)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
08.2017 0.01 % 0.42 % 0.0706 % 1.2836
07.2017 0.01 % 0.42 % 0.0706 % 1.2836
06.2017 0.01 % 0.37 % 0.0704 % 1.2791
05.2017 0.01 % 0.37 % 0.0708 % 1.2860
04.2017 0.01 % 0.37 % 0.0856 % 1.5563
03.2017 0.01 % 0.37 % 0.0868 % 1.5775
02.2017 0.01 % 0.37 % 0.0980 % 1.7817
01.2017 0.01 % 0.83 % 0.1083 % 1.9689
12.2016 0.01 % 0.83 % 0.1154 % 2.0981
11.2016 0.01 % 0.83 % 0.1242 % 2.2566
10.2016 0.01 % 0.83 % 0.1580 % 2.8707
09.2016 0.01 % 0.83 % 0.1895 % 3.4432
08.2016 0.01 % 1.06 % 0.2833 % 5.1491
07.2016 0.09 % 1.06 % 0.2858 % 5.1946
06.2016 0.01 % 1.06 % 0.3009 % 5.4682
05.2016 0.01 % 1.06 % 0.3261 % 5.9266
04.2016 0.01 % 1.06 % 0.3303 % 6.0019
03.2016 0.01 % 1.06 % 0.2641 % 4.7988
02.2016 0.05 % 1.29 % 0.3090 % 5.6163
01.2016 0.05 % 1.29 % 0.3468 % 6.3026
12.2015 0.05 % 1.29 % 0.3886 % 7.0618
11.2015 0.09 % 1.29 % 0.4152 % 7.5450
10.2015 0.09 % 1.57 % 0.4182 % 7.6003
09.2015 0.09 % 1.57 % 0.4910 % 8.9224
08.2015 0.09 % 1.62 % 0.5279 % 9.5934
07.2015 0.14 % 1.62 % 0.5577 % 10.1347
06.2015 0.14 % 1.62 % 0.4767 % 8.6633
05.2015 0.14 % 1.62 % 0.5064 % 9.2035
04.2015 0.14 % 1.85 % 0.5850 % 10.6317
03.2015 0.14 % 2.46 % 0.6914 % 12.5657
02.2015 0.14 % 2.46 % 0.8044 % 14.6183
01.2015 0.14 % 2.46 % 0.9686 % 17.6023
12.2014 0.14 % 3.16 % 1.1894 % 21.6152
11.2014 0.14 % 3.16 % 1.3323 % 24.2115
10.2014 0.46 % 3.16 % 1.4136 % 25.6899
09.2014 0.69 % 3.16 % 1.6663 % 30.2829
08.2014 0.69 % 3.40 % 1.6126 % 29.3069
07.2014 0.92 % 3.40 % 1.7867 % 32.4707
06.2014 0.92 % 3.50 % 1.8613 % 33.8261
05.2014 0.92 % 3.50 % 1.8682 % 33.9509
04.2014 0.92 % 3.73 % 2.0161 % 36.6390
03.2014 0.92 % 3.73 % 2.0609 % 37.4537
02.2014 0.92 % 3.97 % 2.3234 % 42.2240
01.2014 0.92 % 3.97 % 2.3843 % 43.3310
12.2013 0.90 % 3.86 % 2.2712 % 41.2758
11.2013 0.90 % 4.34 % 2.3713 % 43.0941
10.2013 1.13 % 4.34 % 2.4439 % 44.4129
09.2013 0.99 % 4.34 % 2.4688 % 44.8655
08.2013 0.99 % 4.34 % 2.5398 % 46.1556
07.2013 0.99 % 4.34 % 2.5946 % 47.1524
06.2013 0.99 % 4.34 % 2.6603 % 48.3457
05.2013 0.99 % 4.34 % 2.6730 % 48.5763
04.2013 1.13 % 4.16 % 2.7290 % 49.5947
03.2013 1.13 % 4.34 % 3.0653 % 55.7062
02.2013 1.36 % 4.34 % 2.9322 % 53.2873
01.2013 1.36 % 4.58 % 2.9421 % 53.4667
12.2012 1.51 % 5.20 % 3.4247 % 62.2382
11.2012 1.51 % 5.20 % 3.4247 % 62.2382
10.2012 1.51 % 5.25 % 3.3213 % 60.3594
09.2012 1.51 % 5.41 % 3.4172 % 62.1019
08.2012 1.51 % 5.72 % 3.5305 % 64.1609
07.2012 1.51 % 5.72 % 3.5939 % 65.3124
06.2012 1.51 % 5.72 % 3.5888 % 65.2206
05.2012 1.51 % 6.03 % 3.6425 % 66.1968
