Резултати от търсене:

Банка ДСК - Ипотечен кредит - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 5/21/2018
Договорена лихва
При пълна имуществена отговорност на кредитополучателя - 6,30%;
При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 13.29%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6M SOFIBOR + надбавка
Служебен номер
ML000317