Резултати от търсене:

Общинска банка - Рентен срочен влог - EUR

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 5/9/2017
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 12 месеца - 0.10 %
за 18 месеца - 0.15 %
за 24 месеца - 0.20 %
за 30 месеца - 0.25 %
за 36 месеца - 0.30 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Служебен номер
DP000353