Резултати от търсене:

    Валута: BGN  Размер на кредита: 100000  Срок на кредита: 240  Стойност на имота: 120000  Цел на кредита: Покупка на готов имот  Отговорност на кредитополучателя: Пълна  Тип строителство на имота(вх.параметър): Тухла/ЕПК  Вид на имота: Апартамент  Възможни начини на олихвяване: Анюитетни вноски  Тип оферта: Стандартни  Местоположение: Големи градове  
Банка
Име на кредита
ГПР
Месечна вноска
Лихва
Общо изплатени
Заявка
Банка
ГПР

3.10%

Месечна вноска

554.60

Лихва

3.00%

Общо изплатени

133691.24

Заявка
Банка
ГПР

3.23%

Месечна вноска

544.05

Лихва

2.75%

Общо изплатени

135095.61

Заявка

Съвети - Ипотечен кредит

Форум MoitePari

Банка
ГПР

3.96%

Месечна вноска

590.29

Лихва

3.70%

Общо изплатени

143781.15

Заявка
Банка
ГПР

4.15%

Месечна вноска

587.70

Лихва

3.60%

Общо изплатени

146146.95

Заявка
Банка
ГПР

4.27%

Месечна вноска

605.98

Лихва

4.00%

Общо изплатени

147556.57

Заявка
Банка
ГПР

4.30%

Месечна вноска

576.88

Лихва

3.44%

Общо изплатени

147157.37

Заявка
Банка
ГПР

4.36%

Месечна вноска

605.98

Лихва

4.00%

Общо изплатени

148595.21

Заявка
Банка
ГПР

4.40%

Месечна вноска

585.41

Лихва

3.65%

Общо изплатени

148654.35

Заявка
Банка
ГПР

4.45%

Месечна вноска

603.35

Лихва

3.95%

Общо изплатени

149821.60

Заявка
Банка
ГПР

4.46%

Месечна вноска

603.57

Лихва

3.90%

Общо изплатени

149956.13

Заявка
Банка
ГПР

4.48%

Месечна вноска

616.57

Лихва

4.20%

Общо изплатени

150104.85

Заявка
Банка
ГПР

4.50%

Месечна вноска

605.98

Лихва

4.00%

Общо изплатени

150542.01

Заявка
Банка
ГПР

4.58%

Месечна вноска

605.98

Лихва

4.00%

Общо изплатени

148606.67

Заявка
Банка
ГПР

4.61%

Месечна вноска

618.65

Лихва

4.35%

Общо изплатени

152299.03

Заявка
Банка
ГПР

4.61%

Месечна вноска

611.26

Лихва

4.10%

Общо изплатени

151788.44

Заявка
Банка
ГПР

4.65%

Месечна вноска

613.91

Лихва

4.15%

Общо изплатени

152394.54

Заявка
Банка
ГПР

4.67%

Месечна вноска

614.28

Лихва

4.10%

Общо изплатени

152528.11

Заявка
Банка
ГПР

4.68%

Месечна вноска

620.83

Лихва

4.35%

Общо изплатени

153135.81

Заявка
Банка
ГПР

4.68%

Месечна вноска

618.65

Лихва

4.35%

Общо изплатени

150368.73

Заявка
Банка
ГПР

4.73%

Месечна вноска

613.91

Лихва

4.15%

Общо изплатени

150468.32

Заявка
Банка
ГПР

4.75%

Месечна вноска

620.83

Лихва

4.35%

Общо изплатени

151210.43

Заявка
Банка
ГПР

4.95%

Месечна вноска

640.23

Лихва

4.19%

Общо изплатени

155777.31

Заявка
Банка
ГПР

5.07%

Месечна вноска

614.28

Лихва

4.10%

Общо изплатени

157394.54

Заявка
Банка
ГПР

5.23%

Месечна вноска

643.50

Лихва

4.70%

Общо изплатени

159523.41

Заявка
Банка
ГПР

5.41%

Месечна вноска

657.20

Лихва

4.95%

Общо изплатени

161913.82

Заявка
Банка
ГПР

5.44%

Месечна вноска

654.44

Лихва

4.90%

Общо изплатени

162152.15

Заявка
Банка
ГПР

5.47%

Месечна вноска

667.71

Лихва

4.69%

Общо изплатени

162389.31

Заявка
Банка
ГПР

5.47%

Месечна вноска

667.71

Лихва

4.69%

Общо изплатени

162389.31

Заявка
Банка
ГПР

5.50%

Месечна вноска

657.20

Лихва

4.95%

Общо изплатени

162894.82

Заявка
Банка
ГПР

5.54%

Месечна вноска

659.96

Лихва

5.00%

Общо изплатени

163463.59

Заявка
Банка
ГПР

5.59%

Месечна вноска

641.53

Лихва

4.60%

Общо изплатени

163951.66

Заявка
Банка
ГПР

5.61%

Месечна вноска

665.49

Лихва

5.10%

Общо изплатени

164323.60

Заявка
Банка
ГПР

5.85%

Месечна вноска

676.64

Лихва

5.30%

Общо изплатени

167468.84

Заявка
Банка
ГПР

5.92%

Месечна вноска

701.51

Лихва

5.39%

Общо изплатени

169043.17

Заявка
Банка
ГПР

6.00%

Месечна вноска

695.82

Лихва

5.19%

Общо изплатени

169148.89

Заявка
Банка
ГПР

6.00%

Месечна вноска

695.82

Лихва

5.19%

Общо изплатени

169148.89

Заявка
Банка
ГПР

6.06%

Месечна вноска

687.89

Лихва

5.50%

Общо изплатени

170167.46

Заявка
Банка
ГПР

6.12%

Месечна вноска

693.55

Лихва

5.60%

Общо изплатени

170935.94

Заявка
Банка
ГПР

6.20%

Месечна вноска

669.43

Лихва

5.10%

Общо изплатени

171364.61

Заявка
Банка
ГПР

6.23%

Месечна вноска

699.23

Лихва

5.70%

Общо изплатени

172421.19

Заявка
Банка
ГПР

6.27%

Месечна вноска

702.08

Лихва

5.75%

Общо изплатени

172837.81

Заявка
Банка
ГПР

6.44%

Месечна вноска

713.55

Лихва

5.95%

Общо изплатени

175101.80

Заявка
Банка
ГПР

6.44%

Месечна вноска

710.67

Лихва

5.90%

Общо изплатени

175167.63

Заявка
Банка
ГПР

6.45%

Месечна вноска

730.48

Лихва

5.89%

Общо изплатени

175974.82

Заявка
Банка
ГПР

6.53%

Месечна вноска

724.53

Лихва

5.69%

Общо изплатени

176056.00

Заявка
Банка
ГПР

6.55%

Месечна вноска

716.43

Лихва

6.00%

Общо изплатени

176538.79

Заявка
Банка
ГПР

6.70%

Месечна вноска

728.02

Лихва

6.20%

Общо изплатени

178573.23

Заявка
Банка
ГПР

6.70%

Месечна вноска

728.02

Лихва

6.20%

Общо изплатени

178573.23

Заявка
Банка
ГПР

6.74%

Месечна вноска

730.93

Лихва

6.25%

Общо изплатени

179409.30

Заявка
Банка
ГПР

6.75%

Месечна вноска

728.02

Лихва

6.20%

Общо изплатени

179208.23

Заявка
Банка
ГПР

6.86%

Месечна вноска

733.85

Лихва

6.30%

Общо изплатени

180716.73

Заявка
Банка
ГПР

6.95%

Месечна вноска

699.23

Лихва

5.70%

Общо изплатени

181986.19

Заявка
Банка
ГПР

6.96%

Месечна вноска

739.70

Лихва

6.40%

Общо изплатени

182011.66

Заявка
Банка
ГПР

7.06%

Месечна вноска

753.84

Лихва

6.19%

Общо изплатени

183104.36

Заявка
Банка
ГПР

7.06%

Месечна вноска

745.57

Лихва

6.50%

Общо изплатени

183413.28

Заявка
Банка
ГПР

7.07%

Месечна вноска

745.57

Лихва

6.50%

Общо изплатени

183533.28

Заявка
Банка
ГПР

7.21%

Месечна вноска

713.55

Лихва

5.95%

Общо изплатени

185421.80

Заявка
Банка
ГПР

7.21%

Месечна вноска

713.55

Лихва

5.95%

Общо изплатени

185421.80

Заявка
Банка
ГПР

7.38%

Месечна вноска

763.34

Лихва

6.80%

Общо изплатени

187676.51

Заявка
Банка
ГПР

7.59%

Месечна вноска

775.30

Лихва

7.00%

Общо изплатени

190546.47

Заявка