Резултати от търсене:

    Валута: BGN  Срок на кредита: 120  Размер на кредита: 101000  Цел на кредита: Покупка на готов имот  Стойност на имота: 150000  Вид на имота: Апартамент  Тип строителство на имота(вх.параметър): Тухла/ЕПК  Възможни начини на олихвяване: Анюитетни вноски  Погасителен план: Анюитетни вноски  Тип оферта: Стандартни  Местоположение: Големи градове  Отговорност на кредитополучателя: Пълна  

БАКБ - Промоционален ипотечен кредит „Сбъдната мечта“ - BGN

ГПР
2.97 %
Общо изплатени с такси и комисионни
116,578.63 BGN
Общо изплатени лихви
14,360.68 BGN
Общо такси и комисионни
1,217.95 BGN
Първоначални такси
441.00 BGN
Месечна вноска
961.34 BGN
Месечна вноска с такси и застраховки към 1-ви месец
963.84 BGN
Общо месечни вноски
115,360.68 BGN
Код на продукта
ML001747