ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Спестовни сметки
БАКБ - Спестовен влог - USD
Българо - Американска Кредитна Банка - Каталог
 
РЕКЛАМА 
МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИИ:
Начално Салдо
Валута:
Срок на спестовната сметка

Брой тегления на месец
Средномесечна сума за теглене
Брой довнасяния на месец
Средномесечна сума за довнасяне
Изплащане на лихви:
Начини за теглене на сумите:
 
Каталог на спестовни сметки

БАКБ - Спестовен влог - USD


Българо - Американска Кредитна Банка
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 04/07/2017
Основни характеристики
Валута USD
За кого е предназначена сметката Физически лица
Минимално салдо 250.00 USD
Възможни операции със спестовната сметка • Довнасяне на суми
Лихвени условия
Договорена лихва  1/ Ако не се извършва теглене от влога:
до 20 000 USD - 0.10%
от 20 000.01 до 100 000 USD - 0.20%
100 000.01 USD - 0.30%

2/ Ако в рамките на тримесечието се тегли от влога: прилагат се лихвените проценти по разплащателни сметки във валутата на влога
Олихвяване 4 пъти годишно
Такси
Такса за теглене на пари в брой от сметката 0.00 EUR (0.00 USD)
Такса за теглене на пари в брой от сметката  До 1 500 EUR - 0.50 EUR
Над 1 500 EUR - 0.3%
Такса за внасяне на пари в брой по сметката  Без комисиона
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет 1.00 BGN (0.61 USD)
Годишна такса  Без такса
Такса за закриване  Без такса
Ограничения
Дневен лимит за теглене без такса  начисляват се такси
Брой тегления през месеца  При теглене на суми от влога се прилага лихвен процент по разплащателна сметка
Максимална сума за теглене месечно  Няма
Максимална сума за довнасяне месечно  Няма
Други ограничения Разпореждане със суми от Спестовния влог могат да се извършват по всяко време.
При закриване на спестовния влог Банката го олихвява за действителния брой дни през съответното календарно тримесечие с лихвения процент, прилаган за разплащателни сметки във валутата на влога.
Служебен номер
Служебен номер SA000128
КАНДИДАТСТВАЙТЕ
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня