ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Societe Generale Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство, с фиксирана лихва до 10 г., без превод на работна заплата - EUR
Societe Generale Експресбанк - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Societe Generale Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство, с фиксирана лихва до 10 г., без превод на работна заплата - EUR


Societe Generale Експресбанк
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 09/08/2017
Лихвени условия
Договорена лихва  Формира се от 3М EURIBOR + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - 6,09%

При ограничена отговорност на кредитополучателя - добавя се надбавка от 2,50% над стандартните лихвени проценти
Вид лихва Променлива лихва
Ограничения на кредита
Максимален срок на кредита (месеци) 30 години (360 месецa)
РЕКЛАМА
Минимална сума на кредита 5000 BGN (2,556.45 EUR)
Минимален срок(месеци) 3 години (36 месецa)
Максимална възраст при погасяване (жени)  70
Максимална възраст при погасяване (мъже)  70
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране LTV - описание - До 85% от пазарната оценка за имоти в София, Банкя, Бистрица, Панчарево, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград и Велико Търново, но не повече от 100% от договорената цена за покупко-продажба.
- До 80% от пазарната оценка за имоти в Сливен, Добрич, Шумен, Перник, Ямбол, Хасково, Пазарджик, Враца, Габрово, Видин, Асеновград, Кюстендил, Кърджали, Казанлък, Монтана, Димитровград, Търговище, Силистра, Ловеч, Дупница, Разград, Свищов, Горна Оряховица, Смолян, Петрич, Севлиево, Ботевград, Сандански.
- До 70% от пазарната оценка за имоти в други населени места.
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
Превод на заплата Без превод
Кредитоспособност
Съотношение вноска/доход - описание При чист доход между 500 – 749 лв. – 50%
При чист доход между 750 – 999 лв. – 55%
При чист доход между 1000 – 1999 лв. – 60%
При чист доход по-голям или равен на 2000 лв. – 65%.
Пояснения Ако кредитът се използва за строителство се усвоява на траншове, като между тях се плащат само лихвите по усвоената главница. За обезпечение може да служи строящия се имот ако има издаден акт 14 в противен случай трябва допълнително обезпечение.
Първоначални такси
Такса за оценка на обезпечението 110.00 BGN (56.24 EUR)
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" е: за сметка на клиента
Начин на изчисляване на застраховка "Живот" Премия добавена към лихвата
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1000 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху оставащата главница
Застраховки - описание Застраховка "Имот" трябва да покрива задължителните за банката рискове, като се предоставя избор на застраховател. Предоставя се избор на застраховател за застраховка "Живот".

Застраховка "Живот" се изисква за всеки от кредитоискателите участващи с дохода при отпускане на кредит пропорционално, за защита на клиента и неговото/ нейното семейство срещу дългове, в случай на непредвидено събитие на обща цена в зависимост от размера на кредита както следва:

- До 70 000 лв. - от 0.56% върху остатъчната сума.
- От 70 000 лв. до 150 000 лв. - от 0.45% върху остатъчната сума.
- Над 150 000 лв. - от 0.36% върху остатъчната сума.

За улеснение на клиента, тарифата е включена в месечната вноска и се заплаща заедно с вноските по кредита.

Застраховката покрива всички възможни рискове, водещи до финансови затруднения, групирани в няколко пакета, в зависимост от нуждите на клиента:

1. "Защита Живот" покрива Смърт и ПНЗА* в резултат на злополука или заболяване
2. "Защита Безработица" покрива "покрития Живот" + Безработица
3. "Пълна Защита" покрива "покрития Живот" + Безработица + ВН**

*Пълна и Необратима Загуба на Автономност
** Временна Неработоспособност
Такси управление
Месечна такса за обслужване на кредита 1.79 BGN (0.92 EUR)
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване - описание През първата година от срока на кредита - 1% от редовния дълг;
След първата година от срока на кредита - 0%
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание 1.5%
Наказателна лихва при просрочие 6 пункта надбавка над договорената лихва; Започва да се изплаща веднага след деня на падежа
Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Покупка на имот в строеж
• Рефинансиране на кредити от други банки
• Ремонт, Подобрения или реконструкция
• Кредит за строеж
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
• Гредоред
• Земя
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
• Малки градове и села
Възможни начини на олихвяване • Намаляващи вноски
• Анюитетни вноски
Гратисен период
Гратисен период - забележки Само при кредит за строителство
Тип на Гратисния Период По главницата
Служебен номер
Служебен номер ML001523
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня