ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Fibank - Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" с фиксирана лихва за 1 г., ползване на кредитна карта, с превод на работна заплата - EUR
Fibank - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Fibank - Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" с фиксирана лихва за 1 г., ползване на кредитна карта, с превод на работна заплата - EUR


Fibank
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 18/08/2017
Лихвени условия
Договорена лихва  3,50%

Лихвата е фиксирана за първата 1 година.

Посочените лихвени нива се прилагат за кредитоискатели, които за целия период на кредита:

- получават декларирания доход по разплащателна сметка във Fibank с дебитна карта към нея;
- ползват кредитна карта Visa/MasterCard от Fibank, с лимит минимум 1000 евро, с включен абонамент за SMS известяване;
- са регистрирани за плащане на комунални услуги за поне една битова сметка.
- нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни.

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.
Вид лихва Променлива лихва
Ограничения на кредита
Максимална сума на кредита - описание Зависи от оценката на имота
РЕКЛАМА
Срок на кредита (месеци) - описание За закупуване на недвижим имот - до 35 години (420 месеца)
За покриване на текущи нужди - до 30 години (360 месеца)
Максимална възраст при погасяване (жени)  70
Максимална възраст при погасяване (мъже)  70
Бонуси
Паричен бонус - описание В края на всяка година възстановяване на 1% годишна лихва върху дълга при редовно погасяване на всички дължими към Fibank суми; Лихвеният бонус е приложим при +0.50% надбавка за целия срок на кредита.
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране LTV - описание При кредит за закупуване на недвижим имот - до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот
При кредит за текущи нужди - до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
Превод на заплата С превод
Кредитоспособност
Допустимо съотношение вноска/доход 50.00 %
Съотношение вноска/доход - описание Минималния месечен доход на кредитоискателя, след приспадане на общата месечна вноска трябва да бъде както следва: - 400 лв. за кредитоискатели от София - 300 лв. за кредитоискатели от Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Перник, Пловдив, Стара Загора, Русе, Враца - 200 лв. за всички останали
Пояснения Не е задължително съпрузите да са съкредитоискатели по кредита.
Първоначални такси
Такса за оценка на обезпечението 144.00 BGN (73.63 EUR)
Такса за оценка на обезпечението - описание В зависимост от вида на обезпечението и квадратурата на имота. За нуждите на изчисленията е приета средната за пазара такса.
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" е: не се изисква
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1224 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Застраховки - описание Застраховка "Живот" не е задължително условие при отпускане на кредит
Застраховка "Имот" се начислява върху стойността на имота.
Такси управление
Годишна такса за управление на кредита 39.00 BGN (19.94 EUR)
Годишна такса за управление на кредита - описание Таксата е за поддръжка на кредитна карта
Месечна такса за обслужване на кредита 1.00 BGN (0.51 EUR)
Месечна такса за обслужване на кредита - описание Таксата е за поддръжка на разплащателна сметка
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване - описание Не се дължи при погасяване след 12-ата месечна погасителна вноска, 1% при погасяване до 12-ата месечна вноска
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание 25 EUR такса за разглеждане на предоговарянето;
1% комисион за предоговаряне - от размера на главницата по кредита към момента на предоговарянето, максимум 500 EUR
Наказателна лихва при просрочие Договорен лихвен процент плюс наказателна надбавка в размер на законната лихва; начислява се от деня след падежа, при неплатена вноска, за времето на просрочието.
Други такси
Такса ангажимент  не се дължи
Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Рефинансиране на кредити от други банки
• За текущи нужди
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
• Гредоред
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
• Малки градове и села
Възможни начини на олихвяване • Анюитетни вноски
Гратисен период
Гратисен период - забележки до 12 месеца
Тип на Гратисния Период По главницата
Служебен номер
Служебен номер ML000237
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня