Резултати от търсене:

    Валута: BGN  Размер на кредита: 100000  Срок на кредита: 240  Стойност на имота: 120000  Цел на кредита: Покупка на готов имот  Отговорност на кредитополучателя: Пълна  Тип строителство на имота(вх.параметър): Тухла/ЕПК  Вид на имота: Апартамент  Възможни начини на олихвяване: Анюитетни вноски  Тип оферта: Стандартни  Местоположение: Големи градове  
Банка
Име на кредита
ГПР
Месечна вноска
Лихва
Общо изплатени
Заявка
Банка
ГПР

2,90%

Месечна вноска

544,64

Лихва

2,80%

Общо изплатени

131 373,40

Заявка
Банка
ГПР

3,00%

Месечна вноска

549,60

Лихва

2,90%

Общо изплатени

132 565,57

Заявка
Банка
ГПР

3,10%

Месечна вноска

554,60

Лихва

3,00%

Общо изплатени

133 763,24

Заявка

Съвети - Ипотечен кредит

Форум MoitePari

Банка
ГПР

3,14%

Месечна вноска

544,05

Лихва

2,75%

Общо изплатени

134 015,61

Заявка
Банка
ГПР

3,19%

Месечна вноска

552,10

Лихва

2,95%

Общо изплатени

134 590,59

Заявка
Банка
ГПР

3,44%

Месечна вноска

552,10

Лихва

2,95%

Общо изплатени

137 638,00

Заявка
Банка
ГПР

3,49%

Месечна вноска

552,10

Лихва

2,95%

Общо изплатени

135 638,70

Заявка
Банка
ГПР

3,51%

Месечна вноска

574,83

Лихва

3,40%

Общо изплатени

138 620,66

Заявка
Банка
ГПР

3,65%

Месечна вноска

574,83

Лихва

3,40%

Общо изплатени

140 062,70

Заявка
Банка
ГПР

3,84%

Месечна вноска

579,96

Лихва

3,50%

Общо изплатени

142 350,29

Заявка
Банка
ГПР

3,86%

Месечна вноска

585,11

Лихва

3,60%

Общо изплатени

142 535,53

Заявка
Банка
ГПР

4,05%

Месечна вноска

564,66

Лихва

3,20%

Общо изплатени

144 184,83

Заявка
Банка
ГПР

4,41%

Месечна вноска

600,72

Лихва

3,90%

Общо изплатени

149 259,18

Заявка
Банка
ГПР

4,49%

Месечна вноска

611,64

Лихва

4,20%

Общо изплатени

150 788,17

Заявка
Банка
ГПР

4,56%

Месечна вноска

611,64

Лихва

4,20%

Общо изплатени

148 850,31

Заявка
Банка
ГПР

4,61%

Месечна вноска

611,26

Лихва

4,10%

Общо изплатени

151 788,44

Заявка
Банка
ГПР

4,82%

Месечна вноска

621,90

Лихва

4,30%

Общо изплатени

154 342,89

Заявка
Банка
ГПР

4,91%

Месечна вноска

649,42

Лихва

4,49%

Общо изплатени

156 237,54

Заявка
Банка
ГПР

4,95%

Месечна вноска

640,23

Лихва

4,19%

Общо изплатени

155 777,31

Заявка
Банка
ГПР

5,07%

Месечна вноска

614,28

Лихва

4,10%

Общо изплатени

157 394,54

Заявка
Банка
ГПР

5,33%

Месечна вноска

648,96

Лихва

4,80%

Общо изплатени

160 824,37

Заявка
Банка
ГПР

5,40%

Месечна вноска

654,44

Лихва

4,90%

Общо изплатени

161 672,15

Заявка
Банка
ГПР

5,47%

Месечна вноска

667,71

Лихва

4,69%

Общо изплатени

162 389,31

Заявка
Банка
ГПР

5,47%

Месечна вноска

667,71

Лихва

4,69%

Общо изплатени

162 389,31

Заявка
Банка
ГПР

5,54%

Месечна вноска

659,96

Лихва

5,00%

Общо изплатени

