ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Спестовни сметки
Инвестбанк - Безсрочен депозит "ИНВЕСТ +" - BGN
Инвестбанк - Каталог
 
РЕКЛАМА 
МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИИ:
Начално Салдо
Валута:
Срок на спестовната сметка

Брой тегления на месец
Средномесечна сума за теглене
Брой довнасяния на месец
Средномесечна сума за довнасяне
Изплащане на лихви:
Начини за теглене на сумите:
 
Каталог на спестовни сметки

Инвестбанк - Безсрочен депозит "ИНВЕСТ +" - BGN

Инвестбанк
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 26/09/2017
Основни характеристики
Валута BGN
Тип на сметката безсрочен депозит
За кого е предназначена сметката Физически лица
Минимално салдо 2,000.00 BGN
Минимално салдо  При спадане на текущото салдо по депозитната сметка под 2000 лева или 1000 евро, депозитът се олихвява с лихва, равна на лихвата по разплащателна сметка в съответната валута, съгласно Тарифата за такси и комисиони на Инвестбанк АД.
Възможни операции със спестовната сметка • Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Лихвени условия
Договорена лихва  От 2000 - 15 000 BGN - 0.10%
От 15 001 BGN - 0.30%
Олихвяване В края на календарната година
Такси
Такса за теглене на пари в брой от сметката 0.00 BGN
Такса за теглене на пари в брой от сметката  До 5000 лв. на ден - без такса
Над 5000 лв. - 0,30%
Такса за внасяне на пари в брой по сметката 0.00 BGN
Такса за внасяне на пари в брой по сметката  До 10 000 лв. на ден - без такса
Над 10 000 лв. - 0,10%
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет 1.40 BGN
Годишна такса  няма
Такса за закриване  без такса
Ограничения
Дневен лимит за теглене без такса 5,000.00 BGN
Максимална сума за теглене месечно  Без ограничения - до размера на минималното салдо
Максимална сума за довнасяне месечно  Без ограничения
Служебен номер
Служебен номер SA000053
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня