ФОРУМ За нас Реклама Профил
Навигация
Съвети

Търсене в новини и съвети
РЕКЛАМА

Банките в надпревара с предложения за изгодни кредити

Оценете: Гласували: 1 Прочитания: 1685
Автор: Екип MoitePari.bg
п. на 12.4.2017 г.

Месец март отмина и той беше белязан от висока активност на банките по отношение на кредитните им продукти. Наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че тя беше особено висока при жилищните и потребителските кредити. Осем банки предложиха нови условия по своите кредити за ипотечни кредити и пет по потребителски. Посоката беше ясно изразена и при двата вида кредити – към подобрение. Основно бяха понижавани лихви, не липсваха корекции по съществуващи пакети от услуги, както и трансформации на такива пакети. Предлагането на нови продукти, особено за клиенти с висок осигурителен доход напоследък добива популярност. Месец март не направи изключение и отново станахме свидетели на такива предложения.

Високата активност на банките при кредитните продукти остави малко встрани фокусът им върху спестовните такива. През март само 3 банки предприеха понижения на лихви.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към март 2017 спрямо февруари 2017 г.
Сравнително ниска активност показаха банките при срочните депозити през март, според наблюденията на www.MoitePari.bg. Само 6 на брой предприеха корекции в офертите си за физически лица, като 3 от тях понижиха лихвите. Две банки предприеха мерки към преустановяне предлагане на продукти.

Инвестбанк повиши лихвите по 12-месечния стандартен срочен депозит в лева и евро. Лихвата по депозитът в лева се повиши с 0,10 пр.п., а тази в евро с 0,35 пр.п. Аналогични по размер бяха повишенията на лихвата и по дългосрочният депозит с авансово ежемесечно изплащане на лихвата.

В предпоследния ден от март Ти Би Ай банк понижи лихвите по срочния депозит „Привилегия“ в лева и евро. Пониженията бяха в диапазона между 0,10 и 0,50 пр.п., като при едномесечните депозити спадът беше с 0,50 пр.п.

Пощенска банка преустанови предлагането на 3-месечния депозит „Активна валута“. След промяната депозитът може да бъде сключван със срок от 6 и 12 месеца. 

Fibank понижи с 0,10- 0,20 пр.п.  лихвите по срочни депозити за физически лица. Депозитите с по-къс срок (от 1 и 3 месеца) продължиха да се предлагат с 0,05 пр.п. по-ниски лихви. Промените засегнаха депозитите в лева и евро.

Банка Пиреос понижи с 0,20 пр.п. лихвените нива по детския депозит. 

В края на март ПроКредит банк преустанови предлагането на 6-месечен Стандартен депозит за физически и юридически лица във всички валути. Банката започна предлагане нови депозити със срок 18, 24 и 36 месеца.

Спестовни сметки

Безсрочните депозити все по-рядко се срещат на банковия пазар. Две бяха банките, които предприеха корекции в тези оферти през март, като една от тях преустанови предлагане на спестовния си влог, а друга понижи лихвите.

Банка Пиреос понижи лихвата по спестовна сметка „Автономия“. Пониженията бяха средно с 0,10-0,20 пр.п. 

ПроКредит банк преустанови предлагането на Спестовен Влог, считано от 28.03.2017 г. След 29.05.2017 г. всички текущи Спестовни влогове ще бъдат преоформени в новата разплащателна сметка FlexSave в съответната валута. 


През март www.MoitePari.bg отчита по-висока от обичайната активност показаха банките по отношение на промени в оферти по потребителски заеми. Пет бяха банките, променили офертите си през март. В преобладаващата си част офертите бяха подобрени с по-ниски лихви, като 4 бяха банките, които ги понижиха. 

ОББ понижи с 0,06 пр.п. лихвите по всички потребителски кредити, с изключение на кредита с фиксирана лихва, който запази лихвата си на 8,95%. Отделно банката има активна промоция до края на юни, според която банката не начислява такса за разглеждане на документи.

Централна кооперативна банка увеличи с 0,10 пр.п. отстъпката от лихвата при ползване на кредитна карта. До сега беше 0,10, а вече е 0,20%. Това на практика доведе до понижаване на лихвените нива с 0,10 пр.п. при ползване на кредит с издадена кредитна карта.
В средата на месеца банката отново подобри условията по потребителски кредити „Днес“ и „Доверие“, вмъквайки 4,90% фиксиран лихвен процент за първата година от срока на кредита.

Банка ДСК с нови условия по заемите за текущо потребление. Банката премахна съществуващите пакети към кредитите и въведе нови такива. При част от офертите банката понижи лихвените нива с 0,40 пр.п. Условията са промоционални до края на май и важат при превод на трудово възнаграждение, влючително индивидуален превод, превод на пенсия и обезпечение на поръчителство.

Райфайзенбанк не удължи срока на промоционалния кредит с 4,95% фиксирана лихва за първите 2 години и банката преустанови предлагането на тази оферта. Срокът на промоцията беше до края на февруари.  На мястото на тази оферта от 8-и март банката започна предлагане на нови две промоционални оферти „Оптимум“ и „Ексклузив“, валидни до края на юни.

Сибанк подобри условията на офертата по промоционалния кредит „Отличен 6,3%“. Офертата вече се казва „Отличен 5,99%“ и както подсказва името на продукта лихвата е с 0,3 пр.п. по-ниска.  Новият продукт обаче за разлика от предходния има такса за кандидатстване, анализи и оценка на кредитоспособността (235 лв. за кредити до 30 000 лв. и 285 лв. за такива над 30 000 лв.). Офертата е предназначена за клиенти с осигурителен месечен доход минимум 1250 лв. Банката понижи и лихвата по кредит „Точно за теб“ с 0,50 пр.п. , но въведе такса за кандидатстване, анализи и оценка на кредитоспособността.

Жилищни и ипотечни кредити

За разлика от първите два месеца на годината, март предложи множество промени в продуктите на банките. Активността беше особено висока и www.MoitePari.bg регистрира корекции жилищни кредити при 8 банки.

ОББ понижи лихвените нива по всички свои кредити като в лева понижението беше с 6 базисни пункта, а в евро с малко под 5 б.п.

Инвестбанк предложи на своите клиенти нов кредит за покупка на имот в ЕС. Особеност при продукта е, че обезпечението е  първа по ред ипотека на напълно завършен високо ликвиден масивен или монолитен имот (самостоятелна сграда, част от сграда, самостоятелен обект в сграда – масивно или монолитно строителство), находящ се на територията на Република България, собственост на Кредитоискателя/ите. Кредитът се предлага само в евро при лихва 4,80% при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя и при пакет от лихвени бонуси. Размерът на финансирането е до 100 000 евро и максимален срок на кредита 25 години.

Следващата банка с промени беше СИБанк. Таксата за разглеждане на документи беше повишена от 60 лв./30 евро на 120 лв./60 евро.

ПроКредит банк преустанови предлагането на левови кредити. По своя жилищен кредит въведе минимална сума от 50 000 евро (10 000 евро преди това), увеличи максималната сума на кредита от 150 000 на 250 000 евро. Паралелно с това намали максималния срок, за който може да бъде отпуснат кредита – от 25 на 12 г.

Банка ДСК трансформира своя пакет „Уют“ в пакет „Уют+“. Въведени бяха и два нови пакета – ДСК PAY и ДСК PAY+. Те включват откриване на разплащателна сметка, както услуги по вътрешнобанкови и междубанкови преводи, комунални плащания и теглене на пари от банкомат на банката. Таксите по включените услуги са по-ниски от стандартните по тарифа. Клиентът дължи месечна такса за пакетите съответно 2 лв. месечно за ДСК PAY и  3,50 лв. месечно за ДСК PAY+.
По продуктите си по програма „Уют плюс“ с ползване на пакет „ДСК PAY+“ банката понижи лихвените нива с 0,50 пр. п.

Следващата банка с промени беше Пощенска банка. През март бяха предприети серия от промени по продуктите. Лихвата по потребителския кредит с ипотека беше понижена с 0,50 пр.п. Също така при усвояване на кредита банката възстановява платените от клиента Нотариална такса за учредяване и държавна такса за вписване на ипотека. При рефинансиране на кредит от друга банка бяха въведени и някои допълнителни облекчения по този кредит. Отпаднаха таксите за анализ и оценка на обезпечението, таксата за оценка на кредитоспособност (75 лв.) и таксата за програма „Моето семейство“ (3 лв. месечно). Промоционалните условия са в сила до 28.04.2017 г.
При Жилищен кредит съотношението дълг/доход и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя беше повишено от 55% на 60%.
За всички кредити на банката премиите по застраховка „Живот“ се промениха както следва:
- Предплатена премия по застраховка „Живот“ за 5 години – 2,27% (старо 1,97%);
- Месечна премия по застраховка „Живот“ – 0,077% (старо 0,069%);
- Предплатена премия по застраховка „Живот“ за целия срок на кредита – 5,55% (старо 4,67%)

Интернешънъл Асет банк предприе цялостно обновяване на портфейла си от кредитни продукти.
- „Асет Жилище“ – Банката въведе възможност за рефинансиране с този продукт на други кредити в други банки. Максималното финансиране в този случай е 90%;
- Универсален кредит – Банката повиши процента на финансиране при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя от 70% на 85%, а при ограничена отговорност – от 50% на 60%
По всички кредити се прилагат следните такси:
- За разглеждане на документи – 120 лв.; без такса за клиенти с осигурителен доход 2600 лв.;
- За оценка на обезпечението – таксата беше намалена от 144 лв. на 120 лв.;
- За кредитен анализ – таксата беше намалена от 0,1%, мин. 100 лв. на 0,1%, мин. 60 лв.;
- За пакет „Асет предимство“ – 6 лв. месечно;
- За пакет „Асет предимство +“ – 9 лв. месечно;
- За предоговаряне на кредита – таксата отпада при стандартен размер 30 лв.
- Лихва при просрочие – ОЛП+10%

Корекция претърпяха и лихвените нива по всички кредити, като бяха въведени отстъпки при ползване на пакет „Асет предимство“ или „Асет предимство +“, както и при превод на работна заплата. Допълнителни лихвени отстъпки бяха приложени за клиенти с осигурителен доход 2600 лв.

Последната банка с промени през март беше ЦКБ. По своя кредит „ДОМ ЗА ТЕБ“ банката въведе лихви в размер на 3,30% за първите 12 месеца, а за останалия срок 3,50% при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя и 5% при ограничена отговорност. По кредит „ВЪЗМОЖНОСТ“ банката въведе лихви в размер на 3,40% за първите 12 месеца, а за останалия срок 3,60% при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя и 5% при ограничена отговорност. Промоционалните условия са в сила до 31.05.2017 г.
Инвестбанк удължи срока на валидност по своите продукти до 30.04.2017 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Слаба беше активността на банките през изминалия месец март. Само три бяха банките, които предприеха промени в офертите си, включени в Индексите за 3-месечни депозити. В индексът в лева само две банки промениха офертите си и това бяха Fibank и Пощенска банка. Първата понижи с 0,05 лихвения процент по стандартния 3-месечен депозит, в резултат на което ЕГЛ също се понижи със същия размер. Пощенска банка преустанови предлагането на 3-месечния депозит „Активна валута“ и в резултат на това ЕГЛ на най-добрата оферта на банката се понижи. При индексът в евро промените бяха аналогични. Това почти не повлия върху стойностите на индексите. В края на март този в лева е 0,08%, а този в евро 0,09%.

Потребителски кредити с и без поръчител

Без поръчител
Банка ДСК, ОББ, Сибанк и ЦКБ промениха най-добрите си оферти, участващи в индекса през март. Първата банка понижи лихвата, но увеличи размера на месечната такса за поддръжка на пакет, което в крайна сметка повиши ГПР с 0,44 пр.п. ОББ понижи лихвата по кредита си без порчъител. Сибанк също понижи лихвата, но въведе такса за кандидатстване, анализи и оценка на кредитоспособността, с което повиши ГПР на най-добрата си оферта. ЦКБ подобри голяма част от офертите си, въвеждайки 4,90% фиксирана лихва за първата година. Това понижи ГПР на офертата с 0,73 пр.п. Всичките тези промени в крайна сметка повишиха стойността на индекса с 0,13 пр.п. (от 12,70% в края на февруари на 12,83% в края на март).

С поръчител
Банка ДСК, ОББ и ЦКБ бяха банките, променили най-добрите си оферти през март. Банка ДСК започна предлагане на пакети, свързани с кредита и въпреки понижаването на лихвата в крайна сметка ГПР на офертата  нарасна с 0,09 пр.п. ОББ предприе съвсем лека корекция в лихвата, като посоката беше надолу и в крайна сметка ГПР спадна с 0,07 пр.п. ЦКБ също предприе леко подобрение в стандартната си оферта с поръчител. Тези промени съвсем леко се отразиха върху крайната стойност на индекса, който съвсем леко се повиши с 0,02 пр.п. (от 12,19% в края на февруари на 12,21% в края на март).


Ипотечни кредити в лева и евро
Месец март беше наситен с промени по продуктите на банките и това даде своето отражение върху двата индекса. През отминалия месец те се понижават отново, като индексът в лева достигна ниво от 5,22%. Понижението е с 13 б.п., дължащо се на корекциите при 4 от банките, включени в него. Банка ДСК подобри най-добрата си оферта с 45 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита с подобен размер. Втората банка, повлияла индекса, беше ОББ. Нейното най-добро предложение се подобри с 4 б.п. в резултат на по-ниска лихва с 6 б.п. СИБанк беше следващата банка, повлияла индекса. Тя подобри най-доброто си предложение с 16 б.п. в резултат на смяна на продукта с нов, с по-изгодни условия. Последната банка повлияла индекса беше ЦКБ. Подобрението в най-добрата й оферта беше с 55 б.п. Причината е понижение на лихвените нива с 50 пр.п.

Аналогични бяха и промените при евровия индекс. Той достигна ниво от 5,40%. Понижението е с 10 б.п., дължащо се на корекциите при 4 от банките, включени в него. Банка ДСК подобри най-добрата си оферта с 45 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита с подобен размер. Втората банка, повлияла индекса, беше ОББ. Нейното най-добро предложение се подобри с 4 б.п. в резултат на по-ниска лихва с 5 б.п. СИБанк беше следващата банка, повлияла индекса. Тя подобри най-доброто си предложение с 10 б.п. в резултат на смяна на продукта с нов, с по-изгодни условия. Последната банка повлияла индекса беше ЦКБ. Подобрението в най-добрата й оферта беше с 55 б.п. Причината е понижение на лихвените нива с 50 пр.п.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg

Коментари и Отговори Начало ^

Моля попълнете вашите коментари тук.
псевдоним   
e-mail   
телефон (незадължително)   
Моля, използвайте само цифри.


( Вашия е-mail адрес и телефон няма да бъдат показвани в коментарите )
Вашият коментар:   Изберете:

Тази функционалност е достъпна само за регистрирани потребители.
Моля регистрирайте се
тук
Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня