Резултати от търсене:

    Цел на кредита: Инвестиционни цели,Оборотни средства  
Банка
Име на кредита
Максимална сума
Максимален срок
Лихва
Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

12

Лихва

6.50%

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

150000

Максимален срок

180

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

150000

Максимален срок

180

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка

Съвети - Бизнес кредит

Форум MoitePari

Банка
Максимална сума

2000000

Максимален срок

120

Лихва

максимална надбавка от 4% над 3M SOFIBOR разделен на две

Заявка
Банка
Максимална сума

2000000

Максимален срок

120

Лихва

максимална надбавка от 4% над 3М EURIBOR разделен на две

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

179000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

60

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

179000

Максимален срок

60

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

60

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

179000

Максимален срок

60

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

25000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

25000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

60

Лихва

За BGN 3 мес.Sofibor + надбавка не по-малко от 7.25 %.

Заявка
Банка
Максимална сума

250000

Максимален срок

60

Лихва

За EUR 3 мес. Euribor + надбавка не по-малко от 8%

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

60

Лихва

За BGN 3 мес.Sofibor + надбавка не по-малко от 7.75 %.

Заявка
Банка
Максимална сума

250000

Максимален срок

60

Лихва

За EUR 3 мес. Euribor + надбавка не по-малко от 8.5%.

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

18

Лихва

фиксирана лихва 6% годишно

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

300

Лихва

1м. СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

300

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

300

Лихва

1 месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

300

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

180

Лихва

1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

180

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

180

Лихва

1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

180

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

3 месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

1 месечен СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

3 месечен EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

3 месечен EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

1 месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

3 мeсечн EURIBOR плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

1 м. СОФИБОР плюс надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

36

Лихва

3 месечен EURIBOR + договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен EURIBOR+ надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен EURIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

3911660

Максимален срок

Лихва

50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 1 M SOFIBOR, плюс надбавка, която се определя след подаване на искане за кредит; 50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 0%

Заявка
Банка
Максимална сума

3911660

Максимален срок

Лихва

50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 3 M EURIBOR, плюс надбавка, която се определя след подаване на искане за кредит; 50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 0%

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

не по-висока от 6.95%

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

не по-висока от 6.95%

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен EURIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

1-месечен СОФИБОР + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен EURIBOR+ надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

3-месечен LIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

от 6.50% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

от 6.50% 3М EURIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

от 6.95% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

от 6.50% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

30000

Максимален срок

36

Лихва

11,25% (БПКюлок + 3,75) Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за оборотни кредити) + посочената по-горе фиксирана надбавка.

Заявка
Банка
Максимална сума

30000

Максимален срок

36

Лихва

10,75% (БПКюлок + 3,75) Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от БПКюлок (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за оборотни кредити) + посочената по-горе фиксирана надбавка.

Заявка
Банка
Максимална сума

1000000

Максимален срок

84

Лихва

Годишен лихвен процент: от 5,50% (формиран от Банков процент за кредитиране на юридически лица по инвестиционни кредити+надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента).

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

84

Лихва

Годишен лихвен процент: от 5,50% (формиран от Банков процент за кредитиране на юридически лица по инвестиционни кредити+надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента).

Заявка
Банка
Максимална сума

150000

Максимален срок

120

Лихва

1) При договори за кредит, без ипотечно обезпечение За доказан доход: 3 м. SOFIBOR + 6.00% За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 3 м. SOFIBOR + 8.00% 2) При договори за кредит с ипотечно обезпечение: За доказан доход: 3 м. SOFIBOR + 5.25% За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 3 м. SOFIBOR + 7.25%

Заявка
Банка
Максимална сума

150000

Максимален срок

120

Лихва

1) При договори за кредит, без ипотечно обезпечение За доказан доход: 6 м. EURIBOR + 6.00% За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 6 м. EURIBOR + 8.00% 2) При договори за кредит с ипотечно обезпечение: За доказан доход: 6 м. EURIBOR + 5.25% За недоказан доход и плащане на осигурителни вноски за съответния минимален осигурителен праг: 6 м. EURIBOR + 7.25%

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

Годишен лихвен процент: от 5,50% в лева (формиран от Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева за оборотни кредити + надбавка)*. *БПКюлок - банков процент за кредитиране на юридически лица по оборотни кредити и надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиета.

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

60

Лихва

Годишен лихвен процент в лева*: За първата година - от 5,50% След изтичане на първата година - от 5,75% *Лихвеният процент се формира на база Банков процент за кредитиране на юридически лица по оборотни кредити и надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента.

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

За кредити в BGN - от 6,00% Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от БПКюлик (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за инвестиционни кредити) + надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

За кредити в EUR - от 5,50% Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от БПКюлик (Банков процент за кредитиране, юридически лица в лева или валута за инвестиционни кредити) + надбавка, в зависимост от рисковия профил на клиента

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

Лихва

Максимална лихва по кредита ще бъде не по- висока от 6м Euribor + 8.9%

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

Лихва

С ипотека - до 8.75% С частично обезпечен и/или обезпечен с особен залог - до 9.75% Необезпечен - 11.75%

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

Лихва

С ипотека - до 8.75% С частично обезпечен и/или обезпечен с особен залог - до 9.75% Необезпечен - 11.75%

Заявка
Банка
Максимална сума

400000

Максимален срок

Лихва

до 5.75%

Заявка
Банка
Максимална сума

400000

Максимален срок

Лихва

до 5.75%

Заявка