Универсални пенсионни фондове

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб от пенсионната ни система. Всички лица, родени след 31.12.1959 г., са длъжни да се осигуряват за втора пенсия в универсален (за работещите при условията на трета категория труд) или професионален (за работещите при условията на втора и първа категория труд) пенсионен фонд, в допълнение към осигуряването във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.48655 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  5.59 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  1.95 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.33 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  2.79 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.20 %
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.51635 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  3.13 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  2.41 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.31 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  2.94 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.78 %
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.70489 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  6.72 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  2.94 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  3.32 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  3.78 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  4.12 %
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %
КОНТАКТИ
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.63484 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.97 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  3.40 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  3.17 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  3.48 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.30 %
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.67803 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.41 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  2.59 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.68 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  3.66 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.82 %
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %
КОНТАКТИ
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.55601 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  1.46 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  1.69 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.95 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  4.54 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  -
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %

Съвети - Пенсионен фонд

Форум MoitePari

Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.91630 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.71 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  3.45 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  4.85 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  4.62 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  5.30 %
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %
КОНТАКТИ
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.38338 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.96 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  2.49 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.97 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  2.82 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.79 %
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.89064 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.04 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  2.19 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  3.90 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  4.53 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  4.30 %
 • Удръжки от всяка вноска:
  4.00 %
16.11.2018

* Стойностите са анюализирани
** Начало на изчисляване на доходност от УПФ
*** Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.

Предупреждение към осигурените в Универсален пенсионен фонд
Стойността на дяловете на пенсионните фондове и доходът от тях могат, както да се повишат, така и да се понижат.