Най-добрите оферти за кредитни карти само в moitepari.bg
Типове Оферти
Функционалност
Клас карта
Валута
Вид кредитна карта
ПОДРЕДИ ПО:

iCard

MasterCard Gold

EUR
Платена оферта
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 17.00 %
 • Такса при покупка - 0.00 EUR
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 EUR
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 EUR

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 20.50 %
 • Такса при теглене в брой - 92.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 EUR
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 EUR

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 EUR
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 EUR

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

1. ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ДО 31.12.2017г. - БЕЗ ГОДИШНА ТАКСА ЗА ВСЕКИ ЗАЯВИЛ iCard MasterCard Gold. 2. Без такса за плащане на стоки и услуги в чужбина; 3. Безплатна допълнителна карта към основната за първата година; 4. Безплатна застраховка за пътуване в чужбина; 5. Без такса за кандидатстване; 6. Кредитен лимит за разсрочване на вноски на направените покупки до 36 вноски. ГПР при разсрочване 25,82 %.

Diners Club International

Classic

BGN
Платена оферта
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 19.00 %
 • Такса при покупка - 0.00
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 19.00 %
 • Такса при теглене в брой - 91.49 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

1. Безплатен достъп и консумация в над 700 ВИП салона на международни летища - след достигане на 500 лева оборот при търговци 90 дни назад от датата на посещетие на салона 2. Мобилно банкиране

ТЕКСИМ БАНК

Visa Gоld (Промоция)

BGN
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 14.95 %
 • Такса при покупка - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 BGN

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 15.95 %
 • Такса при теглене в брой - 54.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 BGN

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 BGN

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

0% лихва за покупки за 6 месеца Без годишна такса за поддръжка на картата за първата година Безплатна застраховка ’’Помощ при пътуване в чужбина‘‘ с високо покритие, включително злополука и загуба на багаж, загуба на документи, правна помощ и др.; Одобрение на кредитния лимит за 1 работен ден;

ТЕКСИМ БАНК

MasterCard Standard (Промоция)

BGN
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 16.95 %
 • Такса при покупка - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 BGN

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 17.95 %
 • Такса при теглене в брой - 54.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 BGN

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00 BGN
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00 BGN

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

0% лихва за покупки за 6 месеца Без годишна такса за поддръжка на картата за първата година Безплатна застраховка ’’Помощ при пътуване в чужбина‘‘ с високо покритие, включително злополука и загуба на багаж, загуба на документи, правна помощ и др.; Одобрение на кредитния лимит за 1 работен ден;

Fibank

MasterCard Платинена

BGN
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 16.00 %
 • Такса при покупка - 0.00
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 18.00 %
 • Такса при теглене в брой - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

В периода 13 март - 31 декември 2017 г. (включително) кандидатствайте за кредитна карта Visa или MasterCard от Fibank и след нейното получаване можете да се възползвате от специалните условия*: -Без такса годишна поддръжка за първата година; -0% лихва за първите 4 отчетни периода от момента на издаване на картата; -Без такса теглене от банкомати на Fibank от датата на издаване на картата до 31.12.2017 г. включително.

Fibank

MasterCard Златна

BGN
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 16.00 %
 • Такса при покупка - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 18.00 %
 • Такса при теглене в брой - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

В периода 13 март - 31 декември 2017 г. (включително) кандидатствайте за кредитна карта Visa или MasterCard от Fibank и след нейното получаване можете да се възползвате от специалните условия*: -Без такса годишна поддръжка за първата година; -0% лихва за първите 4 отчетни периода от момента на издаване на картата; -Без такса теглене от банкомати на Fibank от датата на издаване на картата до 31.12.2017 г. включително.

Fibank

MasterCard YES PayPass Стандартна

BGN
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 16.00 %
 • Такса при покупка - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 18.00 %
 • Такса при теглене в брой - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

В периода 13 март - 31 декември 2017 г. (включително) кандидатствайте за кредитна карта Visa или MasterCard от Fibank и след нейното получаване можете да се възползвате от специалните условия*: -Без такса годишна поддръжка за първата година; -0% лихва за първите 4 отчетни периода от момента на издаване на картата; -Без такса теглене от банкомати на Fibank от датата на издаване на картата до 31.12.2017 г. включително.

Fibank

VISA Златна

BGN
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 16.00 %
 • Такса при покупка - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 18.00 %
 • Такса при теглене в брой - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

В периода 13 март - 31 декември 2017 г. (включително) кандидатствайте за кредитна карта Visa или MasterCard от Fibank и след нейното получаване можете да се възползвате от специалните условия*: -Без такса годишна поддръжка за първата година; -0% лихва за първите 4 отчетни периода от момента на издаване на картата; -Без такса теглене от банкомати на Fibank от датата на издаване на картата до 31.12.2017 г. включително.

Fibank

MasterCard PayPass Стандартна

BGN
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 16.00 %
 • Такса при покупка - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 18.00 %
 • Такса при теглене в брой - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

Fibank

VISA Платинена

BGN
ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при покупка - 16.00 %
 • Такса при покупка - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез покупка включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

ГПР включва следните разходи:
 • Лихва при теглене в брой - 18.00 %
 • Такса при теглене в брой - 0.00 BGN
 • Годишна такса за поддръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Годишният процент на разход (ГПР) при усвояване на лимита чрез теглнене в брой от АТМ на издателя на картата включва лихвата и максималния размер на всички дължими такси. Съгласно ЗПК, Приложение 1, чл. 19, ал. 2, т. 3и лимитът на картата е приет да е 3000 лв., а погасяването му е на база 12 равни месечни вноски.

Гратисен период е периодът, в който при погасяване на целия или част от усвоения лимит не се дължи лихва.

За да ползва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за предходни периоди.

Годишна такса е таксата, която клиентът дължи на издателя на картата годишно за нейната поддръжка.

Други такси:
 • Годишна такса за подръжка на картата - 0.00 BGN
 • Месечна такса за обслужване на кредита - 0.00
 • Такса за обслужване на сметка - 0.00

Екстри - основни и допълнителни преимуществата на картата и използването й.

Кредитната карта е платежен инструмент, чрез който могат да бъдат заплащани стоки и услуги, както и да бъдат теглени суми в брой. Кредитната карта по своята същност е потребителски кредит и за разлика от дебитната карта, картодържателят оперира със заемни средства (средствата са на издателя на картата), а не със собствени.
Основното предназначение на кредитната карта е да се заплащат стоки и услуги. Това е възможно в търговски обекти и Интернет. С кредитната карта могат да се теглят и суми в брой както от банкомат, така и на гише в банка. Тъй като това не е основното приложение на картата, разходите при ползването й по този начин са високи.
Основното разделение на кредитните карти е на национални и международни. От своя страна те могат да са:
- Револвиращи (revolving)“. Те се характеризират с това, че погасената част от усвоения лимит, може отново да бъде използвана. Револвиращите кредитни карти са най-разпространени;
- Charge – Този вид кредитни карти вече почти не се срещат. Характерно за тях е, че клиентът може да ползва лимита по картата, само ако е погасил цялото си задължение.

В зависимост от лимитите, които се одобряват от издателите на карти и от профила на клиента, кредитните карти могат да бъдат различни класове – стандартни, сребърни, златни и платинени. Според лицата, на които се издават биват 2 вида – за физически лица и за юридически лица.

Кредитните карти се издават в различни валути – най-често български лев и евро
Не се изискват поръчители и превод на работна заплата
Според Закона за потребителския кредит лихвеният процент по кредита може да е фиксиран или променлив. Променливият лихвен процент се базира на пазарен индекс или референтен лихвен процент и фиксирана надбавка към него. Референтният лихвен процент представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях.
На база личните Ви доходи и задължения към други финансови институции, издателят на карата определя лимит по картата.
Усвоената част или целия кредитен лимит по картата може да бъде погасяван по различни начини:
- Цялото задължение в рамките на отчетния период;
- Цялото задължение в рамките на гратисния период, ако има такъв. В тези случаи лихви върху изразходваната сума не се дължат;
- С минимална погасителна вноска. Този подход е удобен, ако нямате възможност да погасите цялото задължение. Имайте предвид, обаче, че в края на срока на валидност на картата ще трябва да платите накуп всички непогасени задължения.
- На равни вноски. Издателят на картата определя погасителен план и размер на вноските, които трябва да бъдат внасяни.
Гратисният период е период между две дати, определен от издателя на картата, в който усвоената част от лимита по картата може да бъде погасен без лихва. Гратисният период обичайно е валиден само при извършени покупки и не се прилага при теглене на суми.
Важно: За да се възползвате от гратисния период, всички предходни задължения трябва да са били погасени.
Таксите, които могат да начисляват банките по кредитни кредити са няколко:
- За разглеждане на документи (еднократно);
- За издаване на карта;
- За оценка на кредитния Ви риск (еднократно);
- За ползване на пакет от продукти и услуги (регулярно на годишна или месечна база);
- За обслужване на разплащателна сметка (месечно);
- За поддръжка на карта;
- При плащане на стоки и услуги;
- При теглене на пари в брой.
Обичайно не, но при някои продукти може да присъства като бонус застраховка „Живот“.
Единственият и най-обективен критерий за сравнение и избор на оферта е Годишният процент на разход. Той е показател, който отразява истинската цена на кредита. Включва в себе си освен лихвата по кредита, но и всички дължими такси, комисиони и застраховки.
- Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор;
- Кандидатът да работи при настоящия си работодател от минимум 3-6 месеца на безсрочен трудов договор;
- Редовно внасяни социални и здравни осигуровки. Внасянето им накуп се разглежда от банките като негатив;
- Чиста кредитна история. Кандидатът не трябва да е допускал просрочия в миналото, а ако към момента на кандидатстване за кредитна карта има и други кредити, да ги обслужва редовно.
<