Подобрено сравнение на дебитни карти За нас Реклама Профил

Каталог - 89 Бизнес кредита от 24 банки
още каталози: Ипотечни кредити Потребителски кредити Авто кредити Кредитни карти Дебитни карти

Сравнете
всички оферти за
Бизнес кредити
Alpha Bank БАКБ Банка ДСК Бе Плюс Интернешънъл Асет Банк
Societe Generale Експресбанк
ЦЕЛ
НА КРЕДИТА
ЦЕЛЕВИ
ПРОГРАМИ
БАНКА ИМЕ НА ПРОДУКТА МАКСИМАЛМНА СУМА МАКСИМАЛЕН СРОК (месеци) ЛИХВА ПРОМОЦИОНАЛНА ЛИХВА ЗАЯВКА
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Агра за финансиране на земеделски производители - BGN 350000 12 6.50%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Агра за финансиране на инвестиционни проекти - BGN 350000 120 от 9.25%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Агра за финансиране на инвестиционни проекти - EUR 350000 120 от 9.25%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Експерт - BGN 150000 180 7.25%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Експерт - EUR 150000 180 от 6.50%
РЕКЛАМА
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит за инвестиционни и оборотни средства, в т.ч. овърдрафти по JEREMIE - BGN 2000000 120 от 4.00%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит за инвестиционни и оборотни средства, в т.ч. овърдрафти по JEREMIE - EUR 2000000 120 3.60%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Инвестиционен кредит - BGN 350000 120 от 10.45%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Инвестиционен кредит - EUR 179000 120 от 6.75%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Оборотен капитал с погасителен план - BGN 350000 60 от 10.00%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Оборотен капитал с погасителен план - EUR 179000 60 от 8.50%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Овърдрафт - BGN 350000 60 от 10.00%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Овърдрафт - EUR 179000 60 от 8.50%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит чрез Европейски фонд за микрофинансиране /ЕПМФ/ - BGN 25000 120 от 7.75%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредит чрез Европейски фонд за микрофинансиране /ЕПМФ/ - EUR 25000 120 от 7.00%
РЕКЛАМА
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредити по програма за Българска Банка за Развитие /ББР/ - BGN 350000 120 7.00%
Societe Generale Експресбанк АД Societe Generale Експресбанк - Кредити по програма за Българска Банка за Развитие /ББР/ - EUR 350000 120 7.00%
Аlpha Bank - КЛОН БЪЛГАРИЯ Alpha Bank - Инвестиционен кредит - BGN 2000000 120 виж повече
Аlpha Bank - КЛОН БЪЛГАРИЯ Alpha Bank - Инвестиционен кредит - EUR 1000000 120 виж повече
Аlpha Bank - КЛОН БЪЛГАРИЯ Alpha Bank - Инвестиционен кредит - USD 1000000 120 виж повече
Аlpha Bank - КЛОН БЪЛГАРИЯ Alpha Bank - Alpha Fast - BGN 20000 24 виж повече
Аlpha Bank - КЛОН БЪЛГАРИЯ Alpha Bank - Alpha Fast - EUR 10000 24 виж повече
Аlpha Bank - КЛОН БЪЛГАРИЯ Alpha Bank - Кредитна линия за оборотни средства - BGN 2000000 12 виж повече
Аlpha Bank - КЛОН БЪЛГАРИЯ Alpha Bank - Кредитна линия за оборотни средства - EUR 1000000 12 виж повече
Аlpha Bank - КЛОН БЪЛГАРИЯ Alpha Bank - Кредитна линия за оборотни средства - USD 1000000 12 виж повече
РЕКЛАМА
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - "ДСК ЕВРОМОСТ" - BGN 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - "ДСК ЕВРОМОСТ" - EUR 3M EURIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Дългосрочен инвестиционен кредит за МП - BGN 80000 300 1м. СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Дългосрочен инвестиционен кредит за МП - EUR 80000 300 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Дългосрочен инвестиционен кредит за МСП - BGN 300 1 месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Дългосрочен инвестиционен кредит за МСП - EUR 300 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Дългосрочен кредит за оборотни средства за МП - BGN 80000 180 1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Дългосрочен кредит за оборотни средства за МП - EUR 80000 180 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Дългосрочен кредит за оборотни средства за МСП - BGN 180 1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Дългосрочен кредит за оборотни средства за МСП - EUR 180 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МП - BGN 80000 120 1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МП - EUR 80000 120 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МП - USD 80000 120 3 месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МСП - BGN 400000 120 1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МСП - EUR 120 3 месечен EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МСП - USD 120 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит за оборотни средства за МСП - BGN 60 3 месечен EURIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит за оборотни средства за МСП - EUR 200000 60 3 мeсечн EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит за оборотни средства за МСП - USD 60 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит оборотни средства за МП - BGN 80000 60 виж повече
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит оборотни средства за МП - EUR 40000 36 Минимална лихва + договорена надбавка за риск
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит оборотни средства за МП - USD 80000 60 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МП - EUR 80000 12 3-месечен EURIBOR+ надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МП - USD 80000 12 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МП - BGN 80000 12 1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МСП - BGN 12 1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МСП - EUR 12 3-месечен EURIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МСП - USD 12 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредити по инициатива JEREMIE - BGN 3911660 виж повече
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредити по инициатива JEREMIE - BGN 3911660 виж повече
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МП - BGN 80000 12 1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МП - EUR 80000 12 3-месечен EURIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МП - USD 80000 12 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МСП - BGN 12 1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МСП - EUR 12 3-месечен EURIBOR+ надбавка по договаряне
Банка ДСК ЕАД Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МСП - USD 12 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Бе Плюс ООД Бе Плюс - "Заем за бизнес клиенти" - BGN виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - "Заем за бизнес клиенти" - EUR виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - "Заем за земеделски производители" - BGN виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - "Заем за земеделски производители" - EUR виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - "Заем за покупка на земеделска земя" - BGN виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - "Заем за покупка на земеделска земя" - EUR виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - "Финансиране на търговска сделка" - BGN 12 виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - "Финансиране на търговска сделка" - EUR 12 виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - АГРОКРЕДИТ - BGN виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - АГРОКРЕДИТ - EUR виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - АГРОЛИЗИНГ - BGN виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - АГРОЛИЗИНГ - EUR виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - Цесия на вземания - BGN виж повече
Бе Плюс ООД Бе Плюс - Цесия на вземания - EUR виж повече
Българо Американска Кредитна Банка АД БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 100% - BGN 500000 60 виж повече
Българо Американска Кредитна Банка АД БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 100% - EUR 250000 60 За EUR 3 мес. Euribor + надбавка не по-малко от 8%
Българо Американска Кредитна Банка АД БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 70% - BGN 500000 60 виж повече
Българо Американска Кредитна Банка АД БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 70% - EUR 250000 60 виж повече
Българо Американска Кредитна Банка АД БАКБ - Кредит с обезпечение субсидия за обработваеми площи - BGN 500000 18 фиксирана лихва 6% годишно
Българо Американска Кредитна Банка АД БАКБ - Кредит с обезпечение схеми за подпомагане по мярка 211, 212, 213 и 214 - BGN 750000 43 от 7.5%
Интернешънъл Асет Банк АД Интернешънъл Асет Банк - Инвестиционен кредит - BGN 84 виж повече
Интернешънъл Асет Банк АД Интернешънъл Асет Банк - Инвестиционен кредит - EUR 84 виж повече
Интернешънъл Асет Банк АД Интернешънъл Асет Банк - Кредит за оборотни средства - BGN 300000 36 виж повече
Интернешънъл Асет Банк АД Интернешънъл Асет Банк - Кредит за оборотни средства - EUR 300000 36 виж повече
Интернешънъл Асет Банк АД Интернешънъл Асет Банк - Програма за кредитиране на МСП по линия от KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau) - за предприятия с персонал до 20 души - BGN 50000 36 9.50%
Интернешънъл Асет Банк АД Интернешънъл Асет Банк - Програма за кредитиране на МСП по линия от KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau) - за предприятия с персонал до 20 души - EUR 25565 36 9.50%
Интернешънъл Асет Банк АД Интернешънъл Асет Банк - Програма за кредитиране на МСП по линия от KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau) - за предприятия с персонал до 50 души - BGN 100000 36 9.50%
Интернешънъл Асет Банк АД Интернешънъл Асет Банк - Програма за кредитиране на МСП по линия от KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau) - за предприятия с персонал до 50 души - EUR 51129 36 9.50%
             
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Валутни курсове USD/BGN:1.5055 / 1.506 EUR/USD:1.2988 / 1.2988 GBP/USD:1.5228 / 1.5228 от Делтасток АД
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2007 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania TurkeyInvest in Bulgaria
Имоти Работа Автомобили Moreto.net Идеи за почивка Почивка в България MyHoliday.bg - Намери си ваканция Счетоводни услуги Телевизия Европа Empower United Сделка на деня