Резултати от търсене:

    Валута: BGN  Срок на кредита: 180  Размер на кредита: 100000  Цел на кредита: Покупка на готов имот  Стойност на имота: 150000  Вид на имота: Апартамент  Тип строителство на имота(вх.параметър): Тухла/ЕПК  Възможни начини на олихвяване: Анюитетни вноски  Погасителен план: Анюитетни вноски  Тип оферта: Стандартни  Местоположение: Големи градове  Отговорност на кредитополучателя: Пълна  

Societe Generale Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство с лихва от 2,99% и превод на заплата - BGN

ГПР
3.72 %
Общо изплатени с такси и комисионни
129,825.19 BGN
Общо изплатени лихви
28,149.14 BGN
Общо такси и комисионни
1,676.05 BGN
Първоначални такси
590.00 BGN
Месечна вноска
711.94 BGN
Месечна вноска с такси и застраховки към 1-ви месец
713.73 BGN
Общо месечни вноски
128,149.14 BGN
Служебен номер
ML001736