За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека, с превод на заплата - BGN
Райфайзенбанк (България) - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека, с превод на заплата - BGN


Райфайзенбанк (България)
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 16/06/2016
Лихвени условия
Договорена лихва (описание) При пълна отговорност на кредитополучателя - 7.40%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 12.25%
Вид лихва Плаваща лихва
Формула на променливата лихва 6 мес. SOFIBOR + надбавка
Ограничения на кредита
Максимална сума на кредита - описание При пълна отговорност на кредитополучателя - 200000 BGN
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 150000 BGN
РЕКЛАМА
Максимален срок на кредита (месеци) 20 години (240 месецa)
Минимална сума на кредита 1000 BGN
Минимален срок(месеци) 1 година (12 месецa)
Максимална възраст при погасяване (жени)  65
Максимална възраст при погасяване (мъже)  65
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране (LTV)  75.00 %
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
• Магазин/Офис
• Земя
• Друг
Изисквания за превод на работната заплата С превод
Кредитоспособност
Допустимо съотношение вноска/доход 50.00 %
Съотношение вноска/доход - описание 50% независимо от дохода
Пояснения Такса за заличаване на ипотека - 20 BGN (дължи се при приключване плащанията по кредита)
Комисион за превалутиране - 1% от остатъчната главница по кредита (начислява се само ако клиента желае превалутиране)
Първоначални такси
Такса за разглеждане на документи 120.00 BGN
Такса за оценка на обезпечението 120.00 BGN
Такса за оценка на обезпечението - описание Такса за оценка на апартамент
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" (месечна) 0.0430 %
Застраховка "Живот" е: не се изисква
Начин на изчисляване на застраховка "Живот" Върху сумата на кредита
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1200 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Застраховки - описание Застраховка "Имущество" включва:
-Пожар
- Природни бедстивя и аварии
-Наводнение
-Земетресение
-Счупване на стъкла
-Злоумишление действия на трети лица

Пакет"Сигурност ПЛЮС"включва следните покрития:
- Смърт вследствие заболяване
- Смърт вследствие на злополука
- Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на заболяване
- Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на злополука
- Временна загуба на работоспособност вследствие заболяване или злополука
- "Хоспитализация" или "Нежелана Безработица"
Такси управление
Месечна такса за обслужване на кредита 1.70 BGN
Месечна такса за обслужване на кредита - описание Таксата е за обслужване на разплащателна сметка
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване - описание При предсрочно погасяване до 12 месеца от отпускане на кредита - 1%;
При предсрочно погасяване след 12 месеца от отпускане на кредита - 0%
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание При предоговаряне на лихвата таксата е в размер на 1,5% върху остатъка на кредита,минимум 100 лева; при предоговаряне на други параметри по кредита - 100 лева
Наказателна лихва при просрочие 10% надбавка над договорената лихва; започва да се начислява в деня след падежа при невнесена навреме вноска и само за периода на просрочието

Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Рефинансиране на кредити от други банки
• Ремонт, Подобрения или реконструкция
• За текущи нужди
• Други
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
Възможни начини на олихвяване • Анюитетни
Гратисен период
Тип на Гратисния Период Без гратисен период
Служебен номер
Служебен номер ML001225
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2016 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня