ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Банка ДСК - Ипотечен кредит - BGN
Банка ДСК - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Банка ДСК - Ипотечен кредит - BGN


Банка ДСК
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 10/10/2017
Лихвени условия
Договорена лихва  При пълна имуществена отговорност на кредитополучателя
- За кредити до 80 000 лв. - 6,50%;
- За кредити над 80 000 лв. вкл. - 6,20%
При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 13.29%
Вид лихва Променлива лихва
Формула на променливата лихва 6M SOFIBOR + надбавка
Ограничения на кредита
Максимална сума на кредита - описание При неограничена имуществена отговорност на кредитополучателя
- При обезпечение нежилищен имот - 600 000 лв.
- Без максимална сума при останалите типове обезпечения.

При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 147000 BGN
РЕКЛАМА
Срок на кредита (месеци) - описание При неограничена имуществена отговорност на кредитополучателя

- При обезпечение жилищен имот - 30 години;

- При обезпечение нежилищен имот - 25 годиниПри ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 20 години
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране LTV - описание При неограничена имуществена отговорност на кредитополучателя:

Покупка на имот:
- Апартамент - до 90% в зависимост от населеното място
- Къща - до 85% в зависимост от населеното място
- Панелно строителство - до 80% в зависимост от населеното място

Рефинансиране на кредит:
- Апартамент - до 95% в зависимост от населеното място
- Къща - до 90% в зависимост от населеното място
- Панелно строителство - до 90% в зависимост от населеното място

При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя:

До 50% от приетата от Банката пазарна оценка на имота, при обезпечение жилищни имоти
До 30% от приетата от Банката пазарна оценка на имота, при обезпечение нежилищни имоти
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
• Магазин/Офис
• Земя
• Друг
Превод на заплата Без превод
Кредитоспособност
Допустимо съотношение вноска/доход 70.00 %
Съотношение вноска/доход - описание Размерът на всички дължими и условни погасителни вноски по собствени кредити вкл.вноската по искания кредит, 50% от вноската по редовни кредити, по които клиентът е поръчител и пълния размер на вноската, по които е поръчител и кредитът е с текуща забава просрочие в плащанията над 20лв., не трябва да надвишава 70% от нетния доход. Остатъчният нетен доход следва да осигурява средства за издръжка по 100 лв. на член от семейство, а при едночленно семейство - 150лв.
Първоначални такси
Такса за разглеждане на документи - описание 0,25% от размера на одобрения кредит;
Без такса при рефинансиране на кредити от друга банка за сума от и над 30 000 лв./валутна равностойност
Такса за оценка на обезпечението - описание При изготвяне на оценката от компетентно длъжностно лице на Банката:
апартамент - 120лв.;
къща - 160 лв. за 1-ви етаж + 32 лв. за всеки следващ етаж, но не повече от 224 лв.;
парцел с жилищно или вилно предназначение - 180 лв.
Такса за юридическо обслужване 25.00 BGN
Такса за юридическо обслужване - описание Такса за действие по изготвяне и вписване на договорна ипотека
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" е: не се изисква
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1500 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Такси управление
Месечна такса за обслужване на кредита 2.00 BGN
Месечна такса за обслужване на кредита(%) - описание Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка, свързана с обслужване на кредита.
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване - описание 1% за първата 1 година и без такса за останалия срок от кредита
Без обезщетение при погасяване със собствени средства
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание Предоговаряне на лихвен процент – 1,0% от салдото по кредита, макимум 500 лева;
Предоговаряне на падежна дата – без такса;
Във висчки останали случаи - 50 лв.
Наказателна лихва при просрочие 3% надбавка над договорената лихва; започва да се начислява след 7 ден от датата на последния падеж и се начислява само за времето на просрочието.
Други такси
Такса ангажимент  - жилищни и ипотечни кредити за покупка на имот - 1% годишно, мин. 10.00 лв върху размера на разрешения кредит за времето на ангажимента

- жилищни и ипотечни кредити за строителство, довършителни работи и подобрения;
- жилищни кредити за покупка на имоти в строеж - 0.5%, мин. 500.00 лв., макс. 1000.00 лв, върху размера на разрешения кредит, независимо от времето на ангажимента
Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Рефинансиране на кредити от други банки
• Ремонт, Подобрения или реконструкция
• За текущи нужди
• Кредит за строеж
• Други
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
• Гредоред
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
• Малки градове и села
Възможни начини на олихвяване • Намаляващи вноски
• Анюитетни вноски
• Индивидуален
Гратисен период
Гратисен период - забележки До 12 месеца - с изключение на ипотечен кредит за текущи потребности

Не се договаря гратисен период при кредити с ограничена имуществена отговорност
Тип на Гратисния Период По главницата
Служебен номер
Служебен номер ML000317
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня