Резултати от търсене:

Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека, с превод на заплата - BGN

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 11/8/2017
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 5,95%, фиксирана за първата година
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 12,25%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6 мес. SOFIBOR + надбавка
Служебен номер
ML001225