Бизнес кредити за малки и средни предприятия – продукти на всички банки с условия, лихви, такси, сравни, избери и кандидатствай онлайн
ФОРУМ За нас Реклама Профил

Каталог - 81 Бизнес кредита от 24 банки
още каталози: Ипотечни кредити Потребителски кредити Авто кредити Кредитни карти Дебитни карти

Сравнете
всички оферти за
Бизнес кредити
Societe Generale Експресбанк БАКБ Банка ДСК Интернешънъл Асет Банк Пощенска банка
ЦЕЛ
НА КРЕДИТА
ЦЕЛЕВИ
ПРОГРАМИ
БАНКА ИМЕ НА ПРОДУКТА МАКСИМАЛМНА СУМА МАКСИМАЛЕН СРОК (месеци) ЛИХВА ПРОМОЦИОНАЛНА ЛИХВА ЗАЯВКА
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Агра за финансиране на земеделски производители - BGN 350000 12 6.50%
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Агра за финансиране на инвестиционни проекти - BGN 350000 120 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Агра за финансиране на инвестиционни проекти - EUR 350000 120 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Експерт - BGN 150000 180 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Експерт - EUR 150000 180 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит за инвестиционни и оборотни средства, в т.ч. овърдрафти по JEREMIE - BGN 2000000 120 виж повече
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит за инвестиционни и оборотни средства, в т.ч. овърдрафти по JEREMIE - EUR 2000000 120 виж повече
РЕКЛАМА
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Инвестиционен кредит - BGN 350000 120 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Инвестиционен кредит - EUR 179000 120 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Оборотен капитал с погасителен план - BGN 350000 60 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Оборотен капитал с погасителен план - EUR 179000 60 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Овърдрафт - BGN 350000 60 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит Партньор - Овърдрафт - EUR 179000 60 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит чрез Европейски фонд за микрофинансиране /ЕПМФ/ - BGN 25000 120 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредит чрез Европейски фонд за микрофинансиране /ЕПМФ/ - EUR 25000 120 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредити по програма за Българска Банка за Развитие /ББР/ - BGN 350000 120 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Societe Generale Експресбанк Societe Generale Експресбанк - Кредити по програма за Българска Банка за Развитие /ББР/ - EUR 350000 120 базов лихвен процент плюс договорена надбавка
РЕКЛАМА
Българо - Американска Кредитна Банка БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 100% - BGN 500000 60 виж повече
Българо - Американска Кредитна Банка БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 100% - EUR 250000 60 За EUR 3 мес. Euribor + надбавка не по-малко от 8%
Българо - Американска Кредитна Банка БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 70% - BGN 500000 60 виж повече
Българо - Американска Кредитна Банка БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 70% - EUR 250000 60 виж повече
Българо - Американска Кредитна Банка БАКБ - Кредит с обезпечение субсидия за обработваеми площи - BGN 500000 18 фиксирана лихва 6% годишно
Банка ДСК Банка ДСК - Дългосрочен инвестиционен кредит за МП - BGN 300 1м. СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Дългосрочен инвестиционен кредит за МП - EUR 300 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Дългосрочен инвестиционен кредит за МСП - BGN 300 1 месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Дългосрочен инвестиционен кредит за МСП - EUR 300 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Дългосрочен кредит за оборотни средства (кредитна линия) за МП - BGN 180 1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
РЕКЛАМА
Банка ДСК Банка ДСК - Дългосрочен кредит за оборотни средства (кредитна линия) за МП - EUR 180 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Дългосрочен кредит за оборотни средства (кредитна линия) за МСП - BGN 180 1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Дългосрочен кредит за оборотни средства (кредитна линия) за МСП - EUR 180 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МП - BGN 120 1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МП - EUR 120 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МП - USD 120 3 месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МСП - BGN 120 1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МСП - EUR 120 3 месечен EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Инвестиционен кредит за МСП - USD 120 3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит за оборотни средства за МСП - BGN 60 1 месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит за оборотни средства за МСП - EUR 60 3 мeсечн EURIBOR плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит за оборотни средства за МСП - USD 60 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит оборотни средства за МП - BGN 60 1 м. СОФИБОР плюс надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит оборотни средства за МП - EUR 36 3 месечен EURIBOR + договорена надбавка
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит оборотни средства за МП - USD 60 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МП - EUR 12 3-месечен EURIBOR+ надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МП - USD 12 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МП - BGN 12 1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МСП - BGN 12 1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МСП - EUR 12 3-месечен EURIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредит Овърдрафт за МСП - USD 12 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредити по инициатива JEREMIE - BGN 3911660 виж повече
Банка ДСК Банка ДСК - Кредити по инициатива JEREMIE - EUR 3911660 виж повече
Банка ДСК Банка ДСК - Кредити по мeрки 121, 122 и 123 - BGN 120 не по-висока от 6.95%
Банка ДСК Банка ДСК - Кредити по мeрки 121, 122 и 123 - EUR 120 не по-висока от 6.95%
Банка ДСК Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МП - BGN 12 1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МП - EUR 12 3-месечен EURIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МП - USD 12 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МСП - BGN 12 1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МСП - EUR 12 3-месечен EURIBOR+ надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Кредитна линия за оборотни средства за МСП - USD 12 3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - ПРОМОЦИЯ Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя - BGN 120 от 6.50% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - ПРОМОЦИЯ Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя - EUR 120 от 6.50% 3М EURIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - ПРОМОЦИЯ Кредитна линия за АВАНСОВО финансиране на сезонни разходи за земеделски стопани - BGN 12 от 6.95% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - ПРОМОЦИЯ Кредитна линия за финансиране на сезонни разходи за земеделски стопани, регистрирани в ИСАК - BGN 12 от 6.50% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне
Банка ДСК Банка ДСК - Сключен Договор с ДФ "Земеделие" за предоставяне кредити на лица с одобрени проекти по ПРСР с ресурс на Фонда - BGN 1000000 60 7%
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Асет Микрокредит - BGN 30000 36 виж повече 11,25
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Асет Микрокредит - EUR 30000 36 виж повече 10,75
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Асет Техника - BGN 1000000 84 виж повече
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Асет Техника - EUR 500000 84 виж повече
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Кредит Асет Професионалист - BGN 150000 120 виж повече
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Кредит Асет Професионалист - EUR 150000 120 виж повече
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Моята Евросубсидия - BGN 12 виж повече От 5,50%
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Моята Евросубсидия + - BGN 60 виж повече От 5,50%
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Моята земеделска земя - BGN 120 виж повече
Интернешънъл Асет Банк Интернешънъл Асет Банк - Моята земеделска земя - EUR 120 виж повече
Пощенска банка Пощенска банка - „ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ БАНКИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ“ - BGN до 5.75%
Пощенска банка Пощенска банка - Кредит със средства от Национален гаранционен фонд ( дъщерното дружество на Българската банка за развитие (ББР) - BGN 120 до 8.75%
Пощенска банка Пощенска банка - Кредит със средства от Национален гаранционен фонд ( дъщерното дружество на Българската банка за развитие (ББР) - EUR 120 до 8.75%
Пощенска банка Пощенска банка - Програма за финансиране по линия на Българска банка за развитие Kreditanstalt fuer wiederaufbau (KFW) - EUR виж повече
Пощенска банка Пощенска банка - Продукти по споразумение с Национален гаранционен фонд (2014) - BGN виж повече
Пощенска банка Пощенска банка - Продукти по споразумение с Национален гаранционен фонд (2014) - EUR виж повече
Пощенска банка Пощенска банка - Финансиране на проекти по Европейски програми - BGN 400000 до 5.75%
Пощенска банка Пощенска банка - Финансиране на проекти по Европейски програми - EUR 400000 до 5.75%
             
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня