ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Спестовни сметки
Societe Generale Експресбанк - Спестовна сметка "Нови хоризонти" - EUR
Societe Generale Експресбанк - Каталог
 
РЕКЛАМА 
МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИИ:
Начално Салдо
Валута:
Срок на спестовната сметка

Брой тегления на месец
Средномесечна сума за теглене
Брой довнасяния на месец
Средномесечна сума за довнасяне
Изплащане на лихви:
Начини за теглене на сумите:
 
Каталог на спестовни сметки

Societe Generale Експресбанк - Спестовна сметка "Нови хоризонти" - EUR


Societe Generale Експресбанк
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 30/11/2016
Основни характеристики
Валута EUR
За кого е предназначена сметката Физически лица
Минимално салдо 250.00 EUR
Възможни операции със спестовната сметка • Теглене на суми
• Довнасяне на суми
Възможност за застраховка
Лихвени условия
Договорена лихва (описание) 0.01%
Олихвяване В края на календарната година
Такси
Такса за теглене на пари в брой от сметката 0.00 EUR
Такса за теглене на пари в брой от сметката (описание) до 1500 EUR или равностойност дневно - без такса;
над 1501 EUR или равностойност с предизвестие, върху горницата: 0.2%, макс. 100 EUR
Такса за внасяне на пари в брой по сметката (описание) без такса
Месечна такса за поддръжка на сметка/пакет (описание) без такса

за сметки със среднодневно салдо от последните три месеца по - малко или равно на 30 лева
или равностойност месечно - 1.79 BGN
Годишна такса (описание) без такса
Такса за закриване (описание) Закриване на сметки:
- сметки, открити през последните 12 месеца - 5 лв.
- сметки ,открити преди 12 месеца или повече - без такса
Ограничения
Дневен лимит за теглене без такса 1,500.00 EUR
Брой тегления през месеца (описание) Няма
Максимална сума за теглене месечно (описание) Няма
Максимална сума за довнасяне месечно (описание) Няма
Други ограничения Няма
Служебен номер
Служебен номер SA000056
КАНДИДАТСТВАЙТЕ
Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня