ФОРУМ За нас Реклама Профил
Приватизационни фондове, преобразувани в холдинги и вписани в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

ПФ "Агроинвест Национален" АД
ПФ "АКБ Форес - Социален" АД
ПФ "Акционер - Фаворит" АД
ПФ "Албена - Инвест" АД
ПФ "Армейски" АД
ПФ "Асенова крепост" АД
ПФ "Булгар Чех Инвест" АД
ПФ "Булстрад" АД
ПФ "България" АД
ПФ "Българо - Холандски ПФ" АД
ПФ "Варна" АД
ПФ "Възраждане" АД
ПФ "Гарант Инвест" АД
ПФ "Добруджа" АД
ПФ "Екип" АД
ПФ "Еко Инвест" АД
ПФ "Изотсервиз" АД
ПФ "Индустриален Капитал" АД
ПФ "Индустриално - аграрен "Ви Веста"" АД
ПФ "Компакт" АД
ПФ "Континентал" АД
ПФ "Кооперативен ПФ "Юг"" АД
ПФ "Мел Инвест" АД
ПФ "Мултигрупелит" АД
ПФ "Напредък" АД
ПФ "Национален ПФ "Свети Никола"" АД
ПФ "Национален ПФ "Съединение"" АД
ПФ "Национален ПФ "Тракия"" АД
ПФ "Национален ПФ "Транспорт"" АД
ПФ "Наш Дом" АД
ПФ "Нефтохим - Инвест" АД
ПФ "Никотиана БТ" АД
ПФ "Нов век" АД
ПФ "Обединен Български ПФ "Доверие"" АД
ПФ "Орел - Инвест" АД
ПФ "Петрол Фонд" АД
ПФ "Пътища" АД
ПФ "Развитие" АД
ПФ "Регионален "Сила"" АД
ПФ "Република" АД
ПФ "Родна земя" АД
ПФ "Руен" АД
ПФ "Света София" АД
ПФ "Север Кооп - Гъмза" АД
ПФ "Север" АД
ПФ "Северозападен обединен "Дунав"" АД
ПФ "Слънчев бряг Приватинвест" АД
ПФ "Стройинвест" АД
ПФ "Фармстаринвест" АД
ПФ "Централен ПФ" АД
ПФ "Център" АД
ПФ "Югоизточен ПФ" АД
ПФ "МРПФ "Труд и капитал"" АД
ПФ "ОАИПФ "Зенит"" АД
РЕКЛАМА