04.2012 1.51 % 6.03 % 3.7226 % 67.6515
03.2012 1.51 % 6.03 % 3.7512 % 68.1719
02.2012 1.51 % 6.03 % 3.6580 % 66.4776
01.2012 1.51 % 6.03 % 3.7021 % 67.2800
12.2011 1.51 % 6.03 % 3.8436 % 69.8508
11.2011 1.51 % 6.03 % 3.8458 % 69.8911
10.2011 1.51 % 6.14 % 3.9659 % 72.0740
09.2011 1.51 % 6.14 % 3.9635 % 72.0297
08.2011 1.51 % 6.14 % 3.9635 % 72.0297
07.2011 1.51 % 6.14 % 3.8348 % 69.6902
06.2011 1.51 % 6.14 % 3.8339 % 69.6743
05.2011 1.51 % 6.14 % 3.8192 % 69.4072
04.2011 1.51 % 6.14 % 3.8579 % 70.1101
03.2011 1.51 % 6.40 % 3.7331 % 67.8431
02.2011 1.51 % 6.92 % 3.7466 % 68.0887
01.2011 1.51 % 6.92 % 3.8180 % 69.3861
12.2010 1.51 % 6.92 % 4.0605 % 73.7932
11.2010 1.51 % 7.03 % 4.0824 % 74.1915
10.2010 1.51 % 7.03 % 4.1155 % 74.7922
09.2010 1.51 % 7.03 % 3.9846 % 72.4135
08.2010 1.74 % 7.19 % 4.0762 % 74.0781
07.2010 1.74 % 7.19 % 4.0803 % 74.1519
06.2010 1.41 % 7.19 % 4.0022 % 72.7339
05.2010 1.41 % 7.19 % 4.0899 % 74.3261
04.2010 1.41 % 7.66 % 4.4876 % 81.5553
03.2010 1.41 % 7.98 % 4.8685 % 88.4767
02.2010 3.16 % 8.77 % 5.3981 % 98.1011
01.2010 3.16 % 8.77 % 5.6155 % 102.0524
12.2009 3.42 % 9.63 % 5.7892 % 105.2081
11.2009 3.03 % 9.63 % 5.9221 % 107.6236
10.2009 3.03 % 9.63 % 6.1122 % 111.0786
09.2009 3.03 % 10.11 % 6.1182 % 111.1873
08.2009 2.78 % 10.11 % 6.1027 % 110.9066
07.2009 2.78 % 10.11 % 6.0929 % 110.7286
06.2009 2.78 % 10.11 % 6.0579 % 110.0917
05.2009 2.78 % 10.11 % 5.9712 % 108.5161
04.2009 2.78 % 9.04 % 5.8536 % 106.3783
03.2009 2.52 % 9.04 % 5.5026 % 100.0000

Индексът МОИТЕ ПАРИ Депозити (EUR) осреднява Ефективната Годишна Лихва (ЕГЛ) по 3-месечни срочни депозити на избрани търговски банки при сума от 5000 евро. В индекса са включени 22 банки (които притежават над 95% пазарен дял при привлечените средства в евро) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 17 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец март 2009 г. Стойността му е приета да е 100 (Март 2009 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ЕГЛ, като база за сравнение, тъй като той е единственият обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и спецификите при олихвяване на депозита.ЮЛИ 2017

При евровия индекс само една банка предприе корекции по 3-месечния депозит „Депозит 30+“. Банката понижи минимално лихвата по този депозита, което пък понижи ЕГЛ с 0,02 пр.п. Тази промяна не се отрази върху стойността на Индекса в евро, който се запази на нивото си от предходния месец на 0,07%.

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА