Резултати от търсене:

Fibank - Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" с фиксирана лихва за 1 г., ползване на кредитна карта, с превод на работна заплата - EUR

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 4/25/2018
Договорена лихва
3,00%

Лихвата е фиксирана за първата 1 година.

Посочените минимални лихвени нива са приложими за кредитоискатели, които отговарят на изискванията на банката, за целия период на действие на договора за кредит нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни и ползват едновременно всички допълнителни лихвени отстъпки, както следва:

- 1,00% при получаване на декларирания от тях доход по разплащателна сметка в „Първа инвестиционна банка" АД;
- 0,25% при ползване на кредитна карта Visa/MasterCard издадена от "Първа инвестиционна банка" АД, с включен абонамент за SMS известяване;
0,25% при ползване на пакетна програма „Моят избор онлайн".

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.
Вид лихва
Променлива лихва
Служебен номер
ML000237