ПФ "АГРОИНВЕСТ НАЦИОНАЛЕН" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Агроинвест Национален" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Еврохолд" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4EHA / EUBG
Контакти
Управление гр.София 1612, жк. "Красна поляна", бл. 2, вх. А, ет.2, ап. 4
Кореспонденция гр. София 1797, бул. "д-р Г. М. Димитров" № 16
Телефон: Управление: 02/962-10-23
Кореспонденция: 02/965-16-53, 965-16-51
Факс: 02/965-16-52
e-mail: office@eurohold.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.32 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.01 лв.
Година на дивидента2016 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "АКБ ФОРЕС - СОЦИАЛЕН" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "АКБ Форес - Социален" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "АКБ Корпорация ХАД" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4AN / AKBHL
Контакти
Управление гр. София 1113, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет.ет. 10 и 11
Кореспонденция гр. София 1113, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет.ет. 10 и 11
Телефон: Управление: 02/969-29-80
Кореспонденция: 02/969-29-80
Факс: 02/963-15-86
e-mail: akbcorporation@mbox.is-bg.net
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.10 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "АРМЕЙСКИ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Армейски" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Армейски Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4AF / ARMHL
Контакти
Управление гр.София 1000, ул. "Цар Освободител" № 33
Кореспонденция гр. София 1301, ул. "Света София" № 2, ет. 2, ст. 15
Телефон: Управление: 02/943-41-57, 946-15-75
Кореспонденция: 02/986-35-83
Факс: 02/986-35-83
e-mail: armhold@mail.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.40 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.06 лв.
Година на дивидента2001 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ ХОЛДИНГ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Акционер - Фаворит" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Фаворит Холд" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6A9 / AFH
Контакти
Управление гр.София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 25
Кореспонденция гр. София 1220, кв. "Военна рампа", ул. "202" № 8;
Телефон: Управление: 02/981-34-67, 981-34-68
Кореспонденция: 02/32-51-74
Факс: 02/981-34-69
e-mail: favorit@mbox.infotel.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена2.00 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.09 лв.
Година на дивидента2002 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "АЛБЕНА - ИНВЕСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Албена - Инвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Албена Инвест - Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5ALB / ALBHL
Контакти
Управление к.к Албена 9620, административна сграда, офис 219
Кореспонденция гр. София 1606, ул. "Св. Иван Рилски" № 33-35
Телефон: Управление:
Кореспонденция: 02/951-60-53
Факс: 02/951-65-53
e-mail: office@albhold.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена9.15 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.15 лв.
Година на дивидента2015 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Асенова Крепост" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Холдинг Асенова Крепост" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов /стар) 6AN / ASKRE
Контакти
Управление гр. Асеновград 4230, ул. "Иван Вазов" № 2
Кореспонденция гр. Асеновград 4230, ул. "Иван Вазов" № 2
Телефон: Управление: 0331/60-300
Кореспонденция: 0331/60-450
Факс: 0331/67-945; 0331/60-303
e-mail: secretar@assenova-krepost.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена11.00 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Булгар Чех Инвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6B6 / BCH
Контакти
Управление гр. Смолян 4700, ул. "Хан Аспарух" № 4
Кореспонденция гр. Смолян 4700, ул. "Хан Аспарух" № 4
Телефон: Управление: 0301/25-096
Кореспонденция: 0301/25-096
Факс: 0301/23-312
e-mail: bchi@abv.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.94 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "БУЛСТРАД" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Булстрад" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Ютекс Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5Y1 / BULSTH
Контакти
Управление гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 70 - 72
Кореспонденция гр. София 1000, бул. "Черни връх" № 70 - 72
Телефон: Управление: 02/962-44-45, 962-42-47
Кореспонденция: 02/962-44-45, 962-42-47
Факс: 02/962-44-44; 02/962-42-47
e-mail: utex@techno-link.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена2.05 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "БЪЛГАРИЯ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "България" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Индустриален Холдинг България" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4ID / IHLBL
Контакти
Управление гр. София 1606, ул. "Дамян Груев" № 42
Кореспонденция гр. София 1142, бул. "Васил Левски" № 47
Телефон: Управление: N/A
Кореспонденция: 02/980-71-01; 981-55-06
Факс: 02/980-70-72
e-mail: office@bulgariaholding.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.05 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала10/09/2007 г.
Tип на увеличението на капиталаУвеличение на капитала чрез емитиране на нови акции
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "БЪЛГАРО - ХОЛАНДСКИ ПФ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Българо - холандски ПФ" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Българска Холдингова Компания" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5BA / BHC
Контакти
Управление гр.София, ул. "Велико Търново" № 28, ет.4
Кореспонденция гр. София 1113, ул. "Незабравка" № 25, ет. 1
Телефон: Управление: N/A
Кореспонденция: 02/971-23-91, 971-23-92
Факс: N/A
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.94 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ВАРНА" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Варна" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Холдинг Варна А" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5V2 / HVAR
Контакти
Управление гр. Варна 9002, ул. "Марин Дринов" № 32А, ет.1, ап.1
Кореспонденция гр. Варна 9002, ул. "Марин Дринов" № 32А, ет.1, ап.1
Телефон: Управление: 052/60-34-75, 60-34-76
Кореспонденция: 052/60-34-75, 60-34-76
Факс: 052/60-34-74
e-mail: office@hildingvarna.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена29.20 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала02/11/2007 г.
Tип на увеличението на капиталаУвеличение на капитала чрез емитиране на нови акции
Последен дивидент0.2 лв.
Година на дивидента2004 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ВЪЗРАЖДАНЕ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Възраждане" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг /в ликвидация/
Име на холдинга / Новия собственик "Възраждане 26 Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) VZH
Контакти
Управление гр.София 1000, ул. "Бистрица" № 5
Кореспонденция гр. Сливница 2200, ул. "Гео Милев" № 3
Телефон: Управление: 02/930-99-62
Кореспонденция: 0727/52-84
Факс: 0727/26-80
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ГАРАНТ ИНВЕСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Гарант Инвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Гарант Инвест Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5G2 / HGI
Контакти
Управление гр. Кюстендил 2500, ул. "Даскал Димитрий" № 31, п.к. 113
Кореспонденция гр. Кюстендил 2500, ул. "Даскал Димитрий" № 31, п.к. 113
Телефон: Управление: 078/23-784, 23-792
Кореспонденция: 078/23-784, 23-792
Факс: 078/24-421
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена2.90 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ДОБРУДЖА" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Добруджа" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Добруджа Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4D9 / DOBHL
Контакти
Управление гр. Добрич 9300, ул. "25-ти септември" № 43, п.к. 128
Кореспонденция гр. Добрич 9300, ул. "25-ти септември" № 43, п.к. 128
Телефон: Управление: 058/600-115, 600-117
Кореспонденция: 058/600-115, 600-117
Факс: 058/600-116
e-mail: dobhol@mail.netplusdb.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.10 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент7.56 лв.
Година на дивидента2007 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ЕКИП" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Екип" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Екип - 98 Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5EK / HEKI
Контакти
Управление гр.София 1504, бул. "Цариградско шосе" № 47А, ет. 2
Кореспонденция гр.София 1504, бул. "Цариградско шосе" № 47А, ет. 2
Телефон: Управление: 02/943-45-67
Кореспонденция: 02/943-45-67, 02/943-34-95
Факс: 02/943-32-97
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.49 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ЕКО ИНВЕСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Еко Инвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Екоинвест Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6EC / HEKO
Контакти
Управление  гр. Козлодуй 3320, ул. "Ст. Караджа" № 7, бл. СМК, ет. 2; тел.
Кореспонденция гр. София 1000, бул."Ген. Скобелев" № 44, ет. 3, ап. 6;
Телефон: Управление: 0973/850-15
Кореспонденция: 02/852-42-91
Факс: 0973/85-019
e-mail: ecoinvest@fastbg.net
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.72 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

