Резултати от търсене:

Банка ДСК - Жилищен кредит с плаваща лихва за целия период с изпълнение на програма Уют плюс с пакет "ДСК PAY+" - EUR

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 5/21/2018
Договорена лихва
При пълна имуществена отговорност на кредитополучателя
- За кредити до 80 000 лв. - 4,20%;
- За кредити над 80 000 лв. вкл. - 3,90%
При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 12.29%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6M EURIBOR + надбавка
Служебен номер
ML000986