Резултати от търсене:

ДСК - Спестовна сметка "Мотив" - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 11/9/2017
При така подадените параметри условието "Affiliate Channel" не е удовлетворено.(Affiliate Channel
">
)• Моите Пари
Валута
BGN
За кого е предназначена сметката
Физически лица
Минимално салдо
0.00 BGN
Възможни операции със спестовната сметка
• Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Възможност за издаване на дебитна карта
Не
Възможност за застраховка
Не
Пояснения
Лихвените проценти по спестовната сметка са диференцирани в зависимост от остатъка по сметката. Банката определя нива на суми и лихвени проценти за съответните нива. Частите от остатъка по спестовната сметка, попадащи в определените нива се олихвяват с лихвения процент, валиден за съответното ниво.
Служебен номер
SA000105