ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Спестовни сметки
Интернешънъл Асет Банк - Безсрочен влог за граждани - EUR
Интернешънъл Асет Банк - Каталог
 
РЕКЛАМА 
МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИИ:
Начално Салдо
Валута:
Срок на спестовната сметка

Брой тегления на месец
Средномесечна сума за теглене
Брой довнасяния на месец
Средномесечна сума за довнасяне
Изплащане на лихви:
Начини за теглене на сумите:
 
Каталог на спестовни сметки

Интернешънъл Асет Банк - Безсрочен влог за граждани - EUR


Интернешънъл Асет Банк
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 05/06/2017
Основни характеристики
Валута EUR
Тип на сметката Влог
За кого е предназначена сметката Физически лица
Минимално салдо 5.00 BGN (2.56 EUR)
Възможни операции със спестовната сметка • Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Възможност за застраховка
Лихвени условия
Договорена лихва  0.01%
Олихвяване В края на календарната година
Такси
Такса за теглене на пари в брой от сметката 0.00 EUR
Такса за теглене на пари в брой от сметката  До 5 000 евро. - без такса;
Над 5 000 евро. - 0.2%, макс. 200 евро.
Такса за внасяне на пари в брой по сметката 0.00 EUR
Такса за внасяне на пари в брой по сметката  До 5 000 евро дневен внос - без такса;
Над 5 000 евро. дневен внос - 0.1%, макс. 50 евро.
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет 0.50 BGN (0.26 EUR)
Такса за закриване  Закриване на сметка, преди изтичане на 12 месеца от датата на сключване на договора
Ограничения
Дневен лимит за теглене без такса 10,000.00 BGN (5,112.90 EUR)
Брой тегления през месеца  Неограничено
Максимална сума за теглене месечно  Неограничено
Максимална сума за довнасяне месечно  Неограничено
Служебен номер
Служебен номер SA000005
КАНДИДАТСТВАЙТЕ
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня