Резултати от търсене:

Fibank - Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" с фиксирана лихва за 1 г., ползване на кредитна карта, с превод на работна заплата - EUR

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 8/18/2017
Договорена лихва
3,50%

Лихвата е фиксирана за първата 1 година.

Посочените лихвени нива се прилагат за кредитоискатели, които за целия период на кредита:

- получават декларирания доход по разплащателна сметка във Fibank с дебитна карта към нея;
- ползват кредитна карта Visa/MasterCard от Fibank, с лимит минимум 1000 евро, с включен абонамент за SMS известяване;
- са регистрирани за плащане на комунални услуги за поне една битова сметка.
- нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни.

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.
Вид лихва
Променлива лихва
Служебен номер
ML000237