ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Спестовни сметки
БАКБ - Спестовен влог - BGN
Българо - Американска Кредитна Банка - Каталог
 
РЕКЛАМА 
МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИИ:
Начално Салдо
Валута:
Срок на спестовната сметка

Брой тегления на месец
Средномесечна сума за теглене
Брой довнасяния на месец
Средномесечна сума за довнасяне
Изплащане на лихви:
Начини за теглене на сумите:
 
Каталог на спестовни сметки

БАКБ - Спестовен влог - BGN


Българо - Американска Кредитна Банка
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 04/07/2017
Основни характеристики
Валута BGN
Тип на сметката Спестовен влог
За кого е предназначена сметката Физически лица
Минимално салдо 250.00 BGN
Възможни операции със спестовната сметка • Довнасяне на суми
Лихвени условия
Договорена лихва  1/ Ако не се извършва теглене от влога:
до 20 000 BGN - 0.10%
от 20 000.01 до 100 000 BGN - 0.25%
100 000.01 BGN - 0.30%

2/ Ако в рамките на тримесечието се тегли от влога: прилагат се лихвените проценти по разплащателни сметки във валутата на влога
Олихвяване 4 пъти годишно
Такси
Такса за теглене на пари в брой от сметката 0.00 BGN
Такса за теглене на пари в брой от сметката  До 3 000 BGN - 1 BGN;
Над 3 000 BGN -0.25%,
Такса за внасяне на пари в брой по сметката  Без комисиона
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет 1.00 BGN
Годишна такса  Без такса
Такса за закриване  Без такса
Ограничения
Дневен лимит за теглене без такса 5,000.00 BGN
Дневен лимит за теглене без такса  начисляват се такси
Брой тегления през месеца  При теглене на суми от влога се прилага лихвен процент по разплащателна сметка
Максимална сума за теглене месечно  Няма
Максимална сума за довнасяне месечно  Няма
Други ограничения Разпореждане със суми от Спестовния влог могат да се извършват по всяко време.
При закриване на спестовния влог Банката го олихвява за действителния брой дни през съответното календарно тримесечие с лихвения процент, прилаган за разплащателни сметки във валутата на влога.
Служебен номер
Служебен номер SA000060
КАНДИДАТСТВАЙТЕ
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня