ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Депозит
Общинска банка - Рентен срочен влог - EUR
Общинска банка - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Общинска банка - Рентен срочен влог - EUR

Общинска банка
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 09/05/2017
Лихвени условия
Тип на депозита Срочен депозит
РЕКЛАМА
Договорена лихва  за 12 месеца - 0.10 %
за 18 месеца - 0.15 %
за 24 месеца - 0.20 %
за 30 месеца - 0.25 %
за 36 месеца - 0.30 %
Вид лихва Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита? Не
Изплащане на лихви На край на период
Ежемесечно олихвяване Не
Основни параметри на избрания депозит
Валута EUR
За кого е депозита Физически лица
Минимална сума 5,000.00 EUR
Максимален срок(месеци) 3 години (36 месецa)
Минимален срок(месеци) 1 година (12 месецa)
Опции
Валиден само за настоящи клиенти Не
Възможност за кредит Да
Възможност за овърдрафт Да
Довнасяне на суми Да
Допълнителни условия Лихвата се изплаща преди датата на падежа - периодично на равни части, под формата на рента. Получава се месечно или на 3 месеца, но не по-рано от изтичане на 1 или 3 месеца от датата на откриване или предоговаряне на договора.
При предварително теглене на суми от влога, преди изтичане на срока, банката начислява лихва равна на тази, която начислява по спестовните влогове. Лихвата се начислява от датата на откриване на влога до неговото закриване. Разликата м/у предварително изплатената лихва и полагащата се по-малка лихва се удържа служебно от влога. Довнасяне на суми по влога се допуска на датата на падежа.
Бонуси 1.Овърдрафт по картова сметка: до 95% от сумата по рентния срочен влог/влогове в левове или до 95 % от левовата равностойност на сумата по рентния срочен влог/влогове в щ.долари и/или евро; лихва ОЛП+ 5%; срок 12 месеца, но не по-дълъг от срока на влога.
2. Безплатна дебитна карта с местен и международен достъп и безплатни дебитни карти по същата сметка за трети лица.
Служебен номер
Служебен номер DP000353
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня