Подобрено сравнение на дебитни карти За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека - стандартен, пакет Комфорт", едно комунално плащане и Райфайзен Онлайн - BGN
Райфайзенбанк (България) ЕАД - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека - стандартен, пакет Комфорт", едно комунално плащане и Райфайзен Онлайн - BGN


Райфайзенбанк (България) ЕАД
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 19/05/2014
Лихвени условия
Вид лихва Плаваща лихва
Договорена лихва 7.90 %
Формула на променливата лихва 6 мес. SOFIBOR + надбавка

6M SOFIBOR е в размер на 1.681 за 01.09.2013
Промоционален Лихвен Процент  7.50 %
Срок на промоцията 1 година (12 месецa)
Ограничения на кредита
Максимална сума 200000 BGN
РЕКЛАМА
Максимален срок на кредита (месеци) 20 години (240 месецa)
Минимална сума на кредита 1000 BGN
Минимален срок(месеци) 1 година (12 месецa)
Максимална възраст при погасяване (жени)  65
Максимална възраст при погасяване (мъже)  65
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране (LTV)  75.00 %
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
• Магазин/Офис
• Земя
• Друг
Изисквания за превод на работната заплата Без превод
Кредитоспособност
Допустимо съотношение вноска/доход 60.00 %
Съотношение вноска/доход - описание 60% независимо от дохода
Пояснения Такса за заличаване на ипотека - 20 BGN (дължи се при приключване плащанията по кредита)
Комисион за превалутиране - 1% от остатъчната главница по кредита (начислява се само ако клиента желае превалутиране)
Първоначални такси
Такса за оценка на обезпечението 120.00 BGN
Такса за оценка на обезпечението - описание Такса за оценка на апартамент
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" е: не се изисква
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1400 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Застраховки - описание Тарифата за застраховка "Имущество" е различна и зависи от избраната застрахователна компания и застрахователен пакет.
Посочената тарифа е примерна и е за нуждите на изчисленията.
Такси управление
Месечна такса за обслужване на кредита 3.95 BGN
Такси при промяна на условията
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание При предоговаряне на лихвата таксата е в размер на 1,5% върху остатъка на кредита,минимум 100 лева; при предоговаряне на други параметри по кредита - 100 лева
Наказателна лихва при просрочие 10% надбавка над договорената лихва; започва да се начислява в деня след падежа при невнесена навреме вноска и само за периода на просрочието

Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Рефинансиране на кредити от други банки
• Ремонт, Подобрения или реконструкция
• За текущи нужди
• Други
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
Възможни начини на олихвяване • Анюитетни
Гратисен период
Гратисен период - забележки До 6 месеца, считано от датата на договора за кредит
Тип на Гратисния Период По главницата
Служебен номер
Служебен номер ML001225
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Валутни курсове USD/BGN:1.5055 / 1.506 EUR/USD:1.2988 / 1.2988 GBP/USD:1.5228 / 1.5228 от Делтасток АД
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2014 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net Идеи за почивка Почивка в България MyHoliday.bg - Намери си ваканция Телевизия Европа Empower United Сделка на деня