Индекс ОЛП на БНБ Едномесечен в ЛЕВА
ФОРУМ За нас Реклама Профил
Индекс 1M EURIBOR

Индекс 3M EURIBOR

Индекс 6M EURIBOR

Индекс 1M SOFIBOR

Индекс 3M SOFIBOR

Индекс 6M SOFIBOR

Индекс ОЛП на БНБДинамика на Индекс ОЛП БНБ

Дата Стойност на индекса
01.04.2017 0.0000 %
01.03.2017 0.0000 %
01.02.2017 0.0000 %
01.01.2017 0.0000 %
01.12.2016 0.0000 %
01.11.2016 0.0000 %
01.10.2016 0.0000 %
01.09.2016 0.0000 %
01.08.2016 0.0000 %
01.07.2016 0.0000 %
01.06.2016 0.0000 %
01.05.2016 0.0000 %
01.04.2016 0.0000 %
01.03.2016 0.0000 %
01.02.2016 0.0000 %
01.01.2016 0.0100 %
01.12.2015 0.0100 %
01.11.2015 0.0100 %
01.10.2015 0.0100 %
01.09.2015 0.0100 %
01.08.2015 0.0100 %
01.07.2015 0.0200 %
01.06.2015 0.0200 %
01.05.2015 0.0100 %
01.04.2015 0.0100 %
01.03.2015 0.0100 %
01.02.2015 0.0100 %
01.01.2015 0.0100 %
01.12.2014 0.0200 %
01.11.2014 0.0200 %
01.10.2014 0.0300 %
01.09.2014 0.0400 %
01.08.2014 0.0400 %
01.07.2014 0.0300 %
01.06.2014 0.0500 %
01.05.2014 0.0500 %
01.04.2014 0.0400 %
01.03.2014 0.0400 %
01.02.2014 0.0400 %
01.01.2014 0.0200 %
01.12.2013 0.0200 %
01.11.2013 0.0200 %
01.10.2013 0.0300 %
01.09.2013 0.0200 %
01.08.2013 0.0200 %
01.07.2013 0.0200 %
01.06.2013 0.0100 %
01.05.2013 0.0200 %
01.04.2013 0.0100 %
01.03.2013 0.0100 %
01.02.2013 0.0100 %
01.01.2013 0.0300 %
01.12.2012 0.0300 %
01.11.2012 0.0400 %
01.10.2012 0.0300 %
01.09.2012 0.0400 %
01.08.2012 0.0800 %
01.07.2012 0.1600 %
01.06.2012 0.1400 %
01.05.2012 0.1400 %
01.04.2012 0.1500 %
01.03.2012 0.1500 %
01.02.2012 0.1800 %
01.01.2012 0.2200 %
01.12.2011 0.2200 %
01.11.2011 0.2200 %
01.10.2011 0.2000 %
01.09.2011 0.1800 %
01.08.2011 0.1800 %
01.07.2011 0.1700 %
01.06.2011 0.2200 %
01.05.2011 0.2100 %
01.04.2011 0.1900 %
01.03.2011 0.1800 %
01.02.2011 0.1900 %
01.01.2011 0.1800 %
01.12.2010 0.1800 %
01.11.2010 0.1700 %
01.10.2010 0.1700 %
01.09.2010 0.1700 %
01.08.2010 0.1700 %
01.07.2010 0.1800 %
01.06.2010 0.2000 %
01.05.2010 0.1800 %
01.04.2010 0.1700 %
01.03.2010 0.1800 %
01.02.2010 0.2400 %
01.01.2010 0.3900 %
01.12.2009 0.5500 %
01.11.2009 0.6100 %
01.10.2009 1.4600 %
01.09.2009 1.5700 %
01.08.2009 1.7100 %
01.07.2009 2.2400 %
01.06.2009 2.3500 %
01.05.2009 2.2700 %
01.04.2009 3.5300 %
01.03.2009 3.4900 %
01.02.2009 3.9200 %
01.01.2009 5.1700 %
01.12.2008 5.7700 %
01.11.2008 5.7200 %
01.10.2008 5.3800 %
01.09.2008 5.2300 %
01.08.2008 5.2500 %
01.07.2008 5.0600 %
01.06.2008 4.9600 %
01.05.2008 4.9300 %
01.04.2008 4.8500 %
01.03.2008 4.8300 %
01.02.2008 4.7500 %
01.01.2008 4.6800 %
01.12.2007 4.5800 %
01.11.2007 4.2600 %
01.10.2007 4.2400 %
01.09.2007 4.0900 %
01.08.2007 4.1000 %
01.07.2007 4.0100 %
01.06.2007 3.8400 %
01.05.2007 3.8100 %
01.04.2007 3.6800 %
01.03.2007 3.5200 %
01.02.2007 3.5300 %
01.01.2007 3.4300 %
01.12.2006 3.2600 %
01.11.2006 3.1900 %
01.10.2006 2.9800 %
01.09.2006 2.9400 %
01.08.2006 2.8000 %
01.07.2006 2.6900 %
01.06.2006 2.5600 %
01.05.2006 2.5700 %
01.04.2006 2.4800 %
01.03.2006 2.2800 %
01.02.2006 2.2500 %
01.01.2006 2.2100 %

Основен лихвен процент (ОЛП)

От 04.02.1991 г. основният лихвен процент се определя самостоятелно от БНБ. Той е дефиниран като лихвен процент по кредитите в левове за рефинансиране на търговските банки от БНБ.

С влизането в сила от 10.06.1997 г. на новия Закон за БНБ, банката обявява основния лихвен процент за съответния период съгласно определена от Управителния съвет методика и го обнародва в "Държавен вестник". Методиката за основния лихвен процент първоначално е базирана на доходността на краткосрочните държавни ценни книжа на първичния пазар, а от 01.02.2005 г. - на равнището на лихвения процент на междубанковия паричен пазар (индекс ЛЕОНИА).

Индексът ЛЕОНИА (LEONIA: LEv OverNight Index Average) се изготвя съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България - БДА и Българската народна банка (БНБ).

ЛЕОНИА е лихвен процент по реални сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в България от представителна група банки. Ежедневната информация се предоставя от същата група банки, които котират за СОФИБОР (SOFIBOR). Изчислява се от Българската народна банка след приключването на работния ден и се представя с два знака след десетичния знак.

При режима на паричен съвет основният лихвен процент не е лихва, по която БНБ оперира на паричния пазар.

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА