ФОРУМ За нас Реклама Профил
Уважаеми посетители, дискусиите на MoitePari.bg бяха преместени в стартирания от нас дискусионен форум. На forum.moitepari.bg можете да зададете Вашите въпроси и да коментирате интересните за Вас теми.

Навигация
Дискутирай с Моите пари

Търсене в новини и съвети
РЕКЛАМА

кой е по-изгодния лизингов кредит за покупка на автомобил - с фиксирана или с плаваща лихва?

Оценете: Гласували: 0 Прочитания: 3329
п. на 16.12.2009 г.

Здравейте, желая да получа информация кой е по-изгодния лизингов кредит за покупка на автомобил - с фиксирана или с плаваща лихва. С оглед на тенденциите за намаляване на лихвите по кредитите, както и намаления рисков фактор на страната ни в момента, не е ли по-изгодно кредита да бъде с плаващ лихвен процент. Става въпрос за кредит за период от 4 години.

Коментари и Отговори Начало ^
публикувано от   МОИТЕ ПАРИ
Оценете: Гласували: 1
публикувано на   16.12.2009 г.
Въпросът за изборът на лихва по заема и конкретно дали тя да бъде фиксирана или плаваща стой на преден план, особено при заемите с по-голям срок на изплащане. И двата вида лихви имат своите предимства и недостатъци. Заемите с фиксирана лихва са по-скоро подходящи когато очакванията са, че годишните лихвени проценти ще се повишават във времето. Разбира се фиксирана лихва в чист вид не съществува, т.е. такава се среща, но се прилага за кратък период от време – обикновено през първите 1-2 години от срока на заема. След това кредита се ценообразува според променливата лихва по него. При сключване на заем с фиксирана лихва в случай на спад на годишните лихви кредитополучателя ще продължи да изплаща своя кредит по лихвата, по която е подписан договора.

Противоположен е характера на плаващата лихва. Тя също има своите предимства и недостатъци. Банките, прилагащи заеми с плаваща лихва използват за нейното формиране следния модел: Фиксиран компонент + променлив компонент. Като фиксиран компонент обикновено банките определят даден процент надбавка, а за променливия избират най-вече базов (банков) лихвен процент (БЛП), 3-месечен или 6-месечен LIBOR/EURIBOR или ОЛП. Всичките тези базови индекси, участващи в образуване на лихвения процент по кредита са цената на ресурса за банката, поради което тя прибавя надбавка. Практиката при този вид лихви показва, че понижаването стойността на базовия индекс, сформиращ годишния лихвен процент по кредита може да не доведе до понижаване и на лихвените условия по него. Това е така, тъй като банката може да промени размера на надбавката над индекса, с цел компенсиране на спада. Надбавката над този басов индекс представлява най-вече рискът, който кредитиращата институция поема при отпускане на заема. Силно се надяваме в условия на понижени базови индекси и по-висок кредитен рейтинг на страната ни да коригира лихвите по кредитите в посока надолу. Повече информация по темата може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ


Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня