Подобрено сравнение на дебитни карти За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Банка ДСК - Ипотечен кредит - BGN
Банка ДСК ЕАД - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Банка ДСК - Ипотечен кредит - BGN


Банка ДСК ЕАД
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 21/05/2014
Лихвени условия
Вид лихва Плаваща лихва
Договорена лихва (описание) 6M SOFIBOR + надбавка
Ограничения на кредита
Максимална сума на кредита - описание При обезпечение нежилищен имот - 600 000 лв.
Без максимална сума при останалите типове обезпечения.
РЕКЛАМА
Срок на кредита (месеци) - описание При обезпечение жилищен имот - 30 години;
При обезпечение нежилищен имот - 25 години
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране LTV - описание До 80% от пазарната оценка на имота, определена от специалист на Банката - при обезпечение жилищни имоти - масивно или монолитно строителство.
До 75% от пазарната оценка на имота, определена от специалист на Банката - при обезпечение жилищни имоти - панелно строителство.
До 70% от пазарната оцента на имота, определена от специалист на Банката - при предоставяне на следните обезпечения:
Жилищни имоти, находящи се във ваканционни селища и хотелски апартаменти, независимо от местонахождението, с изключение на първа линия по Черноморското крайбрежие, както и
Урегулирани поземлени имоти, предназначени за жилищно или вилно застрояване.

До 60% от пазарната оцента на имота, определена от специалист на Банката - при обезпечение нежилищни имоти
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
• Магазин/Офис
• Земя
• Друг
Изисквания за превод на работната заплата Без превод
Кредитоспособност
Съотношение вноска/доход - описание Чистият месечен доход на клиента, следва да покрива 1,2 пъти месечната погасителна вноска, като остатъчния доход следва да не е по-малко от 200 лв
Пояснения Предварителна оценка на обезпечението 0.25% от оценката минимум 50 лв..
Предварителна оценка на доходи за ползване на кредит - 20.00 лв.
Първоначални такси
Такса за оценка на обезпечението - описание При изготвяне на оценката от компетентно длъжностно лице на Банката:
апартамент - 120лв.;
къща - 160 лв. за 1-ви етаж + 32 лв. за всеки следващ етаж, но не повече от 224 лв.;
парцел с жилищно или вилно предназначение - 180 лв.
При изготвяне на оценката от външен оценител, потвърждението й се таксува:
апартамент - 20 лв.;
къща - 10 лв. за 1-ви етаж + 2 лв. за всеки следващ етаж, но не повече от 14 лв.;
парцел с жилищно или вилно предназначение - 30 лв.
Такса за усвояване/управление на кредита (еднократна в началото) - описание Без такса при рефинансиране на кредит от друга банка за сума от и над 30 000 лв./равностойност във валута, 1.50% във всички останали случаи
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" е: не се изисква
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1500 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Такси управление
Годишна такса за управление на кредита (%) 0.40 %
Месечна такса за обслужване на кредита 1.25 BGN
Месечна такса за обслужване на кредита(%) - описание Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка, свързана с обслужване на кредита.
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване - описание 1% за първата 1 година и без такса за останалия срок от кредита
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание Предоговаряне на лихвен процент – 1,0% от салдото по кредита, макимум 500 лева;
Предоговаряне на падежна дата – без такса;
Във висчки останали случаи - 50 лв.
Наказателна лихва при просрочие 3% надбавка над договорената лихва; започва да се начислява след 7 ден от датата на последния падеж и се начислява само за времето на просрочието.
Други такси
Такса ангажимент  - жилищни и ипотечни кредити за покупка на имот - 1% годишно, мин. 10.00 лв върху размера на ползваната сума за времето на ангажимента
- жилищни и ипотечни кредити за строителство, довършителни работи и подобрения; жилищни кредити за покупка на имоти в строеж - 0.5%, мин. 50.00 лв., макс. 500.00 лв, върху размера на кредита, независимо от времето на ангажимента
Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Покупка на имот в строеж
• Рефинансиране на кредити от други банки
• Ремонт, Подобрения или реконструкция
• За текущи нужди
• Кредит за строеж
• Покупка на земя
• Други
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
• Земя
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
• Малки градове и села
Възможни начини на олихвяване • Намаляващи
• Анюитетни
• Индивидуален
Гратисен период
Гратисен период - забележки От 3 до 12 месеца, в зависимост от целта на кредита.
Тип на Гратисния Период По главницата
Служебен номер
Служебен номер ML000317
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Валутни курсове USD/BGN:1.5055 / 1.506 EUR/USD:1.2988 / 1.2988 GBP/USD:1.5228 / 1.5228 от Делтасток АД
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2014 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net Идеи за почивка Почивка в България MyHoliday.bg - Намери си ваканция Телевизия Европа Empower United Сделка на деня