Резултати от търсене:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 1,000.00  Срок на депозита: 12.00  

Fibank - Електронен депозит "Моят депозит" - BGN

Ефективна Годишна Лихва
0.78 %
Общо изплатени
1,008.50 BGN
Сума на лихвата
8.50 BGN
Данък върху лихвата
0.68 BGN
Нетно изплатени
1,007.82 BGN
Код на продукта
DP000973