163 463,59

Заявка
Банка
ГПР

5,59%

Месечна вноска

641,53

Лихва

4,60%

Общо изплатени

163 951,66

Заявка
Банка
ГПР

5,61%

Месечна вноска

665,49

Лихва

5,10%

Общо изплатени

164 323,60

Заявка
Банка
ГПР

5,68%

Месечна вноска

668,27

Лихва

5,15%

Общо изплатени

165 288,81

Заявка
Банка
ГПР

5,75%

Месечна вноска

671,05

Лихва

5,20%

Общо изплатени

166 128,62

Заявка
Банка
ГПР

5,82%

Месечна вноска

676,64

Лихва

5,30%

Общо изплатени

166 998,84

Заявка
Банка
ГПР

5,91%

Месечна вноска

682,25

Лихва

5,40%

Общо изплатени

168 225,71

Заявка
Банка
ГПР

6,00%

Месечна вноска

695,82

Лихва

5,19%

Общо изплатени

169 148,89

Заявка
Банка
ГПР

6,00%

Месечна вноска

695,82

Лихва

5,19%

Общо изплатени

169 148,89

Заявка
Банка
ГПР

6,12%

Месечна вноска

693,55

Лихва

5,60%

Общо изплатени

170 935,94

Заявка
Банка
ГПР

6,13%

Месечна вноска

713,03

Лихва

5,59%

Общо изплатени

171 797,19

Заявка
Банка
ГПР

6,23%

Месечна вноска

702,08

Лихва

5,75%

Общо изплатени

172 423,81

Заявка
Банка
ГПР

6,33%

Месечна вноска

704,94

Лихва

5,80%

Общо изплатени

173 670,99

Заявка
Банка
ГПР

6,34%

Месечна вноска

704,94

Лихва

5,80%

Общо изплатени

173 780,99

Заявка
Банка
ГПР

6,44%

Месечна вноска

713,55

Лихва

5,95%

Общо изплатени

175 101,80

Заявка
Банка
ГПР

6,45%

Месечна вноска

730,48

Лихва

5,89%

Общо изплатени

175 974,82

Заявка
Банка
ГПР

6,46%

Месечна вноска

713,55

Лихва

5,95%

Общо изплатени

175 324,80

Заявка
Банка
ГПР

6,53%

Месечна вноска

724,53

Лихва

5,69%

Общо изплатени

176 056,00

Заявка
Банка
ГПР

6,53%

Месечна вноска

724,53

Лихва

5,69%

Общо изплатени

176 056,00

Заявка
Банка
ГПР

6,55%

Месечна вноска

716,43

Лихва

6,00%

Общо изплатени

176 538,79

Заявка
Банка
ГПР

6,70%

Месечна вноска

728,02

Лихва

6,20%

Общо изплатени

178 573,23

Заявка
Банка
ГПР

6,70%

Месечна вноска

728,02

Лихва

6,20%

Общо изплатени

178 573,23

Заявка
Банка
ГПР

6,72%

Месечна вноска

730,93

Лихва

6,25%

Общо изплатени

179 145,30

Заявка
Банка
ГПР

6,76%

Месечна вноска

728,02

Лихва

6,20%

Общо изплатени

179 318,23

Заявка
Банка
ГПР

6,85%

Месечна вноска

733,85

Лихва

6,30%

Общо изплатени

180 596,73

Заявка
Банка
ГПР

6,95%

Месечна вноска

699,23

Лихва

5,70%

Общо изплатени

181 986,19

Заявка
Банка
ГПР

7,06%

Месечна вноска

753,84

Лихва

6,19%

Общо изплатени

183 104,36

Заявка
Банка
ГПР

7,06%

Месечна вноска

745,57

Лихва

6,50%

Общо изплатени

183 413,28

Заявка
Банка
ГПР

7,21%

Месечна вноска

713,55

Лихва

5,95%

Общо изплатени

185 421,80

Заявка
Банка
ГПР

7,21%

Месечна вноска

713,55

Лихва

5,95%

Общо изплатени

185 421,80

Заявка
Банка
ГПР

7,28%

Месечна вноска

757,39

Лихва

6,70%

Общо изплатени

186 250,68

Заявка