Резултати от търсене:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 25000 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Срок на кредита: 48 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Райфайзенбанк- Промоционален потребителски кредит "Ексклузив" с превод на работна заплата, з-ка "Живот +", пакет "Комфорт"/ "Премиум" и Райфайзен онлайн - BGN

ГПР
5.52 %
Общо изплатени с такси и комисионни
28,331.77 BGN
Месечна вноска
582.64 BGN
Служебен номер
CL000809