"ПФ "ИЗОТСЕРВИЗ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Изотсервиз" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг /в ликвидация/
Име на холдинга / Новия собственик "Изотсервиз -Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5IZ / HIZO
Контакти
Управление  гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе", 7-ми км.
Кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. "Константин Величков" № 29
Телефон: Управление: 02/983-56-80, 971-80-48
Кореспонденция: 056/2-20-64
Факс: N/A
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.60 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ" АД

Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Индустриален Капитал" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Индустриален Капитал Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4I8 / HIKA
Контакти
Управление гр. София 1000, ул. "Бачо Киро" № 8
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Бачо Киро" № 8
Телефон: Управление: 02/980-26-48, 980-34-38
Кореспонденция: 02/980-26-48, 980-34-38
Факс: 02/986-92-65
e-mail: office@hika-bg.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена3.55 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала06/07/2007 г.
Tип на увеличението на капиталаСплит или увеличение на капитала със собствени средства
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ИНДУСТРИАЛНО - АГРАРЕН ПФ "ВИ ВЕСТА" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Индустриално - аграрен ПФ"'Ви Веста"" АД 
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Булвеста Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5BV / BVH
Контакти
Управление гр. София 1700, Витоша ВЕЦ Симеоново 999
Кореспонденция гр. София 1700, Витоша ВЕЦ Симеоново 999
Телефон: Управление: 02/962-87-68
Кореспонденция: 02/962-87-68
Факс: 02/962-87-47
e-mail: b.v.h.@vivesta-bg.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.40 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "КОМПАКТ" АД

Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Компакт" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Ком холдинг " АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6C5 / HKOM
Контакти
Управление гр. Димитровград 6400, ул. "Първи май" № 68
Кореспонденция гр. Димитровград 6400, ул. "Първи май" № 68
Телефон: Управление: 0391/54-008
Кореспонденция: 0391/26-390
Факс: N/A
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.38 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "КОНТИНЕНТАЛ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Континентал" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Континентал Холдинг " АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6C7 / HKON
Контакти
Управление гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки" № 6
Кореспонденция гр. Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки" № 6
Телефон: Управление: 076/60-18-10
Кореспонденция: 076/60-18-10
Факс: N/A
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.00 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "КООПЕРАТИВЕН ПФ"ЮГ"" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Кооперативен ПФ "Юг"" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Холдинг КООП-Юг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4CG / HUG
Контакти
Управление гр. София 1000, ул. "Георги С. Раковски" № 99, ет.7, стая 14
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Георги С. Раковски" № 99, ет.7, стая 14
Телефон: Управление: 02/981-45-96, 981-46-01
Кореспонденция: 02/981-45-96, 981-46-01
Факс: 02/980-61-44
e-mail: cpfsouth@ccu-bg.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.21 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.12 лв.
Година на дивидента2001 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "МЕЛ ИНВЕСТ" АД

Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Мел Инвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Мел инвест холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4MB / MELHL
Контакти
Управление гр. София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" № 85-87
Кореспонденция гр. София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" № 85-87
Телефон: Управление: 02/805-20-20
Кореспонденция: 02/805-20-20
Факс: 02/66-27-68
e-mail: secretary@melinvest.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.90 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

МРПФ"ТРУД И КАПИТАЛ" АД 
Административна информация
Приватизационен фонд МРПФ"Труд и капитал" АД 
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "ТК - ХОЛД" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) T24 / TCH
Контакти
Управление гр.София, бул. "Цар Борис III" № 140
Кореспонденция гр. София 1000, пл. "Македония" № 1, ет. 18
Телефон: Управление: 02/955-58-05
Кореспонденция: 02/987-98-89
Факс: N/A
e-mail: office@tkhold.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.50 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.1 лв.
Година на дивидента2006 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "МУЛТИГРУПЕЛИТ" АД

Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Мултигрупелит" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Балкантурист Елит" АД 
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5M8 / MGEHL
Контакти
Управление гр. София 1408, ул. "Енос" № 2
Кореспонденция гр. София 1408, ул."Енос" № 2
Телефон: Управление: 02/805-55-90, 805-56-00
Кореспонденция: 02/805-55-90, 805-56-00
Факс: N/A
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.93 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала18/07/2008 г.
Tип на увеличението на капиталаУвеличение на капитала чрез емитиране на нови акции
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НАПРЕДЪК" АД

Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Напредък" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг /отписан от регистъра на публичните дружества/
Име на холдинга / Новия собственик "Напредък Холдинг " АД 
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар)  
Контакти
Управление гр.София, ж.к. "Младост - 2", бл. 236, вх. 4, ап. 18
Кореспонденция гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 12
Телефон: Управление: N/A
Кореспонденция: 02/971-46-30, 971-46-63
Факс: N/A
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НАЦИОНАЛЕН ПФ "СВЕТИ НИКОЛА"" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Национален ПФ "Свети Никола"" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Индустриална Холдингова Компания " АД 
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4I9 / HIK
Контакти
Управление гр. София 1592, бул. "Асен Йорданов" № 14
Кореспонденция гр. София 1592, бул. "Асен Йорданов" № 14
Телефон: Управление: 02/965-13-41
Кореспонденция: 02/965-13-41
Факс: 02/965-12-34
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.10 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НАЦИОНАЛЕН ПФ "СЪЕДИНЕНИЕ"" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Национален ПФ "Съединение"" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Компания за технологии и иновации "Съединение" АД""
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5T3 / KRS
Контакти
Управление гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 27А
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 2
Телефон: Управление: 032/60-82-02,
Кореспонденция: 02/987-22-14
Факс: 02/987-22-14
e-mail: office@saedinenie.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.05 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала28/05/2009 г.
Tип на увеличението на капиталаСплит или увеличение на капитала със собствени средства
Последен дивидент0.02 лв.
Година на дивидента2002 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НАЦИОНАЛЕН ПФ "ТРАКИЯ"" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Национален ПФ "Тракия"" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Пълдин Холдинг"" АД 
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6P1 / HPLD
Контакти
Управление гр. Пловдив 4003, ул. "Брезовско шосе" № 176
Кореспонденция гр. Пловдив 4003, ул. "Брезовско шосе" № 176
Телефон: Управление: 032/95-32-71
Кореспонденция: 032/95-32-71
Факс: N/A
e-mail: puldinad@b-trust.org
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.86 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.12 лв.
Година на дивидента2011 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НАЦИОНАЛЕН ПФ "ТРАНСПОРТ"" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Национален ПФ "Транспорт"" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Български Транспортен Холдинг"" АД 
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6B2 / TRANSH
Контакти
Управление гр.Пловдив 4000 бул. "Христо Ботев" № 82
Кореспонденция гр.Пловдив 4000 бул. "Христо Ботев" № 82
Телефон: Управление:032/62-60-82, 032/62-43-17
Кореспонденция:032/62-60-82, 032/62-43-17
Факс: 032/62-43-17
e-mail: bth@plovdiv.techno-link.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена2.40 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НАШ ДОМ" АД

Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Наш дом" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Наш Дом - България АД Холдинг "
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5ND / HDOM
Контакти
Управление гр.София, ул. "Филип Кутев" № 5, ет. 1
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 3
Телефон: Управление:N/A
Кореспонденция: 02/980-84-94
Факс: N/A
e-mail: office@nash-dom.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена2.60 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.08 лв.
Година на дивидента2006 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Нефтохим-Инвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Черноморски Холдинг" АД 
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5L3 / NEFTHL
Контакти
Управление гр. Бургас 8000, ул. "Оборище" № 86
Кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. "Оборище" № 86
Телефон: Управление: 056/84-35-66, 84-35-69
Кореспонденция: 056/84-35-66, 84-35-69
Факс: 056/84-35-70
e-mail: niholding@digicom.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.13 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НИКОТИАНА БТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Никотиана БТ" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Никотиана - БТ Холдинг" АД 
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6N2 / HNIC
Контакти
Управление гр. София 1164, ул. "Добри Войнишков" 5, ет.1
Кореспонденция гр. София 1164, ул. "Добри Войнишков" 5, ет.1
Телефон: Управление: 02/963-28-88, 963-28-89
Кореспонденция: 02/963-28-88, 963-28-89
Факс: 02/963-50-52
e-mail: office@nikotianabt.com    
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.00 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "НОВ ВЕК" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Нов Век" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Холдинг Нов Век" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6N3A / HNVEK
Контакти
Управление гр. София 1000, ул. "Стефан Караджа" № 2
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Стефан Караджа" № 2
Телефон: Управление: 02/980-16-11
Кореспонденция: 02/980-16-11
Факс: N/A
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена12.50 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала02/11/2007 г.
Tип на увеличението на капиталаУвеличение на капитала чрез емитиране на нови акции
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ОАИПФ "ЗЕНИТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ОАИПФ "Зенит" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Зенит Агрохолдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5Z2 / HZAG
Контакти
Управление гр. София 1111 , ул. "Постоянство" № 67 Б
Кореспонденция гр. София 1111 , ул. "Постоянство" № 67 Б
Телефон: Управление: 02/965-45-13, 965-46-53
Кореспонденция: 02/965-45-13, 965-46-53
Факс: N/A
e-mail: zenit@zlatenlev.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена5.22 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.2 лв.
Година на дивидента2014 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ОБЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ПФ "ДОВЕРИЕ"" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Обединен Български ПФ "Доверие"" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Доверие Обединен Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5DOV / DOVUHL
Контакти
Управление гр.София 1504, бул. "Княз Дондуков" № 82
Кореспонденция гр.София 1504, бул. "Княз Дондуков" № 82
Телефон: Управление: 02/984-56-11, 984-56-12
Кореспонденция: 02/984-56-11, 984-56-12
Факс: 02/984-56-63
e-mail: doverie@doverie.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена2.30 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала15/12/2007 г.
Tип на увеличението на капиталаУвеличение на капитала чрез емитиране на нови акции
Последен дивидент0.05 лв.
Година на дивидента2005 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ОРЕЛ - ИНВЕСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Орел - Инвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Орел Инвест" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5O2 / HORINV
Контакти
Управление гр.София 1612, ул. "Ами Буе" № 57
Кореспонденция гр.София 1612, ул."Ами Буе" № 57
Телефон: Управление: 02/954-97-63, 954-93-57
Кореспонденция: 02/954-97-63, 954-93-57
Факс: N/A
e-mail: orel_invest@mail.orbitel.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.01 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ПЕТРОЛ ФОНД" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Петрол Фонд" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Синергон Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6S7 / PETHL
Контакти
Управление гр. София 1000, ул. "Солунска" № 2
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Солунска" № 2
Телефон: Управление: 02/933-35-95
Кореспонденция: 02/933-35-95
Факс: 02/933-35-93
e-mail: office@synergon.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.23 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала21/02/2007 г.
Tип на увеличението на капиталаУвеличение на капитала чрез емитиране на нови акции
Последен дивидент0.08 лв.
Година на дивидента2007 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ПЪТИЩА" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Пътища" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Холдингинг Пътища" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6H2 / HDPAT
Контакти
Управление гр. София 1000, ул. "Московска" № 3
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Московска" № 3
Телефон: Управление: 02/421-03-23, 421-03-24
Кореспонденция: 02/421-03-23, 421-03-24
Факс: 02/421-03-45
e-mail: roads@roads.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.00 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала09/07/2008 г.
Tип на увеличението на капиталаСплит или увеличение на капитала със собствени средства
Последен дивидент1.5 лв.
Година на дивидента2001 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "РАЗВИТИЕ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Развитие" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Развитие - Индустрия Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6R1 / RAZHL
Контакти
Управление гр. София 1618, бул. "Братя Бъкстон" № 40
Кореспонденция гр. София 1618, бул. "Братя Бъкстон" № 40
Телефон: Управление: 02/56-69-84
Кореспонденция: 02/56-69-84
Факс: 02/955-59-25
e-mail: office@razvitie.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.53 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "РЕГИОНАЛЕН ПФ"СИЛА"" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Регионален ПФ "Сила"" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Сила Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6S5 / HSI
Контакти
Управление гр. Стара Загора, ул. " Хаджи Димитър Асенов" 95, ет.1, офис 1
Кореспонденция гр. Стара Загора, ул. " Хаджи Димитър Асенов" 95, ет.1, офис 1
Телефон: Управление: 034/40-33-33
Кореспонденция: 034/40-33-33
Факс: N/A
e-mail: silahold@cybcom.net
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.95 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала20/11/2007 г.
Tип на увеличението на капиталаУвеличение на капитала чрез емитиране на нови акции
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "РЕПУБЛИКА" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Република" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Република Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6R3 / HREP
