УПФ "Съгласие"

  • Пенсионно осигурителна компания: ПОК "СЪГЛАСИЕ"
  • Последна промяна: 2/18/2019
История за последният 1 месец   (19.1.2019 г.-19.2.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "Съгласие" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.93651BGN
За последните 12 месеца0.44%
За последните 2 години2.55%
За последните 5 години4.35%
За последните 10 години5.66%
От началото на годината1.20%
Доходност от 01.07.2004 г.4.62%
Стандартно отклонение за последните 2 години2.35%

Брой на осигурените лица*
411,617
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
15,025
Прехвърлени средства от фонда**
45,313,339.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
11.02 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
11.17 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
3,038.16 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
54.98 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
18.2.2019 г.
Код на продукта
PF000003