Резултати от търсене:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 25000 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Срок на кредита: 48 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 
Банка
Име на кредита
ГПР
Месечна вноска
Лихва
Общо изплатени
ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.99%

Месечна вноска

576,41

Лихва

4.44%

Общо изплатени

28 053,69

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.70%

Месечна вноска

590,57

Лихва

6.30%

Общо изплатени

28 447,38

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

4.76%

Месечна вноска

569,82

Лихва

4.50%

Общо изплатени

27 440,99

ЗАЯВИ

Съвети - Потребителски кредит

Форум MoitePari

Банка
ГПР

5.48%

Месечна вноска

579,24

Лихва

5.50%

Общо изплатени

27 820,65

ЗАЯВИ
ГПР

5.62%

Месечна вноска

572,34

Лихва

4.70%

Общо изплатени

27 866,39

ЗАЯВИ
ГПР

6.23%

Месечна вноска

575,17

Лихва

4.95%

Общо изплатени

28 184,85

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.31%

Месечна вноска

588,08

Лихва

6.00%

Общо изплатени

28 252,92

ЗАЯВИ
ГПР

6.40%

Месечна вноска

582,55

Лихва

5.60%

Общо изплатени

28 270,13

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.50%

Месечна вноска

586,55

Лихва

5.95%

Общо изплатени

28 344,54

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.55%

Месечна вноска

587,13

Лихва

6.00%

Общо изплатени

28 372,00

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.59%

Месечна вноска

595,82

Лихва

7.40%

Общо изплатени

28 417,57

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.71%

Месечна вноска

593,03

Лихва

5.75%

Общо изплатени

28 465,39

ЗАЯВИ
ГПР

6.76%

Месечна вноска

575,62

Лихва

4.99%

Общо изплатени

28 424,16

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.08%

Месечна вноска

592,87

Лихва

6.50%

Общо изплатени

28 647,98

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.08%

Месечна вноска

592,87

Лихва

6.50%

Общо изплатени

28 647,98

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.39%

Месечна вноска

599,78

Лихва

7.00%

Общо изплатени

28 814,68

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.61%

Месечна вноска

598,66

Лихва

7.00%

Общо изплатени

28 925,45

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.64%

Месечна вноска

594,14

Лихва

5.99%

Общо изплатени

28 904,81

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.10%

Месечна вноска

604,47

Лихва

7.50%

Общо изплатени

29 180,68

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.24%

Месечна вноска

603,89

Лихва

7.45%

Общо изплатени

29 221,69

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.31%

Месечна вноска

607,98

Лихва

7.80%

Общо изплатени

29 282,94

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.70%

Месечна вноска

609,15

Лихва

7.90%

Общо изплатени

29 484,21

ЗАЯВИ
ГПР

9.04%

Месечна вноска

609,74

Лихва

7.95%

Общо изплатени

29 637,31

ЗАЯВИ
ГПР

9.06%

Месечна вноска

607,39

Лихва

7.75%

Общо изплатени

29 649,64

ЗАЯВИ
ГПР

9.26%

Месечна вноска

613,85

Лихва

8.30%

Общо изплатени

29 780,81

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.26%

Месечна вноска

611,61

Лихва

7.49%

Общо изплатени

29 743,49

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.80%

Месечна вноска

620,94

Лихва

8.90%

Общо изплатени

30 055,08

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.05%

Месечна вноска

626,89

Лихва

9.40%

Общо изплатени

30 190,40

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.08%

Месечна вноска

612,67

Лихва

8.20%

Общо изплатени

30 144,88

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.26%

Месечна вноска

629,27

Лихва

9.60%

Общо изплатени

30 305,15

ЗАЯВИ
ГПР

10.62%

Месечна вноска

626,89

Лихва

9.40%

Общо изплатени

30 460,40

ЗАЯВИ
ГПР

11.15%

Месечна вноска

636,47

Лихва

10.20%

Общо изплатени

30 770,47

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

12.24%

Месечна вноска

639,48

Лихва

10.45%

Общо изплатени

31 263,09

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

12.80%

Месечна вноска

645,53

Лихва

10.95%

Общо изплатени

31 553,48

ЗАЯВИ
ГПР

14.63%

Месечна вноска

677,78

Лихва

13.57%

Общо изплатени

32 617,50

ЗАЯВИ
ГПР

16.42%

Месечна вноска

695,14

Лихва

14.95%

Общо изплатени

33 545,64

ЗАЯВИ