УПФ "Доверие"

  • Пенсионно осигурителна компания: ПОК "ДОВЕРИЕ"
  • Последна промяна: 2/18/2019
История за последният 1 месец   (19.1.2019 г.-19.2.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "Доверие" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.71133BGN
За последните 12 месеца-0.42%
За последните 2 години1.66%
За последните 5 години3.03%
За последните 10 години4.31%
От началото на годината1.99%
Доходност от 01.07.2004 г.3.74%
Стандартно отклонение за последните 2 години2.46%

Брой на осигурените лица*
997,601
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
32,445
Прехвърлени средства от фонда**
86,120,675.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
26.71 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
26.58 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
2,982.96 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
51.18 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
18.2.2019 г.
Код на продукта
PF000002