ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека, с превод на заплата - BGN
Райфайзенбанк (България) - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека, с превод на заплата - BGN


Райфайзенбанк (България)
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 07/07/2017
Лихвени условия
Договорена лихва  При пълна отговорност на кредитополучателя - 6.70%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 12.25%
Вид лихва Променлива лихва
Формула на променливата лихва 6 мес. SOFIBOR + надбавка
Ограничения на кредита
Максимална сума на кредита - описание При пълна отговорност на кредитополучателя - 200000 BGN
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 150000 BGN
РЕКЛАМА
Максимален срок на кредита (месеци) 20 години (240 месецa)
Минимална сума на кредита 1000 BGN
Минимален срок(месеци) 1 година (12 месецa)
Максимална възраст при погасяване (жени)  65
Максимална възраст при погасяване (мъже)  65
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране LTV - описание При пълна отговорност на кредитополучателя - до 75% *
При ограничена отговорност на кредитополучателя - до 20%
* за монолитно строителство, ЕПК и за панелно строителство (в зависимост от годината на строителство)
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
• Магазин/Офис
• Земя
• Друг
Превод на заплата С превод
Кредитоспособност
Допустимо съотношение вноска/доход 50.00 %
Съотношение вноска/доход - описание 50% независимо от дохода
Пояснения Такса за заличаване на ипотека - 40 BGN (дължи се при приключване плащанията по кредита)
Комисион за превалутиране - 1% от остатъчната главница по кредита (начислява се само ако клиента желае превалутиране)
Първоначални такси
Такса за оценка на обезпечението 120.00 BGN
Такса за оценка на обезпечението - описание Такса за оценка на апартамент
Еднократна такса в началото(описание) 0,25% върху размера на кредита, мин. 120 лв.

Таксата е за разглеждане на документи
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" (месечна) 0.0430 %
Застраховка "Живот" е: не се изисква
Начин на изчисляване на застраховка "Живот" Върху сумата на кредита
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1200 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Застраховки - описание Застраховка "Имущество" включва:
-Пожар
- Природни бедстивя и аварии
-Наводнение
-Земетресение
-Счупване на стъкла
-Злоумишление действия на трети лица

Пакет"Сигурност ПЛЮС"включва следните покрития:
- Смърт вследствие заболяване
- Смърт вследствие на злополука
- Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на заболяване
- Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на злополука
- Временна загуба на работоспособност вследствие заболяване или злополука
- "Хоспитализация" или "Нежелана Безработица"
Такси управление
Месечна такса за обслужване на кредита 2.50 BGN
Месечна такса за обслужване на кредита - описание Таксата е за обслужване на разплащателна сметка
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване - описание При предсрочно погасяване до 12 месеца от отпускане на кредита - 1%;
При предсрочно погасяване след 12 месеца от отпускане на кредита - 0%
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание Такса за обработване на искане за ценови промени - 1% от остатъчната главница по кредита, мин. 100 лева/50 евро;

Такса за обработване на искане за неценови промени - 100 лева/50 евро;
Наказателна лихва при просрочие 10% надбавка над договорената лихва; започва да се начислява в деня след падежа при невнесена навреме вноска и само за периода на просрочието

Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Рефинансиране на кредити от други банки
• Ремонт, Подобрения или реконструкция
• За текущи нужди
• Други
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
Възможни начини на олихвяване • Анюитетни вноски
Гратисен период
Тип на Гратисния Период Без гратисен период
Служебен номер
Служебен номер ML001225
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня