Резултати от търсене:

Банка ДСК - Ипотечен кредит - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 10/10/2017
Договорена лихва
При пълна имуществена отговорност на кредитополучателя
- За кредити до 80 000 лв. - 6,50%;
- За кредити над 80 000 лв. вкл. - 6,20%
При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 13.29%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6M SOFIBOR + надбавка
Служебен номер
ML000317