Резултати от търсене:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 30000 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Срок на кредита: 84 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 
Банка
Име на кредита
ГПР
Месечна вноска
Лихва
Общо изплатени
ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.59%

Месечна вноска

442,58

Лихва

6.30%

Общо изплатени

37 277,17

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.03%

Месечна вноска

422,04

Лихва

4.90%

Общо изплатени

35 507,94

ЗАЯВИ

Съвети - Потребителски кредит

Форум MoitePari

Банка
ГПР

5.72%

Месечна вноска

432,43

Лихва

5.70%

Общо изплатени

36 305,95

ЗАЯВИ
ГПР

5.97%

Месечна вноска

423,31

Лихва

4.95%

Общо изплатени

36 514,82

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

5.98%

Месечна вноска

443,21

Лихва

5.40%

Общо изплатени

37 705,66

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.28%

Месечна вноска

439,46

Лихва

6.00%

Общо изплатени

36 939,23

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.37%

Месечна вноска

437,54

Лихва

5.95%

Общо изплатени

37 033,17

ЗАЯВИ
ГПР

6.69%

Месечна вноска

439,70

Лихва

6.10%

Общо изплатени

37 335,21

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

6.96%

Месечна вноска

445,48

Лихва

6.50%

Общо изплатени

37 700,63

ЗАЯВИ
ГПР

6.98%

Месечна вноска

431,10

Лихва

5.50%

Общо изплатени

37 575,22

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.17%

Месечна вноска

456,29

Лихва

7.60%

Общо изплатени

38 024,54

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.27%

Месечна вноска

447,08

Лихва

5.99%

Общо изплатени

38 005,40

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.36%

Месечна вноска

454,21

Лихва

7.00%

Общо изплатени

38 178,37

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.47%

Месечна вноска

452,05

Лихва

6.95%

Общо изплатени

38 290,57

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.49%

Месечна вноска

452,78

Лихва

7.00%

Общо изплатени

38 313,53

ЗАЯВИ
ГПР

7.49%

Месечна вноска

449,85

Лихва

6.80%

Общо изплатени

38 255,70

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.97%

Месечна вноска

459,41

Лихва

7.45%

Общо изплатени

38 825,28

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

7.99%

Месечна вноска

460,15

Лихва

7.50%

Общо изплатени

38 890,40

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.20%

Месечна вноска

464,60

Лихва

7.80%

Общо изплатени

39 126,65

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.63%

Месечна вноска

466,09

Лихва

7.90%

Общо изплатени

39 586,96

ЗАЯВИ
ГПР

8.82%

Месечна вноска

463,86

Лихва

7.75%

Общо изплатени

39 783,99

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

8.89%

Месечна вноска

469,23

Лихва

7.49%

Общо изплатени

39 865,95

ЗАЯВИ
ГПР

9.17%

Месечна вноска

472,08

Лихва

8.30%

Общо изплатени

40 233,09

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

9.72%

Месечна вноска

481,15

Лихва

8.90%

Общо изплатени

40 856,69

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.15%

Месечна вноска

491,86

Лихва

9.60%

Общо изплатени

41 415,90

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

10.15%

Месечна вноска

491,86

Лихва

9.60%

Общо изплатени

41 415,90

ЗАЯВИ
ГПР

10.29%

Месечна вноска

488,78

Лихва

9.40%

Общо изплатени

41 517,99

ЗАЯВИ
ГПР

11.10%

Месечна вноска

501,14

Лихва

10.20%

Общо изплатени

42 505,91

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

11.33%

Месечна вноска

470,58

Лихва

8.20%

Общо изплатени

42 689,66

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

13.65%

Месечна вноска

505,04

Лихва

10.45%

Общо изплатени

45 450,69

ЗАЯВИ
Банка
ГПР

14.23%

Месечна вноска

512,88

Лихва

10.95%

Общо изплатени

46 146,11

ЗАЯВИ
ГПР

14.56%

Месечна вноска

555,10

Лихва

13.57%

Общо изплатени

46 748,14

ЗАЯВИ
ГПР

16.40%

Месечна вноска

578,06

Лихва

14.95%

Общо изплатени

48 895,79

ЗАЯВИ