Каталог - 87 Бизнес кредита от 6 банки

Филтрирай по:
Банка
Име на кредита
Максимална сума
Максимален срок
Лихва
Промо лихва
Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

12

Лихва

6.50%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

150000

Максимален срок

180

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

150000

Максимален срок

180

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

2000000

Максимален срок

120

Лихва

максимална надбавка от 4% над 3M SOFIBOR разделен на две

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

2000000

Максимален срок

120

Лихва

максимална надбавка от 4% над 3М EURIBOR разделен на две

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

179000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

60

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

179000

Максимален срок

60

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

60

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

179000

Максимален срок

60

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

25000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

25000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

300

Лихва

1м. СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

300

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

300

Лихва

1 месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

300

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

180

Лихва

1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

180

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

180

Лихва

1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

180

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

3 месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

3 месечен EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

1 месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

3 мeсечн EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

1 м. СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

36

Лихва

3 месечен EURIBOR + договорена надбавка

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен EURIBOR+ надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен EURIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

3911660

Максимален срок

Лихва

50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 1 M SOFIBOR, плюс надбавка, която се определя след подаване на искане за кредит; 50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 0%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

3911660

Максимален срок

Лихва

50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 3 M EURIBOR, плюс надбавка, която се определя след подаване на искане за кредит; 50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 0%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

не по-висока от 6.95%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

не по-висока от 6.95%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен EURIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен EURIBOR+ надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

от 6.50% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

от 6.50% 3М EURIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

от 6.95% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

от 6.50% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

1000000

Максимален срок

60

Лихва

7%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

60

Лихва

За BGN 3 мес.Sofibor + надбавка не по-малко от 7.25 %.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

250000

Максимален срок

60

Лихва

За EUR 3 мес. Euribor + надбавка не по-малко от 8%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

60

Лихва

За BGN 3 мес.Sofibor + надбавка не по-малко от 7.75 %.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

250000

Максимален срок

60

Лихва

За EUR 3 мес. Euribor + надбавка не по-малко от 8.5%.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

18

Лихва

фиксирана лихва 6% годишно

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

30000

Максимален срок

36

Лихва

11,25% (БПКюлок + 3,75) Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за оборотни кредити) + посочената по-горе фиксирана надбавка.

Промо лихва

11,25

Заявка
Банка
Максимална сума

30000

Максимален срок

36

Лихва

10,75% (БПКюлок + 3,75) Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за оборотни кредити) + посочената по-горе фиксирана надбавка.

Промо лихва

10,75

Заявка
Банка
Максимална сума

1000000

Максимален срок

84

Лихва

Годишен лихвен процент: от 5,50% (формиран от Банков процент за кредитиране на юридически лица по инвестиционни кредити+надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента).

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

84

Лихва

Годишен лихвен процент: от 5,50% (формиран от Банков процент за кредитиране на юридически лица по инвестиционни кредити+надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента).

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

150000

Максимален срок

120

Лихва

1) При договори за кредит, без ипотечно обезпечение За доказан доход: 3 м. SOFIBOR + 6.00% За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 3 м. SOFIBOR + 8.00% 2) При договори за кредит с ипотечно обезпечение: За доказан доход: 3 м. SOFIBOR + 5.25% За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 3 м. SOFIBOR + 7.25%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

150000

Максимален срок

120

Лихва

1) При договори за кредит, без ипотечно обезпечение За доказан доход: 6 м. EURIBOR + 6.00% За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 6 м. EURIBOR + 8.00% 2) При договори за кредит с ипотечно обезпечение: За доказан доход: 6 м. EURIBOR + 5.25% За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 6 м. EURIBOR + 7.25%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

Годишен лихвен процент: от 5,50% в лева (формиран от Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева за оборотни кредити + надбавка)*. *БПКюлок - банков процент за кредитиране на юридически лица по оборотни кредити и надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиета.

Промо лихва

От 5,50%

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

Годишен лихвен процент в лева*: За първата година - от 5,50% След изтичане на първата година - от 5,75% *Лихвеният процент се формира на база Банков процент за кредитиране на юридически лица по оборотни кредити и надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента.

Промо лихва

От 5,50%

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

За кредити в BGN - от 6,00% Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от БПКюлик (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за инвестиционни кредити) + надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

За кредити в EUR - от 5,50% Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от БПКюлик (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за инвестиционни кредити) + надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

300000

Максимален срок

120

Лихва

От 5.99% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 5.90% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

300000

Максимален срок

120

Лихва

От 5.99% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 5.90% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

300000

Максимален срок

24

Лихва

От 5.99% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 5.90% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

300000

Максимален срок

24

Лихва

От 5.99% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 5.90% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

300000

Максимален срок

60

Лихва

От 5.99% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 5.90% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

300000

Максимален срок

60

Лихва

От 5.99% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 5.90% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

Лихва

Максимална лихва по кредита ще бъде не по- висока от 6м Euribor + 8.9%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

Лихва

С ипотека - до 8.75% С частично обезпечен и/или обезпечен с особен залог - до 9.75% Необезпечен - 11.75%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

Лихва

С ипотека - до 8.75% С частично обезпечен и/или обезпечен с особен залог - до 9.75% Необезпечен - 11.75%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

400000

Максимален срок

Лихва

до 5.75%

Промо лихва

Заявка
Банка
Максимална сума

400000

Максимален срок

Лихва

до 5.75%

Промо лихва

Заявка