ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Fibank - Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" с фиксирана лихва за 1 г., ползване на кредитна карта, с превод на работна заплата - BGN
Fibank - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Fibank - Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" с фиксирана лихва за 1 г., ползване на кредитна карта, с превод на работна заплата - BGN


Fibank
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 18/08/2017
Лихвени условия
Договорена лихва  3,50%

Лихвата е фиксирана за първата 1 година.

Посочените лихвени нива се прилагат за кредитоискатели, които за целия период на кредита:

- получават декларирания доход по разплащателна сметка във Fibank с дебитна карта към нея;
- ползват кредитна карта Visa/MasterCard от Fibank, с лимит минимум 1000 евро, с включен абонамент за SMS известяване;
- са регистрирани за плащане на комунални услуги за поне една битова сметка.
- нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни.

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.
Вид лихва Променлива лихва
Ограничения на кредита
Максимална сума на кредита - описание Зависи от оценката на имота
РЕКЛАМА
Срок на кредита (месеци) - описание За закупуване на недвижим имот - до 35 години (420 месеца)
За покриване на текущи нужди - до 30 години (360 месеца)
Максимална възраст при погасяване (жени)  70
Максимална възраст при погасяване (мъже)  70
Бонуси
Паричен бонус - описание В края на всяка година възстановяване на 1% годишна лихва върху дълга при редовно погасяване на всички дължими към Fibank суми; Лихвеният бонус е приложим при +0.50% надбавка за целия срок на кредита.
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране LTV - описание При кредит за закупуване на недвижим имот - до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот
При кредит за текущи нужди - до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
Превод на заплата С превод
Кредитоспособност
Допустимо съотношение вноска/доход 50.00 %
Съотношение вноска/доход - описание Минималния месечен доход на кредитоискателя, след приспадане на общата месечна вноска трябва да бъде както следва: - 400 лв. за кредитоискатели от София - 300 лв. за кредитоискатели от Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Перник, Пловдив, Стара Загора, Русе, Враца - 200 лв. за всички останали
Пояснения Не е задължително съпрузите да са съкредитоискатели по кредита.
Първоначални такси
Такса за оценка на обезпечението 144.00 BGN
Такса за оценка на обезпечението - описание В зависимост от вида на обезпечението и квадратурата на имота. За нуждите на изчисленията е приета средната за пазара такса.
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" е: не се изисква
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1224 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Застраховки - описание Застраховка "Живот" не е задължително условие при отпускане на кредит
Застраховка "Имот" се начислява върху стойността на имота.
Такси управление
Годишна такса за управление на кредита 39.00 BGN
Годишна такса за управление на кредита - описание Таксата е за поддръжка на кредитна карта
Месечна такса за обслужване на кредита 1.00 BGN
Месечна такса за обслужване на кредита - описание Таксата е за поддръжка на разплащателна сметка
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване - описание Не се дължи при погасяване след 12-ата месечна погасителна вноска, 1% при погасяване до 12-ата месечна вноска
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание 25 EUR такса за разглеждане на предоговарянето;
1% комисион за предоговаряне - от размера на главницата по кредита към момента на предоговарянето, максимум 500 EUR
Наказателна лихва при просрочие Договорен лихвен процент плюс наказателна надбавка в размер на законната лихва; начислява се от деня след падежа, при неплатена вноска, за времето на просрочието.
Други такси
Такса ангажимент  не се дължи
Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Рефинансиране на кредити от други банки
• За текущи нужди
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
• Гредоред
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
• Малки градове и села
Възможни начини на олихвяване • Анюитетни вноски
Гратисен период
Гратисен период - забележки до 12 месеца
Тип на Гратисния Период По главницата
Служебен номер
Служебен номер ML000232
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня