ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Спестовни сметки
ДСК - Спестовна сметка "Мотив" - EUR
Банка ДСК - Каталог
 
РЕКЛАМА 
МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИИ:
Начално Салдо
Валута:
Срок на спестовната сметка

Брой тегления на месец
Средномесечна сума за теглене
Брой довнасяния на месец
Средномесечна сума за довнасяне
Изплащане на лихви:
Начини за теглене на сумите:
 
Каталог на спестовни сметки

ДСК - Спестовна сметка "Мотив" - EUR


Банка ДСК
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 22/04/2016
Основни характеристики
Валута EUR
Тип на сметката спестовна
За кого е предназначена сметката Физически лица
Минимално салдо 0.00 EUR
Минимално салдо  няма
Възможни операции със спестовната сметка • Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Пояснения Лихвените проценти по спестовната сметка са диференцирани в зависимост от остатъка по сметката. Банката определя нива на суми и лихвени проценти за съответните нива. Частите от остатъка по спестовната сметка, попадащи в определените нива се олихвяват с лихвения процент, валиден за съответното ниво.
Лихвени условия
Договорена лихва  До 2 500 - 0,01%;
над 2 500 (за горницата над 2 500) - 0,05%;
Олихвяване В края на календарната година
Такси
Такса за откриване 2.00 EUR
Такса за теглене на пари в брой от сметката 0.00 EUR
Такса за теглене на пари в брой от сметката  До 1000 евро - 0,15%, мин. 1 EUR

С предизвестие:
От 1000 евро до 5 000 евро - 0,40%
Над 10 000 евро - 0,45%;
Такса за внасяне на пари в брой по сметката  без такса
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет 1.15 EUR
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет  Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка
Годишна такса  без такса
Такса за закриване  без такса
Ограничения
Дневен лимит за теглене без такса  няма
Брой тегления през месеца  неограничено
Максимална сума за теглене месечно  няма
Максимална сума за довнасяне месечно  няма
Други ограничения За извършените през месеца първи две дебитни операции - без такса, а за третата и следващите дебитни операции се удържа такса в размер на 1 лв. за всяка от тях
Служебен номер
Служебен номер SA000116
КАНДИДАТСТВАЙТЕ
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня