Резултати от търсене:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 10,000.00  Срок на депозита: 24.00  

БНП Париба С.А.- клон София - Промоционален депозит – онлайн откриване – BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.55 %
Общо изплатени
10,120.00 BGN
Сума на лихвата
120.00 BGN
Данък върху лихвата
9.60 BGN
Нетно изплатени
10,110.40 BGN
Код на продукта
DP000331