УПФ "ДСК - Родина"

  • Пенсионно осигурителна компания: ПОК "ДСК - РОДИНА"
  • Последна промяна: 2/18/2019
История за последният 1 месец   (19.1.2019 г.-19.2.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "ДСК - Родина" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.64628BGN
За последните 12 месеца-2.54%
За последните 2 години1.67%
За последните 5 години2.81%
За последните 10 години3.58%
От началото на годината2.89%
Доходност от 01.07.2004 г.3.46%
Стандартно отклонение за последните 2 години3.16%

Брой на осигурените лица*
553,142
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
15,852
Прехвърлени средства от фонда**
50,747,243.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
14.81 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
16.00 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
3,236.76 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
54.53 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
18.2.2019 г.
Код на продукта
PF000004