Резултати от търсене:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 10,000.00  Срок на депозита: 24.00  

БНП Париба С.А.- клон София - Промоционален депозит – онлайн откриване – BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.64 %
Общо изплатени
10,140.00 BGN
Сума на лихвата
140.00 BGN
Данък върху лихвата
11.20 BGN
Нетно изплатени
10,128.80 BGN
Служебен номер
DP000331