Резултати от търсене:

    Валута: EUR  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 24.00  

БНП Париба С.А.- клон София - Промоционален депозит – онлайн откриване - EUR

Ефективна Годишна Лихва
0.46 %
Общо изплатени
5,050.00 EUR
Сума на лихвата
50.00 EUR
Данък върху лихвата
4.00 EUR
Нетно изплатени
5,046.00 EUR
Служебен номер
DP000242