ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Спестовни сметки
Алианц Банк България - Онлайн спестовна сметка - EUR
"Алианц Банк България" - Каталог
 
РЕКЛАМА 
МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИИ:
Начално Салдо
Валута:
Срок на спестовната сметка

Брой тегления на месец
Средномесечна сума за теглене
Брой довнасяния на месец
Средномесечна сума за довнасяне
Изплащане на лихви:
Начини за теглене на сумите:
 
Каталог на спестовни сметки

Алианц Банк България - Онлайн спестовна сметка - EUR

"Алианц Банк България"
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 10/01/2017
Основни характеристики
Валута EUR
Тип на сметката спестовна
За кого е предназначена сметката Физически лица
Минимално салдо 500.00 EUR
Възможни операции със спестовната сметка • Довнасяне на суми
Пояснения Сметката е предназначена за физически лица, потребители на интернет банкирането на банката.
Лихвени условия
Договорена лихва  Салдо (валутни единици):
0-500 EUR - неолихвяеми
500,01 - 2000 EUR - 0.03%
2 000,01 - 5 000 EUR - 0.06%
5 000,01 - 20 000 EUR - 0.08%
Над 20 000,01 EUR - 0.10%
Олихвяване 2 пъти годишно
Такси
Такса за теглене на пари в брой от сметката  не може да се тегли

сметката е само за опериране чрез интернет банкирането на банката
Такса за внасяне на пари в брой по сметката  без такса
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет 1.20 BGN (0.61 EUR)
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет  без такса
Годишна такса  без такса
Такса за закриване  без такса
Ограничения
Дневен лимит за теглене без такса  не може да се тегли
Максимална сума за довнасяне месечно  без ограничение
Служебен номер
Служебен номер SA000066
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня