Резултати от търсене:

    Валута: BGN  Размер на депозита: 5,000.00  Срок на депозита: 12.00  
Банка
Име на депозита
ЕГЛ
Минимална сума
вид лихва
Заявка
Банка
ЕГЛ

0.60%

Минимална сума

2000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.74%

Минимална сума

0.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.83%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.78%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.69%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка

Съвети - Срочен депозит

Форум MoitePari

ЕГЛ

0.64%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.64%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.60%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.55%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Име на депозита
ЕГЛ

0.55%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.55%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.55%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.55%

Минимална сума

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.53%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.51%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.51%

Минимална сума

2000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.51%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Име на депозита
ЕГЛ

0.51%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.49%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.46%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.46%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.46%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.46%

Минимална сума

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.39%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.39%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.37%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.34%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.32%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.32%

Минимална сума

вид лихва

Променлива

Заявка
ЕГЛ

0.32%

Минимална сума

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.31%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.28%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.28%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.28%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.24%

Минимална сума

50.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.20%

Минимална сума

3000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.18%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.18%

Минимална сума

1000.01

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.16%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

50.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

2000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.14%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

5000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

5000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

250.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.09%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.07%

Минимална сума

200.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.07%

Минимална сума

500.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.07%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.07%

Минимална сума

1000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.06%

Минимална сума

3000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
Банка
ЕГЛ

0.06%

Минимална сума

5000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

50.00

вид лихва

Променлива

Заявка
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

100.00

вид лихва

Променлива

Заявка
Банка
Име на депозита
ЕГЛ

0.05%

Минимална сума

250.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка
ЕГЛ

0.00%

Минимална сума

5000.00

вид лихва

Фиксирана

Заявка