Резултати от търсене:

    Програми за целево финансиране: Агро кредит  
Банка
Име на кредита
Максимална сума
Максимален срок
Лихва
Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

12

Лихва

6.50%

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

350000

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

500000

Максимален срок

18

Лихва

фиксирана лихва 6% годишно

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

от 6.50% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Заявка

Съвети - Бизнес кредит

Форум MoitePari

Банка
Максимална сума

Максимален срок

120

Лихва

от 6.50% 3М EURIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

от 6.95% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Заявка
Банка
Максимална сума

Максимален срок

12

Лихва

от 6.50% 1М SOFIBOR + надбавка по договаряне

Заявка