УПФ "Топлина"

  • Пенсионно осигурителна компания: ПОД "ТОПЛИНА"
  • Последна промяна: 2/18/2019
История за последният 1 месец   (19.1.2019 г.-19.2.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "Топлина" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.38690BGN
За последните 12 месеца0.78%
За последните 2 години2.13%
За последните 5 години2.61%
За последните 10 години3.93%
От началото на годината1.32%
Доходност от 01.07.2004 г.2.78%
Стандартно отклонение за последните 2 години3.45%

Брой на осигурените лица*
76,323
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
3,645
Прехвърлени средства от фонда**
7,343,535.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
2.04 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
1.19 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
1,749.49 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
50.72 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
18.2.2019 г.
Код на продукта
PF000008