ФОРУМ За нас Реклама Профил

Кредити от небанкови финансови институции


Сравнете
всички оферти за
Бизнес кредити

Бързи бизнес кредити
Институция Име на продукта

Максимална сума

Допълнителна информация Заявка

Сравнете всички оферти за бързи ипотечни кредити от небанкови институции
Сравнете всички оферти за бързи потребителски кредити от небанкови институции

РЕКЛАМА
Финансови новини - бързи кредити Съвети - бързи кредити
Какво е добре да знаем за кредитите - част I Семейният бюджет под лупа
Вижте:
Всички съвети
Най-високо оценени
Последно коментирани
Най-четени
Автори
Какво е „бърз кредит“
  • Бърз кредит е кредит известен още и като „кредит до заплата“. Тези кредити са популярни, тъй като се взимат при възникване на неотложни плащания и разходи и се връщат при постъпване на постъпления (напр. заплата).
  • Бърз кредит е кредит, предоставен от небанкова финансова институция. Наименованието му „бърз“ произтича от това, че кандидатът за кредит получава отговор на искането си в рамките само на няколко минути, след изпращане на запитването. Усвояване на сумите се осъществява в рамките на няколко часа. Голяма част от дружествата за небанково кредитиране са направили процеса по кандидатстване и отпускане на кредита изцяло онлайн. Това прави бързите заеми лесно достъпни.
  • Основна характеристика на т.нар. „бързи кредити“  е, че се отпускат за малки по размер суми и кратък срок на изплащане (от няколко дни до 6 месеца и рядко за по-дълъг срок). Обикновено сумата за бърз кредит е в диапазона между 50 и 1000 лв.
Полезно:

С промените в Закон за потребителския кредит от 23.07.2014 г. беше въведен таван на Годишния процент на разходите (лихви + такси и комисионни), с което на практика се целеше да се контролира цената на тези заеми. Според новите правила стойността му не може да надвишава пет пъти законовата лихва за забава (ОЛП +10%), т.е. 50% към момента.

За какво мога да използвам бърз кредит?

Бърз кредит често се тегли, за да се покрият извънредни, непредвидени разходи – ремонт на автомобила, текущи разходи за домакинството, лечение, покупка на определен актив (телефон, таблет, телевизор и др.).  

Какво е гарант/ поръчител?

Гарантът отговаря солидарно с длъжника за изплащане на кредита. Той може да бъде физическо лице или фирма, която срещу определено заплащане гарантира заема. Гарантът трябва да отговаря на условията за кредитиране.

Какво е банкова гаранция?

Това е задължение на банката , издала документа да заплати определена сума на дадено лице при настъпване на определени обстоятелства. Все по-често фирмите за бързи кредити изискват такъв документ, като гаранция по него и е условие за отпускане на бърз кредит.

Какви суми се теглят най-често?

Бърз кредит се тегли предимно за суми до 400 лв. (данните са въз основа на проведено проучване на MoitePari.bg). При бърз кредит с размер над 2000 лв. , вероятността длъжника да изпадне в невъзможност да заплати дължимите вноски в срок е голяма, поради което кредити с такива суми трябва да бъдат избягвани.

Какви ще са последствията, ако не мога да погася кредита в срок?

Последствията за Вас трябва да са упоменати в договора за бърз кредит. 
Запознайте се с техния размер, преди да подпишете договора за кредит. Обикновено фирмите начисляват наказателна такса за всеки ден от допуснатото просрочие по заема. Нейният размер нараства с всеки ден, поради което просрочията при тези заеми не само не са препоръчителни, но не трябва да бъдат допускани.

Как да разбера дали фирмата има лиценз?

Фирмите за небанково кредитиране подлежат на лиценз от БНБ. Списък с тях може да намерите в Регистъра на фирмите за бързи кредити и небанкови финансови институции.


Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА