Резултати от търсене:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 30000 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Срок на кредита: 84 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Райфайзенбанк- Промоционална оферта за потребителски кредит с превод на работна заплата, застраховка "Живот Плюс", пакет "Комфорт"/"Премум" и Райфайзен онлайи за всички групи клиенти - BGN

ГПР
5.85 %
Общо изплатени с такси и комисионни
37,579.28 BGN
Месечна вноска
441.84 BGN
Месечна вноска - промоционален период
433.02
Служебен номер
CL000881