Контакти
Управление гр. София 1000, ул. "Цар Асен" 7
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Цар Асен" 7
Телефон: Управление: 02/988-26-77
Кореспонденция: 02/988-26-77
Факс: N/A
e-mail: republika@b-trust.org
Финансова / Борсова информация
Последна цена2.50 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "РОДНА ЗЕМЯ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Родна земя" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг /в ликвидация/
Име на холдинга / Новия собственик "Родна земя Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6R2 / HRZ
Контакти
Управление гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 3
Кореспонденция гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 3
Телефон: Управление: 052/69-95-50
Кореспонденция: 052/69-95-50
Факс: 052/69-95-53
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.63 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "РУЕН" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Руен" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Руен Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5R9 / HRU
Контакти
Управление гр. Кюстендил 2500, ул. "Оборище" № 1, п.к. 249
Кореспонденция гр. Кюстендил 2500, ул. "Оборище" № 1, п.к. 249
Телефон: Управление: 078/23-321, 23-102
Кореспонденция: 078/23-321, 23-102
Факс: 078/276-82
e-mail: ruenholding@hotmail.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.00 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "СВЕТА СОФИЯ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Света София" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Холдинг Света София" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4HS / HSOF
Контакти
Управление гр.София 1000, ул. "Врабча" № 10;
Кореспонденция гр. София 1407, ул. "Черни връх" № 47
Телефон: Управление:N/A
Кореспонденция: 02/962-54-34, 962-57-16
Факс: 02/962-54-84
e-mail: holding@sveta-sofia.com 
Финансова / Борсова информация
Последна цена3.60 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "СЕВЕР КООП - ГЪМЗА" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Север Кооп Гъмза" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Северкооп Гъмза Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6S4 / GAMZA
Контакти
Управление гр. София 1000, ул. "Георги С. Раковски" № 99
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Георги С. Раковски" № 99
Телефон: Управление: 02/987-14-60, 988-03-14, 926-68-87
Кореспонденция: 02/987-14-60, 988-03-14, 926-68-87
Факс: N/A
e-mail: gmzf@aclubcable.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.64 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.06 лв.
Година на дивидента2006 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "СЕВЕР" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Север" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Север Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6S8 / SEVHL
Контакти
Управление гр. Велико Търново 5000, ул. "Васил Левски" № 15, ет. 10
Кореспонденция гр. София 1000, ул. "Фредерик Жулю Кюри" № 20
Телефон: Управление: 062/27-806, 63-69-31
Кореспонденция: 02/65-91-09
Факс: 02/65-31-24
e-mail: sever@vt.bia-bg.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена3.50 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "СЕВЕРОЗАПАДЕН ОБЕДИНЕН ПФ"ДУНАВ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Северозападен обединен ПФ "Дунав" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Холдингово дружество "Дунав"" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 4D8 / HDD
Контакти
Управление гр. Враца 3000, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, п.к. 31
Кореспонденция гр. Враца 3000, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, п.к. 31
Телефон: Управление: 092/62-74-15
Кореспонденция: 092/62-74-15
Факс: N/A
e-mail: dunav_vr@abv.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена8.00 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.3158 лв.
Година на дивидента2010 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "СЛЪНЧЕВ БРЯГ ПРИВАТИНВЕСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Слънчев бряг Приватинвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Слънчев бряг Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6SV / HSLB
Контакти
Управление гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" 22
Кореспонденция гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" 22
Телефон: Управление: 056/82-00-85, 087/59-31-55
Кореспонденция: 056/82-00-85, 087/59-31-55
Факс: 056/82-00-85
e-mail: sbhold@mbox.contact.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена1.10 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "СТРОЙИНВЕСТ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Стройинвест" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Стройинвест Холдинг" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6S3 / HSTR
Контакти
Управление гр. София 1330, район "Красна поляна", бул. "Никола Мушанов" № 114
Кореспонденция гр. София 1330, район "Красна поляна", бул. "Никола Мушанов" № 114
Телефон: Управление: 02/920-17-21, 920-07-18
Кореспонденция: 02/920-17-21, 920-07-18
Факс: 02/920-07-18
e-mail: stryh@mail.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.02 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидент0.32 лв.
Година на дивидента2007 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ФАРМСТАРИНВЕСТ - ПФ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Фармстаринвест - ПФ" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "ФС Холдинг" АД
Публично дружество (нов / стар) ДА
Борсов код (нов / стар) 6F2 / HFSI
Контакти
Управление гр. Дупница 2600, ул. "Бенковски" № 4, ет.2
Кореспонденция гр. Дупница 2600, ул. "Бенковски" № 4, ет.2
Телефон: Управление: 0701/51-170
Кореспонденция: 0701/51-170
Факс: N/A
e-mail: fs_holding@abv.bg  
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.95 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ЦЕНТРАЛЕН ПФ" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Централен ПФ" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Стара планина Холд" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 5SR / CENHL
Контакти
Управление гр. София 1113, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 9
Кореспонденция гр. София 1113, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 9
Телефон: Управление: 02/963-05-77, 963-41-59
Кореспонденция: 02/963-05-77, 963-41-59
Факс: 02/963-41-59, 963-05-77
e-mail: office@sphold.com
Финансова / Борсова информация
Последна цена7.97 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капитала27/06/2007 г.
Tип на увеличението на капиталаСплит или увеличение на капитала със собствени средства
Последен дивидент0.21754 лв.
Година на дивидента2016 г.
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ЦЕНТЪР" АД
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Център" АД
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Холдинг Център" АД
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6C8 / HCEN
Контакти
Управление гр. Стара Загора 6000, бул. "Св. Княз Борис I" № 93, ет.5
Кореспонденция гр. Стара Загора 6000, бул. "Св. Княз Борис I" № 93, ет.5
Телефон: Управление: 042/62-04-16
Кореспонденция: 042/62-04-16
Факс: N/A
e-mail: N/A
Финансова / Борсова информация
Последна цена26.00 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^

ПФ "ЮГОИЗТОЧЕН ПФ" НОВА ЗАГОРА
Административна информация
Приватизационен фонд ПФ "Югоизточен ПФ" Нова Загора
Промяна в статута Преобразуван в холдинг
Име на холдинга / Новия собственик "Югоизточен Холдинг " АД 
Публично дружество ДА
Борсов код (нов / стар) 6SE / HUGO
Контакти
Управление гр. Нова Загора 8900, ул. "14-ти Януари" № 77, п.к.44
Кореспонденция гр. Нова Загора 8900, ул. "14-ти Януари" № 77, п.к. 44
Телефон: Управление:N/A
Кореспонденция: 0457/22-951
Факс: 0457/22-721
e-mail: topcom99@nz.orbitel.bg
Финансова / Борсова информация
Последна цена0.80 лв. (24/09/2017 г.)
Дата на последно увеличение на капиталаN/A
Tип на увеличението на капиталаN/A
Последен дивидентN/A
Година на дивидентаN/A
Допълнителна финансова/борсова информация Начало ^


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Необходими документи при продажба на акции
1. Лична карта;
2. Депозитарна разписка.
Ако собственикът на боновата книжка е починал допълнително се изискват:
1. Удостоверение за наследници;
2. Пълномощно на лицето представляващо наследниците;
3. Документ за доброволна делба на акциите между наследниците.
Пояснения
1. Продажбата на акциите не е задължителна. Закупените дялове (вече акции) по време на масовата приватизация е вид инвестиция. Прекаратява се по желание на инвеститора и срок за това няма.
2. Акциите на непубличните дружества не се търгуват на фондовата борса. Продажбата им може да се осъществи чрез изкупуване от акционерите на дружеството (вътрешно изкупуване) или след публично предложение на дружеството за изкупуване на дяловете на акционерите.
3. Решението за разпределяне на дивидент се взема от Общото събрание на дружеството. Разпределянето на дивидент всяка година не е задължително, възможно е дори такъв да не се разпредели изобщо. Получаването на дивидента се извършва в определен срок (давностен срок), след който се губят правата над него. Непотърсените суми от дивидент от няколко поредни години могат да бъдат изплатени наведнъж (ако давностният срок не е изтекъл).
4. При увеличаване на капитала на дружеството, всеки акционер при желание може да участва в него. Принципът е да се запази неговият дял процентно какъвто е бил преди увеличението. Постига се чрез т.нар. "права"(когато се емитират нови акции), които дават възможност на старите акционери да запишат допълнителен брой акции от увеличения капитал на дружеството. Има ограниечение в срока, дата до която да се упражнят правата.
5. Инвестиционните бонове тип IBON не се търгуват на Българска фондова борса от средата на 2005 г.

За повече информация: Комисия за Финансов Надзор и Агенция по Приватизация

Начало ^Финансовата / Борсова информация е предоставена от www.infostock.bg.

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА