ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Потребителски кредит
ДСК - Потребителски кредит без поръчители с ползване на пакет "PAY +" - BGN
Банка ДСК - Каталог
 
РЕКЛАМА

ДСК - Потребителски кредит без поръчители с ползване на пакет "PAY +" - BGN


Банка ДСК
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 29/05/2017
Цел на кредита
Цел на кредита • Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Лихвени условия
Вид лихва Променлива лихва
РЕКЛАМА
Договорена лихва 9.300 %
Договорена лихва  6 месечен EURIBOR+надбавка
Погасителен план • Намаляващи вноски
• Анюитетни вноски
Тип оферти Стандартни
Превод на заплата С превод
Фиксирани такси (включват се в изчисленията)
Такса за разглеждане на документи - описание Промоция - 0,50% върху одобрения размер на кредита
Стандартно - 1% върху одобрения размер на кредита

Без такса при рефинансиране на кредит от друга банка за сума от и над 5 000 лв./равностойност във валута
Такса пакет (месечна) 3.50 BGN
Такса пакет (месечна) - описание 3,50 лв. месечна такса за ползване на пакет Pay +, който включва:
- без такса за откриване на разплащателна сметка
- без месечна такса за обслужване на разплащателна сметка
- без такса за 5 бр. вътрешнобанкови преводи чрез ДСК Директ
- без такса за 1 бр. междубанков превод чрез ДСК Директ
- без такса за 3 бр. комунални плащания (директен дебит)
- без такса за теглене на пари от банкомат на Банка ДСК
Такси при промяна на условията / наказателни
Такса за предсрочно погасяване - описание няма
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание 0,5% върху остатъка на кредита за предоговаряне, мин. 50.00 лв. - при предоговаряне на лихва по КТП;
- при предоговаряне само на едно условие 50.00 лв.;

при комбинация от предоговаряния на повече от едно условие:
- за първото от предоговаряните условия 50.00 лв.;
- за всако следващо предоговаряно условие 10.00 лв.
Наказателна лихва при просрочие Договорената лихва + 10%
Ограничения на кредита
Валута BGN
Максимална сума 10000 BGN
Минимална сума на кредита 500 BGN
Максимален срок на кредита (месеци) 10 години (120 месецa)
Минимален срок(месеци) 1 година 6 месецa (18 месецa)
Поръчители 0
Стойност / тип на обезпечението залог на вземане по трудово правоотоношение, заедно със залог на вземане по сметка при превод/постъпление на работна заплата по разплащателна сметка в Банката
Други
Пояснения Гратисен период до 3 месеца.
Изисквания към кредитоискателя:
* Наличие на доходи по трудови правоотношения или от стопанска дейност.
* Да е на възраст над 18 години.
* Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева, при едночленно семейство - 150 лв.
* При недостатъчен доход, Банката приема платежоспособен съдлъжник.
Допустимо съотношение "Дълг/ Доход" на кредитоискателя е 60%, като след приспадане на всички дължими месечни вноски, трябва да остават по минимум 100 лв. на член от семейството, за едночленно семейство - минимум 150 лв.
Необходими документи 1. Искане за потребителски кредит.
2. Документ удостоверяващ получавания от Вас доход.
3. Ако вече получавате дохода си по разплащателна сметка в Банката не е необходимо документално да го удостоверявате
4. Комплект документи по образец на Банката.
Служебен номер
Служебен номер CL000236
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня