ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Спестовни сметки
Инвестбанк - Безсрочен депозит "ИНВЕСТ +" - EUR
Инвестбанк - Каталог
 
РЕКЛАМА 
МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИИ:
Начално Салдо
Валута:
Срок на спестовната сметка

Брой тегления на месец
Средномесечна сума за теглене
Брой довнасяния на месец
Средномесечна сума за довнасяне
Изплащане на лихви:
Начини за теглене на сумите:
 
Каталог на спестовни сметки

Инвестбанк - Безсрочен депозит "ИНВЕСТ +" - EUR

Инвестбанк
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 08/08/2016
Основни характеристики
Валута EUR
Тип на сметката безсрочен депозит
За кого е предназначена сметката Физически лица
Минимално салдо 1,000.00 EUR
Минимално салдо (описание) При спадане на текущото салдо по депозитната сметка под 2000 лева или 1000 евро, депозитът се олихвява с лихва, равна на лихвата по разплащателна сметка в съответната валута, съгласно Тарифата за такси и комисиони на Инвестбанк АД.
Възможни операции със спестовната сметка • Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Лихвени условия
Договорена лихва (описание) От 1000 - 7 000 EUR - 0.50%
От 7 001 EUR - 0.75%
Олихвяване В края на календарната година
Такси
Такса за теглене на пари в брой от сметката 0.00 EUR
Такса за теглене на пари в брой от сметката (описание) До 2500 EUR на ден - без такса
Над 2500 EUR - 0,20%
Такса за внасяне на пари в брой по сметката 0.00 EUR
Такса за внасяне на пари в брой по сметката (описание) До 5 000 EUR на ден - без такса
Над 5 000 EUR - 0,10%
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет 1.40 BGN (0.72 EUR)
Годишна такса (описание) няма
Такса за закриване (описание) без такса
Ограничения
Дневен лимит за теглене без такса 2,500.00 EUR
Максимална сума за теглене месечно (описание) Без ограничения - до размера на минималното салдо
Максимална сума за довнасяне месечно (описание) Без ограничения
Служебен номер
Служебен номер SA000054
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня