Резултати от търсене:

Societe Generale Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство, с фиксирана лихва до 10 г., с превод на заплата - BGN

  • Банка: Societe Generale Експресбанк
  • Последна промяна: 11/8/2017
Договорена лихва
3М SOFIBOR + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - 5,19%

При ограничена отговорност на кредитополучателя - добавя се надбавка от 2,50% над стандартните лихвени проценти
Вид лихва
Променлива лихва
Служебен номер
ML001524